Doktorand i tillämpad fysik - tvådimensionella oxidmaterial

Malmö

Ref REK 2023/252

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss   

Vi söker    

Doktorand i tillämpad fysik vid Fakulteten för teknik och samhälle - tvådimensionella oxidmaterial.

Innehåll och arbetsuppgifter    

Fokus för doktorandprojektet är strukturen och funktionen hos ultratunna och tvådimensionella (2D) oxidmaterial av relevans i energitillämpningar som elektrolys, bränsleceller och batterier. Dessa material är svåra att karakterisera i exfolierat tillstånd, särskilt under realistiska förhållanden där materialen fungerar. I detta projekt syftar vi till att belysa strukturen i atomär skala hos dessa 2D-material och hur denna påverkas av sin omgivning. Särskilt fokus kommer att läggas på oxider som kombinerar flera metalliska ämnen, som erbjuder förbättrad prestanda men är särskilt utmanande att studera.

Forskargruppen, som leds av Dr. Lindsay R. Merte, https://mau.se/en/persons/lindsay.merte/, är specialiserad på tillämpning av avancerade synkrotronröntgenmetoder för materialkarakterisering, och projektet kommer att involvera experiment vid toppmoderna synkrotronanläggningar som MAX IV Laboratory i Lund och PETRA III i Hamburg. Projektet kommer i första hand att vara experimentellt: du kommer att förbereda prover för dessa och andra experiment och utföra karakterisering med en mängd olika metoder som finns tillgängliga vid Malmö universitet och vid Lunds universitet, där du kommer att vara en del av forskningscentret NanoLund. Du kommer att planera, förbereda och delta i synkrotronexperiment och utföra datautvärdering och analys. Teoretisk modellering kan också inkluderas, beroende på din bakgrund och ditt intresse. Avhandlingens specifika fokus är flexibelt, och du kommer att ha stor frihet att bestämma inriktningen av dina undersökningar.

En doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, annan forskning eller konstnärlig forskning och administration, dock inte mer än 20 procent av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2 §).

Behörighet 

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som krävs av ämnet, samt att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. 

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå (enligt HF 7 kap. § 39) har den som: 

 • har avlagt en examen på avancerad nivå, 
 • har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
 • på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper  

Särskild behörighet för utbildning på forskarnivå har den som har: 

 • har kunskaper och färdigheter motsvarande en examen på avancerad nivå inom tillämpad fysik eller inom annat ämne som har relevans för tillämpad fysik, eller
 • inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
 • behärskar engelska i den utsträckning som krävs för att genomföra forskarutbildningi tillämpad fysik

Urvalskriterier 

Urval bland sökande som har grundläggande och särskild behörighet skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (HF 7 kap 41 §). 

Följande allmänna urvalskriterier kommer att användas:

 • Ämneskompetens
 • Vetenskaplig kvalitet i tidigare arbeten
 • Metodologisk och vetenskaplig mognad
 • Kommunikations- och samarbetsförmåga

Följande specifika urvalskriterier kommer att användas:

Dokumenterad erfarenhet av något eller flera av följande anses vara meriterande:

 • Experimentella metoder inom fasta tillståndets fysik eller materialkemi
 • Röntgen- och/eller neutronspridningsmetoder för materialkarakterisering
 • Experimentella eller teoretiska undersökningar av fasta ytor eller tunna filmer
 • Elektrokatalys
 • Dataanalys och vetenskaplig programmering

Ämnesbakgrund som är relevanta för denna tjänst är fysik, kemi, materialvetenskap, nanovetenskap eller motsvarande.

Fakultet och institution

Fakulteten för teknik och samhälle bedriver utbildning och forskning med fokus på teknik och naturvetenskap vid de två institutionerna för datavetenskap och medieteknik samt materialvetenskap och tillämpad matematik. Fakulteten samverkar med företag och andra organisationer i syfte att höja kompetensnivån, skapa nya produkter, utveckla verksamheter och ge studenterna tidig anknytning till sitt framtida arbetsliv. Våra forskningssamarbeten och medarbetare från ett stort antal länder ger verksamheten en internationell prägel.

Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik erbjuder utbildning på alla nivåer, från tekniskt basår till forskarutbildning. Våra utbildningsprogram ges inom tillämpade ingenjörsområden inom bygg- och maskinteknik samt grundläggande naturvetenskap. Forskningen bedrivs i huvudsak inom tillämpad fysik och valda ingenjörsområden.

Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik

Upplysningar  

Katja Frid, Prefekt, katja.frid@mau.se

Lindsay Merte, lindsay.merte@mau.se    

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. 

Ansökan    

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2023-11-30. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts vid behov.     

Ansökan skall innehålla: 

 • Komplett ansökningsformulär för antagning till forskarutbildning https://mau.app.box.com/file/1177976019424
 • Meritförteckning 
 • Examensbevis, studieintyg och övriga relevanta intyg 
 • Personligt brev 
 • Självständiga arbeten på avancerad nivå (inklusive examensarbete eller motsvarande)

Övrigt    

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (Högskoleförordningen 5 kap 3 §). 

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad om fyra år enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.   

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.    

Malmö universitet tillämpar lönesättning för doktorander enligt lokalt avtal om lönesättning av doktorander.  

Tillträde    

1 mars eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

 Bodil Sterner, bodil.sterner@mau.se  
Mats Syde, mats.syde@mau.se 

Välkommen med din ansökan!    


Du ansöker senast 2023-11-30 genom att klicka på knappen nedan.