Universitetsadjunkt i endodonti

Malmö

Ref REK 2023/265

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss   

Vi söker   

Universitetsadjunkt i Endodonti vid Odontologiska fakulteten.  

Innehåll och arbetsuppgifter   

 • Undervisning med case-metodik
 • Klinisk handledning inom området endodonti
 • Egen klinisk verksamhet

Behörighet   

Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå.  

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start. 

Utöver formell kompetens gäller som allmänt behörighetskrav att universitets medarbetare är lämpade för och har de personliga förmågor i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.     

För denna anställning krävs specifikt:  

 • Svensk tandläkarlegitimation
 • Pedagogisk skicklighet samt förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
 • Intresse för utveckling av grundutbildning
 • Kunskap och erfarenhet av case-metodik
 • God samarbetsförmåga

Särskilt meriterande för denna anställning:  

 • Flerårig och aktuell erfarenhet av klinisk handledning av tandläkarstudenter inom endodonti och/eller allmäntandvård
 • Flerårig klinisk erfarenhet
 • Dokumenterad kompetens inom allmäntandvård generellt och endodonti speciellt
 • Specialistbehörighet i endodonti vid anställningsstart    

Bedömningsgrunder   

I enlighet med Malmö universitets anställningsordning är bedömningsgrunderna vid anställning som universitetsadjunkt följande: 

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet 
 • Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning 

Med pedagogisk skicklighet avses:  

 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken 
 • Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning 
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik  

Fakultet, institution och forskningsmiljö  

Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker med case pedagogik. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Institution

Endodonti bedriver specialisttandvård, utbildning på grund-forskar-internationell master- och specialistnivå inom ämnet. Den kliniska verksamheten omfattar patienter med endodontiska tillstånd. Forskning inom endodonti och närliggande ämnen sker i samarbete med nationella och internationella forskare, folktandvårdsorganisationer och privata vårdgivare.

Upplysningar

Håkan Nilsson sektionschef, 040-665 89 18, hakan.nilsson@mau.se

Annika Björkner, ämnesföreträdare, 040-665 85 32, annika.björkner@mau.se
   
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2023-12-08 Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts vid behov.    

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:   

 • Curriculum vitae  
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet inkl. de arbeten som åberopas, max 3 st. Arbetena laddas upp på urvalsfråga 6 
 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet inkl. de arbeten som åberopas, max 3 st. Arbetena laddas upp på urvalsfråga 7 
 • Professionell/klinisk skicklighet (om det är aktuellt) 
 • Akademiskt ledarskap och skicklighet (om det är aktuellt)   

Ansökan skall även innehålla:   

 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg   
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning   

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.   

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.   

Ansökningshandlingar   

Vi tar emot ansökningshandlingar digitalt. Fysiska handlingar tas emot endast i undantagsfall. Kontakta jobb@mau.se om du har böcker och eventuella andra handlingar som inte kan skickas elektroniskt.

Övrigt   

Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2024-02-01 – 2024-05-31 på 40-100%.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.   

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.   

I anställningen ingår kompetensutvecklingstid, vilket kan innefatta medverkan i forsknings- och utvecklingsprojekt.   

Tillträde  

2024-02-01 eller enligt överenskommelse.   

Fackliga företrädare  

SACO: Viveca Andersson-Plyming, viveca.Andersson-Plyming@mau.se

SEKO: Anne Sundel, anne.sundel@mau.se

OFR/ST: Lutfi Zuta, lutfi.zuta@mau.se

Välkommen med din ansökan!   


Du ansöker senast 2023-12-08 genom att klicka på knappen nedan.