Amanuenser i datavetenskap

Malmö

Ref REK 2022/292

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för teknik och samhälle bedriver utbildning och forskning med fokus på teknik och naturvetenskap vid de två institutionerna för datavetenskap och medieteknik samt materialvetenskap och tillämpad matematik. Fakulteten samverkar med företag och andra organisationer i syfte att höja kompetensnivån, skapa nya produkter, utveckla verksamheter och ge studenterna tidig anknytning till sitt framtida arbetsliv. Våra forskningssamarbeten och medarbetare från ett stort antal länder ger verksamheten en internationell prägel. 

Institution

Institutionen för datavetenskap och medieteknik erbjuder forskningsanknutna utbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Forskningen vid institutionen bedrivs inom datavetenskap, informationssystem, programvaruteknik och medieteknik. Några av de områden vi intresserar oss för inom forskning och utbildning är artificiell intelligens, digitala medier, e-hälsa, internet of things och spelutveckling.

Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Innehåll och arbetsuppgifter

Vi söker amanuenser för undervisning inom våra program och fristående kurser inom datavetenskap. Vi söker amanuenser för nedanstående kurser, med kunskap inom:

 

 • DA280A – granska och ge feedback på inlämningsuppgifter inom grundläggande webbutveckling, HTML och CSS
 • DA336A – Java programmering med klient-server tekniker, GUI-klasser inklusive Java FX, webbutveckling, HTML, CSS, Javascript och Python. Databasanvändning och anslutningar av Python och Java samt modellering med SQL, gärna Postgres. GIT – kommandoradsgränssnitt och grafiska gränssnitt. C# programmering med Monogame Unity.
 • DA489A – testsystem, kravskrivande och elicitering, grundläggande systemteknik och projektledning
 • DA307A . C++, DirectX 11, GPU rendering, shader-programmering i HLSL och grundläggande grafikalgoritmer
 • DA471A – Grundläggande programmering, Javascript, grundläggande objektorienterad programmering
 • DA218A - grundläggande flertrådningskoncept och -teorier, såsom semaforer, monitorer, villkorlig synkronisering, trådpooler och asynkronprogrammering. Java och C# . 
 • DA297A – grundläggande relationsdatabasteori, grundläggande SQL, fjärrdatabasserver. Kunskap om programmering gärna på flera språk (Java, C#, Python)
 • DA343A – Kunna använda designmönster, objektsamlingar, trådar, strömmar och datakommunikation i programvara, samt kunna utföra modellering av objektorienterad programvara med användande av UML.
 • DA383A – Kunna konstruera och testa programvara och hårdvara för digital signalbehandling för att behandla dataströmmar från sensorsystem
 • DA393A –  kunna planera, genomföra och rapportera en process för ett projekt där processen omfattar kravinsamling och kravhantering, design och modellering samt verifiering och validering.

Kurser som ges helt eller delvis på engelska:

 • DA222E - help students in the lab and also online by providing technical guidance on practical aspects of information security as required in the course assignments. The assignments are carried out in a Kali Linux environment using virtualisation software. Candidates are expected to have basic knowledge of Linux fundamentals, networking knowledge, and should be familiar with security assessment tools.
 • DA204E - C# programming. Competence in written English, object-orientation programming GUI-based desktop applications
 • DA205E - C# programming. Competence in written English, object-orientation programming GUI-based desktop applications

Exempel på undervisningsmoment som kan förekomma är laborationer, handledning, rättning, workshops, underhåll av Canvas-sida och teknisk support till studenter.

Exakt behov varierar mellan kurserna, några kurser behöver många amanuenser och några kanske kommer bemannas med annan personal men vi listar alla för att du ska kunna ange vilken/vilka kurser du vill arbeta på.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som amanuens är enligt Högskoleförordningen 5 kap 10 §, den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå.

Specifikt för denna anställning är:

 • Kunskap inom områdena i vilka undervisningen sker (se Innehåll och arbetsuppgifter ovan)
 • Förmåga att undervisa på svenska för kurser på svenska – och – engelska för kurser på engelska.

För att kunna arbeta som amanuens ska du studera för närvarande på utbildning som kurserna vänder sig till, dvs läsa ett utbildningsprogram vid Fakulteten för teknik och samhälle. Du ska ha klarat av dina egna studier med lägst betyg 3/Godkänd på den kurs du vill handleda på samt ha tid över till amanuensarbetet.

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Upplysningar

Prefekt Bengt, J. Nilsson, bengt.nilsson.ts@mau.se  
Enhetschefer Bahtijar Vogel, bahtijar.vogel@mau.se
Henriette Lucander, henriette.lucander@mau.se  
HR-ansvarig Magdalena Brossing, magdalena.brossing@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-12-05. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla:

 • Meritförteckning
 • Relevanta betyg och intyg
 • Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten

Övrigt

Anställningen kan vara 5-50% av en heltidstjänst, och är tidsbegränsat från 2023-01-01 till och med 2023-06-30 eller enligt överenskommelse.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO-S Mats Syde, mats.syde@mau.se
OFR/ST Bodil Sterner, bodil.sterner@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2022-12-05 genom att klicka på knappen nedan.