Vikarierande universitetsadjunkt i historia och historiedidaktik med inriktning lärarutbildning

Malmö

Ref REK 2023/269

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss   

 

Vi söker   

Universitetsadjunkt i historia och historiedidaktik med inriktning lärarutbildning, vikariat 50 % VT 2024.

 

Innehåll och arbetsuppgifter   

Arbetsuppgifterna inkluderar undervisning, handledning och examination i historia, historiedidaktik inom framför allt lärarutbildning i historia.
I anställningen ingår 10% kompetensutvecklingstid vilket kan innefatta medverkan i forskning- utvecklingsprojekt.
   

   
Behörighet   

Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen. 

 

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start. 

   

Utöver formell kompetens gäller som allmänt behörighetskrav att universitets medarbetare är lämpade för och har de personliga förmågor i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.   

    

För denna anställning krävs specifikt:   

 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning vid högskola och universitet i historia och historiedidaktik.
 • Dokumenterad erfarenhet av VFU-uppdrag vid högskola och universitet.
 • Behärskar skandinaviskt språk och engelska i tal och skrift.

   

Särskilt meriterande för denna anställning:   

 • Dokumenterad erfarenhet av utvecklings- och forskningsarbete i historia och historiedidaktik.
 • Dokumenterad erfarenhet av VFU-koordinatorsuppdrag vid högskola och universitet.
 • Önskvärt för anställningen är god samarbetsförmåga.

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

    

Bedömningsgrunder   

I enlighet med Malmö universitets anställningsordning är bedömningsgrunderna vid anställning som universitetsadjunkt följande: 

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet 
 • Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning 

Med pedagogisk skicklighet avses:  

 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken 
 • Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning 
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik 

  

Övriga bedömningsgrunder:   

 • Dokumenterad erfarenhet av forskning inom historia och historiedidaktik.

  

Fakultet, institution och forskningsmiljö  

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare.

Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning.

Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Anställningen är placerad vid Institutionen för samhälle, Kultur och Identitet (SKI) och ligger i det närliggande Scylla-huset.

Inom institutionen finns tre lärarutbildningsämnen med inriktning mot åk 7–9 och gymnasiet: historia och lärande, religionsvetenskap och lärande samt samhällskunskap och lärande. Institutionen ansvarar också för grundlärarutbildning i samhällsorienterande ämnen med inriktning mot åk F-6.

Vid institutionen finns vidare ett kandidatprogram i historia med inriktning mot kulturravsstudier samt kandidat- och mastersutbildningar i historia. Förutom nämnda utbildningar finns också en treårig studie- och yrkesvägledarutbildning.

Institutionen har även utbildningar inom bl.a. montessoripedagogik. Historiska studier utgör en stark forskningsmiljö inom institutionen, med ansvar för forskarutbildning i ämnet historia och historiedidaktik.
 

Upplysningar

 Prefekt Stefan Nyzell (biträdande professor i historia), tel. 070-3631177, stefan.nyzell@mau.se 

   
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.    

  

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2023-12-11. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts vid behov.    

  

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:   

 • Curriculum vitae  
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet inkl. de arbeten som åberopas, max 3 st. Arbetena laddas upp på urvalsfråga 6.  
 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet inkl. de arbeten som åberopas, max 3 st. Arbetena laddas upp på urvalsfråga 7. 
 • Professionell/klinisk skicklighet (om det är aktuellt) 
 • Akademiskt ledarskap och skicklighet (om det är aktuellt) 

   

Ansökan skall även innehålla:   

 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg   
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning   

   

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.   

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (PDF).   

  

Ansökningshandlingar   

Vi tar emot ansökningshandlingar digitalt. Fysiska handlingar tas emot endast i undantagsfall. Kontakta jobb@mau.se om du har böcker och eventuella andra handlingar som inte kan skickas elektroniskt. 

 

Övrigt   

Anställningen är ett vikariat på 50 % under VT 2024. 

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.   

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.   

  

I anställningen ingår 10 procent kompetensutvecklingstid, vilket kan innefatta medverkan i forsknings- och utvecklingsprojekt. 

  

Tillträde  

1 januari 2024 eller enligt överenskommelse. 

  

Fackliga företrädare  

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Charlotte Paggetti, charlotte.paggetti@mau.se 
ST Lutfi Zuta, lutfi.zuta@mau.se  

    

Välkommen med din ansökan!   


Du ansöker senast 2023-12-11 genom att klicka på knappen nedan.