Amanuens i vårdvetenskap

Malmö

Ref REK 2023/11

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation. Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle här. 

Institution

Vid institutionen arbetar vi med utbildning och forskning inom huvudområdet omvårdnad och forskarämnet vårdvetenskap. Institutionen har en övergripande forskningsmiljö, jämlik hälsa och vård, som innefattar sex forskningsområde; fysisk hälsa, psykisk hälsa, barn och familjers hälsa, promotion för jämlik hälsa, pedagogik och profession samt äldres vård och hälsa. Vi erbjuder utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Inom både sjuksköterskeprogrammet som inom specialistsjuksköterskeprogrammen erbjuder vi studenterna verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vid institutionen finns också forskarutbildning. här.  

Innehåll och arbetsuppgifter

Som amanuens kommer tyngdpunkten i ditt arbete ligga på att stödja lärare inom våra kurser med exempelvis publicering och granskning av information samt hantering av tentamen. Du kommer också arbeta med att bistå både interna och externa föreläsare i samband med undervisning såväl på plats vid Fakulteten hälsa och samhälle som digitalt. Det kan exempelvis innebära att ombesörja att föreläsningsmaterial synliggörs i sal och på Zoom samt vara lärare behjälplig med administration vid genomförandet av kurserna såsom rapportering av närvaro. 

Behörighet 

Behörig att anställas som amanuens är enligt Högskoleförordningen 5 kap 10 §, den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå.

Specifikt för denna anställning krävs:

Att du är antagen student vid Malmö universitet med tidigare erfarenhet av att använda digitala hjälpmedel i samband med föreläsningar och seminarium. Erfarenhet av att med stor noggrannhet och inom givna tidsramar, självständigt planera, genomföra samt återkoppla genomförda arbetsuppgifter till aktuell beställare (lärare).

Meriterande för denna anställning är:
Tidigare erfarenhet av att planera och professionellt ta emot och pedagogiskt guida föredragshållare i samband med föreläsningar och seminarium.

Meriterande för denna anställning är:

Tidigare erfarenhet av att planera och professionellt ta emot och pedagogiskt guida föredragshållare i samband med föreläsningar och seminarium.

Upplysningar

Biträdande prefekt Malin Axelsson, malin.axelsson@mau.se
Biträdande prefekt Slobodan Zdravkovic, slobodan.zdravkovic@mau.se
HR specialist Ewa-Marie Dahlgren, ewa-marie.dahlgren@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2023-02-06. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla:

Personligt brev inklusive motivering till intresse för anställning som amanuens, (max 2 sida) Meritförteckning

Kopior på betyg och intyg samt utdrag ur LADOK tar Du med vid en eventuell intervju.

Övrigt

Anställningen är på 25% fram till den 2024-02-29 och tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap 9 §. Tillträde sker under månad eller enligt överenskommelse.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Enligt överenskommelse  

Fackliga företrädare

SACO, Désirée Annvir, desiree.annvir@mau.se
OFR/Lärarförbundet, Peter Persson tel: 040-665 82 76
OFR/S (ST), Anders Spetz tel: 0708-655 238

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2023-02-06 genom att klicka på knappen nedan.