Forskningsassistent i projektet ”Livliga” och ”behagliga” platser för väntan: kvalitetskriterier för attraktiva bytespunkter och busshållplatser

Malmö

Ref REK 2023/2

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tid stora frågor – exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling – från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter. Vi är en kreativ, föränderlig och gränsöverskridande akademisk miljö som präglas en hög grad av internationalisering och samverkan med andra, såväl inom som utanför akademin. Vår verksamhet är placerad mitt i Malmö, men våra perspektiv omfattar hela världen. Vi är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation. Läs mer om Kultur och samhälle här.

Institution

Urbana studier är en flervetenskaplig institution med ca 100 medarbetare och 2000 studenter. Vi bedriver forskning inom fälten urbana studier, transportstudier, fastighetsvetenskap, hållbarhetsstudier och organisationsstudier.

Vi har fokus på teoretiskt informerad och empiriskt förankrad forskning. Vi studerar ekonomiska, sociala, kulturella, materiella och diskursiva förändringsprocesser med fokus på staden och dess utveckling. Vi studerar även organisationer och ledarskap med en tvärvetenskaplig kritisk ansats, med särskilt fokus på relationer.

Våra forskare verkar i en miljö där det vetenskapliga utforskandet är gränsöverskridande och fokuserar det nutida samhällets och organisationers komplexa karaktär. Inom institutionen bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kunskaps- och forskningsområdet Urbana studier har nära anknytning till institutionens utbildning och forskning, och utgör även forskarutbildningsämne. Institutionen har välutvecklade kontakter med näringslivet, offentlig sektor samt idéburen sektor. Institutionen har förutom en forskarutbildning och mastersprogram i urbana studier, kandidatprogram inom stadsplanering, miljövetenskap och fastighetsvetenskap, samt program och kurser inom organisation och ledarskap på kandidat och mastersnivå. Läs mer om institutionen för urbana studier här.

Innehåll och arbetsuppgifter

Forskningsassistenten kommer att arbeta med projektet ”Livliga” och ”behagliga” platser för väntan: kvalitetskriterier för attraktiva bytespunkter och busshållplatser. Projektet syftar till att klargöra kvalitetskriterier för planering och gestaltning av attraktiva transitrum och förbättra användares upplevelse av bussresande. Det övergripande syftet är att förstå vänte-praktiker i relation till transitrummets fysiska och sociala miljö. Målet är att bistå svenska kommuner och busserviceleverantörer i deras arbete med att utveckla hållbara kollektivtrafiktjänster. Forskningsassistenten kommer att delta i olika aktiviteter relaterade till datainsamling och analys. Sådana aktiviteter inkluderar, bland annat:

 • Utformning, planering och genomförande av observationsstudie och ”environmental audit” av valda hållplatser
 • Rekrytering, genomförande och analys av kvalitativa intervjuer och survey på svenska
 • Hjälpa projektledaren med att hålla kontakt med branschaktörer och organisera seminarier och workshop med dessa aktörer

Anställningen innebär aktiv medverkan, och delaktighet i institutionens verksamhet förutsätts.

Forskningsassistenten förväntas att främst arbeta från K2 kontoret i Lund samt deltar aktivt i institutionens verksamhet.

Kvalifikationer

För denna anställning krävs specifikt:

 • Magister eller masterexamen i ett ämne relevant för anställningen, såsom stadsplanering, arkitektur, landskapsarkitektur, eller kulturgeografi.
 • Dokumenterad förmåga att forska och kommunicera på engelska skriftligt och muntligt.
 • Dokumenterat goda kunskaper i svenska skriftligt och muntligt.

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • Dokumenterad förmågan att rita och skissa.
 • Erfarenhet av forskning inom ämnet för anställningen särskilt stadsutveckling, mobilitet, arkitektur och/eller angränsande ämnen.

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du har dokumenterat god samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunderna vid anställning som forskningsassistent i projektet är:

 • Dokumenterad kompetens och erfarenhet inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga till samverkan med samhällsaktörer

Upplysningar

För frågor kring projektet, kontakta projektansvarig Hoai Anh Tran, hoai.anh.tran@mau.se

För frågor rörande institutionen, kontakta enhetschef Jonas Alwall, jonas.alwall@mau.se

För praktiska frågor som rör anställningen och rekryteringsprocessen, kontakta HR, Elin Tegnestedt, elin.tegnestedt@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2023-02-06. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla:

 • Meritförteckning
 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
 • Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner 

Övrigt

Anställningen är på 100 % och tidsbegränsas under fem månader. Det finns möjlighet att, efter överenskommelse, ha en deltidsanställning omfattande minst 60 % där anställningens längd anpassas efter omfattning på anställningen.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

6 mars 2023 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

Saco-S Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se

OFR/ST, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2023-02-06 genom att klicka på knappen nedan.