Uppdrag som sektionschef

Malmö

Ref REK 2022/284

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet välkomnar sökande till uppdrag som sektionschef. Vi söker dig som med stort engagemang vill leda och utveckla verksamheten vid någon av våra fyra sektioner. Som sektionschef rapporterar du till dekan för fakulteten och ingår i fakultetens ledningsgrupp samt har ett ledningsansvar för samtlig personal inom sektionen.

Detta är ett uppdrag på tre år med möjlighet till förlängning som kombineras med en läraranställning vid fakulteten.

Fakultet

Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och utbildning syftar till att förbättra människors orala hälsa och höja kvaliteten i tandvården. Forskningen hämtar sina frågeställningar från tandvården och kunskapsutbyte sker kontinuerligt mellan vård och forskning. Samverkan med omgivande samhälle är central och forskningen har en stark internationell förankring. Fakultetens forskare medverkar i nationella och internationella samarbeten med andra universitet, företag och organisationer. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning.

Innehåll och arbetsuppgifter

Sektionschefen är chef för sektionen, ska leda och fördela arbetsuppgifter och har ansvar för verksamhetens resurser, resultat och utveckling. Uppdraget som sektionschef är både strategiskt och operativt. Uppdraget innebär ansvar för att sektionens utbildningsåtagande och forskning är av hög kvalitet samt bedrivs i ett nära samarbete med Universitetstandvården. Du företräder arbetsgivaren och har arbetsmiljö-, personal- och budgetansvar. Du arbetar nära dekan och övriga chefer samt ingår i fakultetens ledningsgrupp och i uppdraget ingår att utveckla samarbeten över såväl sektions- som fakultetsgränserna. Som sektionschef leder, koordinerar och utvecklar du verksamhetens alla delar i dialog med medarbetarna. Din uppgift är också att verka för en god arbetsmiljö där medarbetarnas perspektiv och kompetens tas tillvara och kan utvecklas i en välfungerande organisation.

Som sektionschef leder du ett sektionsråd där sektionens ämnesföreträdare och klinikenhetschef tillsammans hanterar sektionsövergripande frågor rörande utbildning och forskning. Sektionsrådet ska också ansvara för kvalitetssäkringsarbete samt verksamhetsplanering inom sektionen .

Uppdraget som sektionschef är ett tidsbegränsat ledningsuppdrag med en omfattning upp till 50 % av heltid. Omfattningen kan variera beroende på antalet medarbetare i sektionen.

I rollen företräder du arbetsgivaren och har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för din sektion. En viktig del av uppdraget är att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens samt arbeta aktivt för att skapa och värna medarbetarnas arbetsmiljö. Malmö universitet lägger stor vikt vid att ledarskapet främjar en inkluderande och likvärdig arbetsmiljö för såväl anställda som studenter.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
Doktorsexamen inom ett för uppdraget relevant område
Erfarenhet av akademiskt ledarskap och undervisning
Du behärskar svenska, vilket är myndighetsspråket, och engelska i tal och skrift

Särskilt meriterande för detta uppdrag är:

Tidigare chefserfarenhet med personal- och budgetansvar inom universitet/högskola eller i tandvårdsorganisation
Dokumenterad erfarenhet av att driva forsknings- och utbildningsprojekt
Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället
Erfarenhet av tandvårdsutbildning och kunskaper inom det odontologiska kunskapsfältet

Du har god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt samt har förmågan att se helheter. Viktigt i rollen är förmågan att skapa engagemang och delaktighet hos andra. Du har god förståelse för vad det innebär att vara ledare i en verksamhet med kollegialt beslutsfattande.

Vi förutsätter att du är intresserad av och känner engagemang för alla delar av fakultetens och Malmö universitets utveckling. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng

Upplysningar

Dekan Gunilla Klingberg, 040 – 665 84 85, gunilla.klingberg@mau.se
Tillträdande dekan Per Alstergren, 070-828 98 48, per.alstergren@mau.se


Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker uppdraget via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-12-07. Ange i din ansökan vilket eller vilka uppdrag du söker d v s sektionschef för sektion 1, 2, 3 och/eller 4.

Ansökan ska innehålla personligt brev samt CV.

Övrigt

Uppdraget som sektionschef är ett tidsbegränsat ledningsuppdrag med en omfattning upp till 50 % för ledningsuppdrag och är förenad med en läraranställning vid fakulteten.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

2023-03-01

Fackliga företrädare

SACO: Viveca Andersson-Plyming Viveca.Andersson-Plyming@mau.se
SEKO: sekocivil1@seko.lu.se
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2022-12-07 genom att klicka på knappen nedan.