Vikarierande Universitetslektor/övertandläkare i käkkirurgi och oral medicin

Malmö

Ref REK 2023/235

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss   

Vi söker 

Vikarierande Universitetslektor/övertandläkare i käkkirurgi och oral medicin.

Innehåll och arbetsuppgifter 

Tjänsten rymmer en variation av arbetsuppgifter enligt nedan med möjlighet att anpassa efter sökandes profil och verksamhetens uppdrag.

 • egen forskning och handledning av forskarstuderande
 • undervisning med utmaningsbaserad inriktning
 • vidareutbildning av ST-tandläkare och internationella masterstuderande samt övrig extern kursgivning ex. diplomkurser
 • utvecklings- och kvalitetsarbete
 • egen klinisk verksamhet (patientbehandling)
 • administrativa uppgifter
 • arbetsuppgifter i nämnder kan ingå

Behörighet 

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

För anställningen krävs även högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 15 högskolepoäng eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav och då ska en sådan utbildning påbörjas inom ett år från anställningens start. 

Utöver formell kompetens gäller som allmänt behörighetskrav att universitets medarbetare är lämpade för och har de personliga förmågor i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. 

För denna anställning krävs specifikt: 

 • avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen
 • svensk specialistexamen inom käkkirurgi och oral medicin (eller motsvarande)
 • visad klinisk skicklighet
 • god kommunikations- och samarbetsförmåga
 • mycket goda kunskaper i såväl svenska och engelska i såväl tal som skrift

Särskilt meriterande för denna anställning: 

 • docentkompetens
 • högskolepedagogisk utbildning
 • erfarenhet av utmaningsbaserad utbildning
 • utbildning i och erfarenhet av handledning (ffa specialist- och forskarstuderande)
 • ledarskapserfarenhet

Utöver den formella kompetensen ska universitetets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. Som person är du engagerad, ansvarstagande och har en god organisationsförmåga. Du har förmåga att skapa förutsättningar för bra relationer och processer och kan motivera och entusiasmera andra. Du har ledarförmåga och är intresserad av att leda verksamhet och projekt. Du står för en god planering, struktur och har förmåga att fatta tydliga beslut. Du är målinriktad utifrån universitetets och verksamhetens krav och utveckling.

Bedömningsgrunder 

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten (Högskoleförordningen 4 kap 4 §). 
 
En universitetslektor ska vara etablerad inom sitt vetenskapsområde med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition. 

En universitetslektor ska uppvisa: 

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet 
 • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning 

Med pedagogisk skicklighet avses: 

 • Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet genomföra och leda utbildning med olika undervisningsmetoder inom högre utbildning 
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken 
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik 

Med vetenskaplig skicklighet avses: 

 • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet 
 • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning 
 • Aktiv delaktighet i vetenskapssamhället 

Fakultet, institution och forskningsmiljö 

Odontologiska fakulteten
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom utmaningsbaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Sektion 2
Odontologiska fakulteten är organiserad i fyra sektioner och en tandvårdsklinik. Käkkirurgi ingår i sektion 2, tillsammans med ämnesområdena parodontologi, materialvetenskap och teknologi, oral protetik och tandteknikerprogrammet. Organisationen ger stora möjligheter till samarbete och utbyte inom verksamhetens olika uppdrag inom, undervisning, forskning och tandvård.

Ämnesområdet käkkirurgi och oral medicin

Verksamheten består av ett väl sammansvetsat team av specialister, allmäntandläkare och tandsköterskor. Vi bedriver utbildning på grund- och forskarnivå inom käkkirurgi och oral medicin. Vi utbildar även specialister i käkkirurgi i samarbete med Käkkirurgimottagningen på Skånes Universitetssjukhus. Vidare finns en specialistklinik som tar emot remisser från tandvården i Region Skåne. Forskningen bedrivs i samarbete med såväl tandvården utanför fakulteten som med andra vetenskapsområden.

Upplysningar

Sektionschef Christel Larsson, christel.larsson@mau.se, tel 040-665 85 47
Ämnesföreträdare Docent/övertandläkare Cecilia Wexell cecilia.wexell@mau.se, tel 040-665 71 16    

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan 

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2023-11-30. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts vid behov.  

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla: 

 • Curriculum vitae  
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet inkl. de arbeten som åberopas, max 5 st. Arbetena laddas upp på urvalsfråga 6.  
 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet inkl. de arbeten som åberopas, max 5 st. Arbetena laddas upp på urvalsfråga 7. 
 • Professionell/klinisk skicklighet (om det är aktuellt) 
 • Akademiskt ledarskap och skicklighet (om det är aktuellt) 

Ansökan skall även innehålla: 

 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg 
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning 

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare

 

Vid fysiska ansökningshandlingar 

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2023/235, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2023/235 

Övrigt 

Anställningsformen är ett vikariat på 12 månader. Omfattningen är deltid (40-60%).

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Tillträde 

2024-02-01 eller enlig överenskommelse.

Fackliga företrädare 

SACO: Viveca Andersson-Plyming, viveca.Andersson-Plyming@mau.se   

SEKO: Anne Sundel, anne.sundel@mau.se

OFR/ST: Lutfi Zuta, lutfi.zuta@mau.se

  

Välkommen med din ansökan! 


Du ansöker senast 2023-11-30 genom att klicka på knappen nedan.