Projektforskare inom forskningsprogrammet Promoting Citizen Health through Collaborative Practices (CzH)

Malmö

Ref REK 2022/291

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten har program och kurser inom bland annat omvårdnad, biomedicin, kriminologi, sexologi, funktionshinder- och rehabiliteringsvetenskap och socialt arbete. De flesta utbildningar leder till en yrkesexamen men det går också att läsa vidare på avancerad nivå.

Vid fakulteten bedrivs såväl medicinsk som samhällsvetenskaplig forskning. Inom biomedicinsk vetenskap, sexologi, kriminologi och social utsatthet finns stora forskargrupper. Forskningen är mångfacetterad och har en nära koppling till samhälle och näringsliv. Läs mer om fakulteten för hälsa och samhälle här.

Institution

Institutionstillhörighet fastställs vid anställning och beslutas mot bakgrund av den sökandes forskningsinriktning.

Innehåll och arbetsuppgifter

I din roll ingår att ingå i forskningsprogrammet Promoting Citizen Health through Collaborative Practices (CzH) för att särskilt stödja utvecklingen av CBPR inom programmets olika delar.

Behörighet 

Behörig att anställas som projektforskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom hälsoområdet. Vid bedömningen av de sökande läggs särskild vikt vid skicklighet inom det forskningsområde som anställningen är riktad mot.

För denna utlysning är det ett krav att du har omfattande kunskaper om deltagarbaserad aktionsforskning och särskilt erfarenhet av att arbeta aktivt med att implementera community-based participatory research (CBPR) och participatory action research (PAR) i olika former av hälsovetenskaplig forskning, särskilt med inriktning mot riskgrupper eller utsatta grupper. Du ska också ha erfarenhet av för programmets tematik relevant forskning och erfarenhet av att arbeta i befolkningsgrupper med migrationsbakgrund. Du har också erfarenhet av att leda och genomföra forskningsprojekt och ska vara aktiv inom forskningsfältet såväl nationellt som internationellt.

Det är meriterande om du har en hälsoprofessionell utbildning som grund och också klinisk erfarenhet med utsatta grupper samt om du har ledningserfarenhet inom akademisk professionsutbildning. 

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen ska vikt i första hand fästas vid skicklighet inom det särskilda området som anställningen är riktad mot. Därutöver kan annan skicklighet som är av betydelse för anställningen ställas som krav för behörighet. 

Kvalitet och inriktningen på tidigare forskning.

Dokumenterad god förmåga att självständigt bedriva CBPR forskning om hälsa med hög kvalitet i interdisciplinära sammanhang.

Förmåga till samverkan med det övriga samhället med anknytning till utbildning och forskning.

Erfarenhet av att driva och leda forskningsprojekt.

Upplysningar

Upplysningar om utbildningsplatsen lämnas av professor Anders Kottorp, universitetsövergripande koordinator för CzH forskningsprogram.

Margareta Rämgård, docent och PI för programmet Jämlik hälsa hälsofrämjande innovation.

Övriga frågor om att vara anställd på Malmö universitet besvaras av HR-specialist ewa-marie.dahlgren@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-12-02.

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.

Ansökan skall innehålla:

CV/meritförteckning

Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen

Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas i ansökan (max fem stycken).

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2022/291, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2022/291.

Övrigt

Anställningen som projektforskare är tidsbegränsad och omfattar 10 % under 6 månader.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. 

Fackliga företrädare

 SACO, Désirée Annvir, desiree.annvir@mau.se
OFR/Lärarförbundet, Peter Persson tel:040-665 82 76
OFR/S (ST), Anders Spetz tel: 0708-655 238 

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2022-12-02 genom att klicka på knappen nedan.