Universitetsadjunkt i provkonstruktion

Malmö

Ref REK 2022/194

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning.

Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution

Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) är en flervetenskaplig institution, där det bedrivs en rad olika utbildningar. Det finns tre lärarutbildningsämnen med inriktning mot åk 7-9 och gymnasiet: historia och lärande, religionsvetenskap och lärande samt samhällskunskap och lärande. Vid SKI finns också grundlärarutbildning i samhällsorienterande ämnen med inriktning mot åk F-6.Vidare ansvarar institutionen för ett kandidatprogram i historia med inriktning mot kulturarvsstudier samt kandidat- och mastersutbildningar i historia. Därtill ansvarar SKI för ett treårigt studie- och yrkesvägledarprogram och en rad fristående kurser, bland annat i montessoripedagogik och religionsvetenskap.

Institutionen har i olika utbildningar en omfattande samverkan med bland annat skolor runt om i Skåne och med kulturarvssektorn. Det sker också forskning i samverkan med sådana organisationer och med idéburen sektor. SKI samverkar också med Skolverket i framtagandet av nationella prov i historia och i olika uppdragsutbildningar.

Forskningen vid SKI är flervetenskaplig och karakteriseras av nyfikenhet och ett nytänkande, där olika perspektiv bryts mot och förenas med varandra. Historiska studier utgör en stark forskningsmiljö vid institutionen, med forskarutbildning i ämnet historia och historiedidaktik. Vid sidan av denna finns också aktiva forskargrupper inom religionsvetenskap, sociologi och arbetsvetenskap. På institutionen finns också en provgrupp som arbetar med Nationella provet i historia för årskurs 9.

Innehåll och arbetsuppgifter

Nationella provet i historia arbetar just nu med en omläggning mot digitala prov i historia. I anställningen ingår utveckling och utprövning av uppgifter, sammanställning av prov och arbete i den digitala plattform som nationella proven kommer att använda i framtiden. I arbetet ingår också att upprätta och upprätthålla kontakter med skolor i hela landet.

Behörighet

Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen.

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt:

Lärarexamen innehållande historia inom åldersspannet 7-9

Särskilt meriterande för denna anställning:

  • erfarenhet av att arbeta med provutveckling i historia
  • erfarenhet av att arbeta med prov på digitala plattformar.
  • dokumenterad god samarbetsförmåga och dokumenterad god förmåga att samverka med det omgivande samhället

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder

I enlighet med Malmö universitets anställningsordning är bedömningsgrunderna vid anställning som universitetsadjunkt följande:

• Dokumenterad kompetens inom ämnet
• Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses:

• Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
• Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning
• Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Upplysningar

Prefekt Stefan Nyzell, 040-665 81 01, stefan.nyzell@mau.se
Projektledare nationella provet i historia Joel Rudnert, 040-665 82 59, joel.rudnert@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-08-30. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.
Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2022/194 i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2022/194.

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:

• Meritförteckning
• Examensbevis för examen på avancerad nivå
• Övriga relevanta betyg och intyg
• Pedagogisk avsiktsförklaring
• Förteckning över eventuella vetenskapliga och pedagogiska arbeten
• De eventuella vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max tre av varje)

Övrigt

Anställningen är ett vikariat och omfattar 50 % med tillträde enligt överenskommelse till 2022-12-31 med eventuell förlängning. Provanställning kan komma att tillämpas.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se 
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2022-08-30 genom att klicka på knappen nedan.