Utbildningsledare med ansvar för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid Centrum för samverkan

Malmö

Ref REK 2023/8

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Arbetsplats

Anställningen har sin placering på Centrum för samverkan (CeSam) som är en del av Fakulteten för lärande och samhälle. Fakulteten utbildar bland annat förskollärare, lärare, specialpedagoger, speciallärare, studie- och yrkesvägledare, idrottsvetare och historiker.

CeSams uppdrag är att samordna och stödja samt, i dialog med ledningen för fakulteten, driva fakultetsgemensam utveckling av samverkan med det omgivande samhället med fokus på strategisk samverkan kring lärarutbildningsfrågor och uppdragsverksamhet.

Ett särskilt fokus är att utveckla samarbetet med omvärlden på lokal, regional och nationell nivå vad gäller fakultetsgemensamma verksamhetsfrågor. Detta gäller i synnerhet strategisk samverkan kring lärarutbildningsfrågor och uppdragsverksamhet.

Innehåll och arbetsuppgifter

Utbildningsledarna och projektledarna vid CeSam är involverade i hela verksamheten men har också ansvar för särskilda frågor. Denna anställning som utbildningsledare är huvudsakligen inriktad mot planering, samordning och uppföljning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom fakultetens lärar- och förskollärarutbildningar. Uppdrag som VFU-lärare och kursledare för handledarutbildning kan kombineras med anställningen. 

Arbetet genomförs i tätt samarbete med såväl nuvarande utbildningsledare för VFU och övriga kollegor inom CeSam som kollegor inom VFU-administrationen dvs. utbildningskoordinator, utbildningshandläggare och studieadministratörer som arbetar med VFU inom lärar- och förskollärarutbildningar. Samarbete sker även med övrig utbildningsadministration, institutions- och fakultetsledning, VFU-lärare och studenter samt med företrädare för skolans huvudmän och med andra lärosäten med lärarutbildning. 

I anställningen ingår, mer precist, att i samarbete med nuvarande utbildningsledare för VFU:

 • leda arbetet med planering och samordning av VFU
 • leda arbetet med kvalitet, uppföljning och utvärdering i VFU i förhållande till styrdokument och avtal
 • upprätthålla, utforma och kommunicera riktlinjer för VFU i samarbete med utbildningschef och vicedekan
 • planera och dimensionera VFU-platser för lärarstudenter i samarbete med utbildningschef, vicedekan och VFU-administrationen
 • vara teamledare för VFU-administrationen
 • implementera och leda arbetet med att vidareutveckla och följa upp arbetet med peer-learning
 • samtala och resonera med lärarstudenter, VFU-lärare samt involverad personal från partnerskolorna i frågor som rör VFU och partnerskap inom lärarutbildningen
 • medverka i planering av och leda utbildningsdagar för VFU-lärare, partnerdagar och VFU-seminarier
 • utbilda nya VFU-lärare och medverka i kompetensutbildning för VFU-lärare
 • utveckla administrativa system för VFU-kursernas pedagogiska innehåll
 • leda samrådsgrupp för VFU-frågor och möten med kontaktlärare
 • medverka i VFU-råd och nationella VFU-nätverk

Kvalifikationer

Vi söker dig som har arbetat med lärarutbildning inom akademin och som har en yrkesexamen avsedd för undervisning. Tjänsten kräver god överblick över dagens skolsystem och lärarutbildningar i allmänhet och VFU i synnerhet samt erfarenhet av kvalitetsarbete och handledning av lärarstudenter och/eller erfarenhet från VFU-lärarskap inom lärarutbildning.

Uppdraget ställer mycket höga krav på såväl samarbetsförmåga som självständighet samt god förmåga att planera, organisera, leda och följa upp. Du behöver kunna uttrycka dig flytande i både tal och skrift på både svenska och engelska. Dessutom krävs mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga, då arbetet innebär många kontakter såväl internt som externt.

Dokumenterad erfarenhet av VFU-samordning inom kommun eller skola alternativt inom högskola/universitet är meriterande.  

Upplysningar

För mer information kontakta utbildningschef vid Lärande och samhälle Anders Olsson, tfn 0709-655 900, e-post: anders.olsson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2023-02-01.

Övrigt

Anställningen är 100% tills vidare.

Malmö universitet kan komma att tillämpa provanställning.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

2023-08-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se

Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se

ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!

 

 

 


Du ansöker senast 2023-02-01 genom att klicka på knappen nedan.