Enhetschef för Dentalservice inkl centralsteril

Malmö

Ref REK 2022/281

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Odontologiska fakulteten

Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och utbildning syftar till att förbättra människors orala hälsa och höja kvaliteten i tandvården. Forskningen hämtar sina frågeställningar från tandvården och kunskapsutbyte sker kontinuerligt mellan vård och forskning. Samverkan med omgivande samhälle är central och forskningen har en stark internationell förankring. Fakultetens forskare medverkar i nationella och internationella samarbeten med andra universitet, företag och organisationer som SBU och WHO. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning.

Innehåll och arbetsuppgifter

Som enhetschef för Dentalservice leder och fördelar du arbetet för dentalteknikerna samt ansvarar för uppbyggnad och drift av centralsteril samt centralförråd. Du ingår även i Universitetstandvårdens ledningsgrupp.

Du ansvarar för akut- och underhållservice samt kvalitetssäkrar att utrustning uppfyller myndighetskrav. Du gör upphandlingar och inköp av utrustning samt bistår i byggnadsfrågor och myndighetskontakter. Odontologiska fakulteten står inför en större ombyggnation där enhetschefen för Dentalservice företräder fakulteten med sakkunskap i verksamhetsspecifika MT-frågor. 

I rollen företräder du arbetsgivaren och har personal-, arbetsmiljö och budgetansvar för dentalservice, centralsteril samt centralförråd och rapporterar till tandvårdschefen vid Universitetstandvården. En viktig del av uppdraget är att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens samt arbeta aktivt för att skapa och värna medarbetarnas arbetsmiljö. Malmö universitet lägger stor vikt vid att ledarskapet främjar en inkluderande och likvärdig arbetsmiljö för såväl anställda som studenter.

Kvalifikationer

Sökande till anställningen har utbildning inom styr- och reglerteknik eller motsvarande samt elbehörighet auktorisationstyp lägst B. Goda kunskaper om medicintekniska produkter är det meriterande. Du har väldokumenterad tidigare chefserfarenhet samt uttrycker dig väl på svenska såväl som på engelska.

För att trivas i rollen är det avgörande att du är trygg i ditt ledarskap, du kan skapa tydlighet genom målstyrning och leda medarbetare genom förändringar och få dem att växa och utvecklas. Som person tror vi att du är kommunikativ, med förmåga att skapa engagemang och samarbeta tvärfunktionellt. Du känner dig trygg med att fatta beslut och driva långsiktig utveckling inom ansvarsområdena. Du har god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt liksom god förmåga att se helheter och ta hänsyn till det större perspektivet.

 

Upplysningar

Tandvårdschef Pernilla Juréus, pernilla.jureus@mau.se 0768-890517

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 221130. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla:

  • Meritförteckning
  • Relevanta betyg och intyg
  • Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten

 

Övrigt

Anställningen är en heltids tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

 

Tillträde

Snarast enligt överenskommelse.

 

Fackliga företrädare

SACO: Vivecka Andersson Plyming, viveca.andersson-plyming@mau.se, 040-665 84 35
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, 046-222 93 66    
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se 040-665 76 49

 

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2022-11-30 genom att klicka på knappen nedan.