Universitetsadjunkt i visuellt berättande, vikariat

Malmö

Ref REK 2023/266

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss   

Vi söker   

Vikarierande universitetsadjunkt i visuellt berättande vid Fakulteten för kultur och samhälle, Institutionen för konst, kultur och kommunikation. 

Innehåll och arbetsuppgifter   

Som universitetsadjunkt i visuellt berättande kommer du att planera, undervisa och examinera på våra fristående kurser (exempelvis Narrativ design, Dokumentärt berättande, Serieteckning och visuellt berättande, Journalistic and Documentary Comics, Digital comics). Arbetet innefattar huvudsakligen planering och genomförande av undervisning, främst på distans men även undervisning i våra praktiska miljöer – till exempel våra studios, verkstaden och vårt risolabb, både vad gäller tekniska, praktiska och konstnärliga aspekter. Arbetsuppgifterna består även av att designa och arrangera utställningar, inklusive för- och efterarbete, samt att arbeta nära de utbildningsprogram och kurser som har tecknade serier som en del av sin utbildning. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Anställningen innebär både självständigt arbete och arbete i lärarlag och aktiv medverkan och delaktighet i institutionens verksamhet förutsätts. I anställningen ingår, förutom undervisning, samverkan med det omgivande samhället, administration och kompetensutveckling.

Behörighet   

Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen. 

För denna anställning krävs specifikt:   

 • Examen på avancerad nivå inom tecknade serier eller närliggande ämne, alternativt motsvarande skicklighet av betydelse för anställningen
 • Stor konstnärlig ämneskunskap i visuellt berättande, i olika medier
 • Dokumenterad erfarenhet av att undervisa i sekventiellt berättande för olika tillämpningar, till exempel storyboard och karaktärsdesign.
 • Dokumenterad kunskap om medieproduktion inom tryckta och digitala medier.
 • Dokumenterat goda kunskaper i svenska och engelska, skriftligt och

Särskilt meriterande för denna anställning:   

 • Dokumenterad erfarenhet av att använda både analoga och digitala verktyg när tecknade serier skapas.
 • Dokumenterad erfarenhet av att undervisa i visuellt berättande på högskolenivå
 • Erfarenhet av att reflektera kring frågor om visuellt berättande i ett akademiskt format, och därtill undervisningserfarenhet i akademiskt skrivande med fokus på området visuellt berättande.
 • Dokumenterad kunskap om narrativitet i visuella medier, både analoga och digitala

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du har dokumenterat god samarbetsförmåga med både kollegor och studenter.

Bedömningsgrunder   

I enlighet med Malmö universitets anställningsordning är bedömningsgrunderna vid anställning som universitetsadjunkt följande: 

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet 
 • Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning 

Med pedagogisk skicklighet avses:  

 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken 
 • Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning 
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik 

Fakultet, institution och forskningsmiljö  

Vid fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tid stora frågor – exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling – från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter. Vi är en kreativ, föränderlig och gränsöverskridande akademisk miljö som präglas en hög grad av internationalisering och samverkan med andra, såväl inom som utanför akademin. Vår verksamhet är placerad mitt i Malmö, men våra perspektiv omfattar hela världen. Vi är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation.  

Läs mer om Kultur och samhälle här.

Institution

Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) har ca 100 medarbetare och 1100 studenter och erbjuder tvärvetenskapliga utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå inom media, kultur och design. Här kombineras vetenskaplig och akademisk teori och metod med konstnärlig och praktiska moment. Rent organisatoriskt består institutionen av tre enheter: Design, Humaniora, språk och kulturproduktion samt Medie- och kommunikationsvetenskap.

Många av K3:s lärare och forskare är verksamma i grupper och nätverk som Comics Research Hub, Artist Based Research, Nordisk arbetarlitteraturforskning, Oral History, Redem, Medea och Collaborative Future making och forskningsprogram som Data Society samt forskningscentret Internet of Things and People (IoTaP). En stor del av vår utbildning och forskning görs tillsammans med externa aktörer både nationellt och internationellt.

Läs mer om Institutionen för konst, kultur och kommunikation här.

Upplysningar

Marie Öhman, prefekt,marie.ohman@mau.se

Åsa Harvard Maare, enhetschef, asa.harvard@mau.se

För praktiska frågor som rör anställningen och rekryteringsprocessen, kontakta HR, Elin Tegnestedt, elin.tegnestedt@mau.se.
 
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.    

Ansökan

 Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2023-12-05. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts vid behov.    

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:   

 • Curriculum vitae  
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet inkl. de arbeten som åberopas, max 3 st. Arbetena laddas upp på urvalsfråga 6.  
 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet inkl. de arbeten som åberopas, max 3 st. Arbetena laddas upp på urvalsfråga 7. 

Ansökan skall även innehålla:   

 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg   
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning   

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.   

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.   

Ansökningshandlingar   

Vi tar emot ansökningshandlingar digitalt. Fysiska handlingar tas emot endast i undantagsfall. Kontakta jobb@mau.se om du har böcker och eventuella andra handlingar som inte kan skickas elektroniskt. 

Övrigt   

Anställningen avser ett vikariat på 35 % i 6 månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare 6 månader.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.   

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.   

I anställningen ingår 10 procent kompetensutvecklingstid, vilket kan innefatta medverkan i forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Tillträde  

8  januari 2024 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare  

Saco-S Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se

OFR/ST, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se

Välkommen med din ansökan!   


Du ansöker senast 2023-12-05 genom att klicka på knappen nedan.