amanuens till institutionen för kriminologi

Malmö

Ref REK 2022/173

Fakultet

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation. Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle här

Institution 

Vid institutionen för kriminologi erbjuds utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, både inom ramen för vårt kandidat- och mastersprogram och i form av fristående kurser.

Utbildningarna är flervetenskapliga, bygger på samarbete över traditionella ämnesgränser och syftar till att ge studenterna möjlighet att med utgångspunkt i teori utveckla sin förmåga till analys, planering och utvärdering samt att öka förståelsen för samverkan mellan olika yrkesgrupper i samhället. Både program och fristående kurser är populära och det internationella mastersprogrammet har studenter från stora delar av världen.

Forskningen vid Institutionen för kriminologi är flervetenskaplig och täcker en mängd olika frågor som i huvudsak kan sorteras in under tre fokusområden: Orsaker till utvecklingen av kriminalitet och relaterade problem, Brottslighetens och otrygghetens geografiska fördelning och Viktimologi. Inom samtliga fokusområden finns praktiknära och tillämpade inslag. I forskningen läggs särskild vikt vid att förstå hur samspel mellan individuella, kontextuella och samhälleliga processer orsakar brottslighet och andra relaterade problem, men även vid hur det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet kan kunskapsbaseras.

Innehåll och arbetsuppgifter

Vi söker 1-2 amanuenser till vår grundutbildning i kriminologi. Arbetsuppgifterna kommer i första hand vara knutna till kurser i forskningsmetodik och uppsatsarbete, men det kan förekomma arbetsuppgifter även på andra kurser. 

Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att assistera lärare vid statistiklaborationer, seminarier i såväl kvantitativ som kvalitativ metod samt att ge studenterna stöd med att formulera forskningsfrågor och genomföra litteratursökningar i universitets databaser.   

Behörighet 

Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (Högskoleförordningen 5 kap 10 §).

Specifikt för denna anställning är:

  • Är antagen till eller har genomgått utbildning på avancerad nivå
  • Dokumenterat goda kunskaper i såväl kvantitativ som kvalitativ metod
  • Erfarenhet av att arbeta med SPSS
  • Goda kunskaper i svenska och engelska

 

Meriterande för denna anställning är:

  • Utbildning inom kriminologi
  • Erfarenhet av systematiska litteraturstudier
  • Goda kunskaper i akademiskt skrivande 

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Upplysningar

Upplysningar om anställningens innehåll lämnas av

Studierektor Eva-Lotta Nilsson, eva-lotta.nilsson@mau.se, eller

Programansvarig Klara Svalin, klara.svalin@mau.se

Allmänna frågor om anställning vid Malmö universitet besvaras av

HR-specialist ewa-marie.dahlgren@mau.se


Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-08-15. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla:

  • Meritförteckning
  • Relevanta betyg och intyg
  • Kortfattad redogörelse på max 2 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten

Övrigt

Anställningen avser en tidsbegränsad anställning, motsvarande ca 20% av heltid. Anställningen är tidsbegränsad från 2022-09-01 till och med 2023-01-31 eller enligt överenskommelse.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

 

Tillträde

2022-09-01 eller enligt överenskommelse  

Fackliga företrädare

Désirée Anvir, SACO                             desiree.anvir@mau.se

Carl-erik Blomberg OFR/Lärarförbundet carl-erik.blomberg@mau.se

Naser Eftekgarian OFR                          naser.eftekharian@mau.se 

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2022-08-15 genom att klicka på knappen nedan.