Miljö- och kemikaliesamordnare

Malmö

Ref REK 2022/197

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Arbetsplats

Anställningen är placerad på avdelningen för Facility Service som består av cirka 75 medarbetare och tillhör Malmö universitets gemensamma verksamhetsstöd. Facility services ledstjärna är universitetets strategi och avdelningens arbete bidrar till högsta kvalitet i utbildning och forskning.

Inom Facility service finns tre enheter; Lokalvård, Husservice och Administrativa enheten. Tjänsten är placerad direkt under avdelningschefen för Facility Service. 

Innehåll och arbetsuppgifter

Malmö universitets verksamheter, såväl institutioner som enheter inom Gemensamt verksamhetsstöd, har behov av särskild kompetens inom kemikalieområdet och andra specifika miljöfrågor. Behovet består bland annat av att ta fram och uppdatera rutiner, samordna utbildningsinsatser relaterade till lagkrav och miljömål samt att genomföra lagefterlevnadskontroller, interna revisioner och särskilda skyddsronder i laboratorier. Även samordning och uppföljning av de delar av Malmö universitet miljömål och miljöledningssystem som berör kemikalier och avfall ingår i behovet. En årlig rapportering görs tillsammans med Malmö universitets hållbarhetsutvecklare.

Arbetsuppgifter

 • Lagbevakning av miljö- och arbetsmiljölagstiftning (med hjälp av extern tjänst)
 • Samordning av KLARA-gruppen, systemägare för KLARA samt stöd i institutionernas arbete med KLARA.
 • Stötta och följa upp substitutionsarbete på fakulteter, samordna eventuella substitutionsgrupper
 • Övergripande rutiner i miljöledningssystemet avseende kemikalier och biologiska agens, interna revisioner av laboratorier och kliniker.
 • Bistå i att ta fram rutiner på fakulteter, institutioner samt enheter inom Gemensamt Verksamhetsstöd, såsom arbetsmiljörutiner /delegeringar av arbetsmiljöuppgifter relaterade till kemikaliehantering, hantering av farligt /smittförande avfall osv.
 • Stöd vid skyddsronder av laboratorier och för övrigt samarbeta med skyddsombud
 • Bistå vid riskbedömningar av kemikalier.
 • Internrevisionsplanering och checklista för revisioner.
 • Stötta kring kemikaliefrågor i byggprojekt, inkl. processer för miljöbedömning av byggmaterial

Kvalifikationer

Vi söker dig som idag är till exempel miljösamordnare med tydlig kompetensinriktning mot kemikalieområdet alternativt arbetsmiljöingenjör eller laboratorieskyddsingenjör med särskild kompetens inom kemikalieområdet. Du behöver ha förståelse för systematiskt arbetsmiljöarbete samt särskilt relevanta föreskrifter avseende kemikalier, gaser, smittrisker och genmodifierade organismer med flera. Vi vill att du har erfarenhet av att arbeta i systemet KLARA eller något motsvarande system. Du behöver också ha god förståelse för miljöledning enligt ISO 14001 eller motsvarande. 

Det är meriterande om du har kompetens inom biosäkerhet, strålsäkerhet och/eller maskinsäkerhet.

Likaså är kompetens inom miljöbedömning av byggmaterial, exempelvis i BASTA, Byggvarubedömningen och/eller Sunda Hus meriterande.

Vi vill också att du har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift. 

Upplysningar

Per Bjurnemark, chef Facility Service, 040-665 70 07, e-post per.bjurnemark@mau.se.
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-08-26. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs din ansökan inte på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts.

Ansökan ska innehålla:

 • Meritförteckning
 • Relevanta betyg och intyg
 • Kortfattad redogörelse på max 1 sida, där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten. Ange löneanspråk och två referenser. 

Övrigt

Anställningen avser tillsvidareanställning omfattande 100%. Provanställning kan komma att tillämpas. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Tillträde

Snarast enligt överenskommelse. 

Fackliga företrädare

OFR/ST: Naser Eftekharian, e-post naser.eftekharian@mau.se

SACO Rebecka Johansson, e-post rebecka.johansson@mau.se

SEKO Karin Everlund, e-post sekocivil1@seko.lu.se 

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2022-08-26 genom att klicka på knappen nedan.