Universitetsadjunkt i polisiärt arbete med inriktning mot tillämpad juridik

Malmö

Ref REK 2023/246

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss   

Vi söker   

Universitetsadjunkt i polisiärt arbete med inriktning mot tillämpad juridik

Enheten för polisiärt arbete växer och vi söker därför universitetsadjunkter med olika inriktningar som kan vara med och stärka och utveckla vår enhet. Just nu söker vi dig som har bred juridisk kompetens som är relevant för polisiärt arbete och som vill vara med och utveckla framtidens polisutbildning. För att ha rätt erfarenheter tror vi att du har arbetat med att tillämpa juridiken som åklagare eller polisiär förundersökningsledare.

Innehåll och arbetsuppgifter   

I anställningen som universitetsadjunkt ingår undervisning, examination och administration. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration, kursutveckling och handledning. Undervisning kan förekomma inom flera olika kurser och du ska vara beredd på att arbeta tillsammans med lärare med olika professions- och utbildningsbakgrunder.

Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Inom ramen för anställningen förväntas du även ägna dig åt pedagogisk utveckling.

Undervisningen kommer att förläggas till polisprogrammet och övriga utbildningar som ges av enheten. Inriktningen på undervisningen är tillämpad juridik med fokus på straffrätt och brottsutredningens olika faser men även andra ämnen kan bli aktuella, liksom deltagande i praktiska övningar.

Undervisning sker både på campus och digitalt och du förväntas därför vara intresserad av att utveckla undervisning som är anpassad för ett digitalt format. Malmö universitet strävar efter att erbjuda en flexibel arbetsmiljö och en viss del av arbetet kan ske på distans.

I arbetsuppgifterna ingår också att vara en del i enhetens övergripande utvecklingsarbete. Läs mer om Polisprogrammet här

Behörighet   

Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen. 

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.  

Utöver formell kompetens gäller som allmänt behörighetskrav att universitets medarbetare är lämpade för och har de personliga förmågor i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.   

För denna anställning krävs specifikt:   

 • Bred juridisk kompetens, särskilt vad avser den lagstiftning som är relevant för polisiärt arbete och brottsutredningar.
 • Erfarenhet av praktiskt juridiskt arbete såsom exempelvis förundersökningsledning och processföring i brottmål.

Särskilt meriterande för denna anställning:   

 • Undervisat i juridik tidigare.

Vi söker dig som har ett engagemang för utbildning av framtidens poliser samt en god förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet. Du ska också ha god samarbetsförmåga och ett analytiskt tänkande.

Bedömningsgrunder   

I enlighet med Malmö universitets anställningsordning är bedömningsgrunderna vid anställning som universitetsadjunkt följande: 

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet 
 • Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning 

Med pedagogisk skicklighet avses:  

 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken 
 • Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning 
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik 

Fakultet, enhet och forskningsmiljö  

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser

hälso- och sjukvård, socialt arbete, Polisen och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på fyra platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation. Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle här.

Vid fakulteten finns enheten för polisiärt arbete som bland annat bedriver grundutbildning till polis. Utbildningen ges både som campusutbildning och distansutbildning samt i form av ett funktionsinriktat polisprogram med högre studietakt. Vid enheten arbetar både universitetsanställda och polisanställda och arbetet med grundutbildningen till polis sker i nära samarbete med Polismyndigheten. Utbildningen bedrivs i huvudsak i särskilt anpassade utbildningslokaler i Västra hamnen.

Polisiärt arbete är ett nyinrättat huvudområde inom vilket det studeras de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna utöva, analysera och utveckla polisiärt arbete. Centrala områden som studeras är polisens uppdrag i förhållande till samhällsutvecklingen, taktiker, metoder och tillvägagångssätt för polisiärt arbete samt Polisens organisation, ledning och styrning och verksamhet. Huvudområdet är flervetenskapligt och kombinerar metoder och teorier från besläktade discipliner.

Forskningen vid enheten för polisiärt arbete är särskilt inriktad mot olika delar av polisens verksamhet. Forskningen vid enheten är idag främst inriktad mot polisens brottsförebyggande arbete, pedagogisk forskning om utbildningsformer i polisutbildning, polisers hälsa samt maktanalytiska frågor kopplade till utövandet av polisyrket samt rättssäker och effektiv brottsutredning. Forskningen har som mål att bidra till att utveckla polisens verksamhet eller polisutbildning.

Upplysningar

Föreståndare: Caroline Mellgren, caroline.mellgren@mau.se, 040-665 7941

För frågor om utbildningens innehåll inom ramen för tjänsten: Linda Rasmussen, ämnesansvarig juridik och biträdande föreståndare, linda.rasmussen@mau.se

   
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.    

Ansökan

 Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2023-11-30. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts vid behov.    

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:   

 • Curriculum vitae  
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet inkl. de arbeten som åberopas, max 3 st. Arbetena laddas upp på urvalsfråga 6.  
 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet inkl. de arbeten som åberopas, max 3 st. Arbetena laddas upp på urvalsfråga 7. 
 • Professionell/klinisk skicklighet (om det är aktuellt) 
 • Akademiskt ledarskap och skicklighet (om det är aktuellt) 

Ansökan skall även innehålla:   

 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg   
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning    

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.   

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.   

Ansökningshandlingar   

Vi tar emot ansökningshandlingar digitalt. Fysiska handlingar tas emot endast i undantagsfall. Kontakta jobb@mau.se om du har böcker och eventuella andra handlingar som inte kan skickas elektroniskt. 

Övrigt   

Anställningen är tills vidare på heltid.  

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.   

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.   

I anställningen ingår 10 procent kompetensutvecklingstid, vilket kan innefatta medverkan i forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Personer med skyddade personuppgifter ska skicka in sin ansökan per post i dubbla kuvert till Malmö universitets HR-avdelning. Lämna samtliga handlingar som du vill åberopa (se ovan) och lägg i ett kuvert. Skriv SEKRETESS på framsidan och förslut kuverten. Det förslutna kuvertet sänds i ett vanligt kuvert med adressen:

Malmö universitet

205 06 Malmö

Att: HR-avdelningen

Odontologiska fakulteten

Tillträde  

Tillträde 2024-03-01 eller enligt överenskommelse.  

Fackliga företrädare  

SACO-S: Désirée Annvir, desiree.annvir@mau.se

Sveriges Lärare: Peter Persson, peter.persson@mau.se

OFR/S (ST): Aje Carlbom, aje.carlbom@mau.se

    

Välkommen med din ansökan!   


Du ansöker senast 2023-11-30 genom att klicka på knappen nedan.