Prefekt för Institutionen för globala politiska studier (GPS)

Malmö

Ref REK 2022/171

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för kultur och samhälle

Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tid stora frågor – exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling – från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter. Vi är en kreativ, föränderlig och gränsöverskridande akademisk miljö som präglas av en hög grad av internationalisering och samverkan med andra, såväl inom som utanför akademin. Vår verksamhet är placerad mitt i Malmö, men våra perspektiv omfattar hela världen. Vi är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation. Läs mer om Kultur och samhälle här.  

Institutionen för globala politiska studier (GPS)

Institutionen för globala politiska studier (GPS) är en flervetenskaplig utbildnings- och forskningsmiljö med stark internationell prägel. Institutionen erbjuder kandidatutbildningar inom Europastudier, Freds- och konfliktvetenskap, Internationell migration och etniska relationer (IMER), Internationella relationer, Mänskliga rättigheter och Statsvetenskap, samt master- och forskarutbildningar inom IMER och global politik. Huvuddelen av program och fristående kurser ges på engelska. Institutionen har drygt 80 anställda och är organiserad i tre enheter. Forskningscentret Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) och forskningsplattformarna REDEM och RUCARR är förlagda vid institutionen.

Arbetsuppgifter och innehåll

Malmö universitet arbetar aktivt med att utveckla det akademiska involverande ledarskapet där prefektens ledarskap är centralt. Som prefekt har du till uppgift att genom engagemang och tydlighet strategiskt leda och utveckla verksamheten vidare i enlighet med Malmö universitets visioner, strategier och mål samt att aktivt arbeta med kvalitetssäkring. Som prefekt på GPS är du således verksamhetsansvarig för institutionens utbildning, forskning och samverkan med det övriga samhället.

Du företräder arbetsgivaren och har ett övergripande ansvar för personalen vid institutionen med ett direkt personalansvar för de tre enhetscheferna och institutionens professorer. Du tar tillvara på och utvecklar medarbetarnas kompetens och betraktar god arbetsmiljö som en förutsättning för att medarbetarna ska kunna utveckla forskning och utbildning. Du ser verksamhetsplanering och dialog som viktiga hörnstenar i arbetet med att utveckla hela institutionen.

Fokus ligger på att leda utvecklingen av utbildning på samtliga tre nivåer liksom forskning inom institutionen och fakulteten och i dialog med forskningscentra. Vi ser gärna att prefekt, utöver sitt ledarskap, också är engagerad i utbildning och/eller forskning vid institutionen. Du arbetar nära dekan och ingår i fakultetens ledningsgrupp. I arbetsuppgifterna kan det komma att ingå övergripande uppdrag inom fakulteten och universitetet liksom externa uppdrag. Du ansvarar för institutionens ekonomi och budget.

Kvalifikationer

Du ska ha doktorsexamen och vara antagen som docent eller vara professorsbehörig.

Du ska ha bedrivit internationell forskning med relevans för de vetenskapliga områdena inom institutionen enligt beskrivningen av GPS ovan. Erfarenhet av tvärvetenskapliga arbetssätt och akademiskt involverande ledarskap är meriterande, liksom erfarenhet av och intresse för samverkan med olika delar av samhället, nationellt och internationellt.

Det är av stor vikt att du har förmåga att tydligt leda en verksamhet utifrån vision, mål och strategier med hänsyn tagen till jämlikhet och mångfald. Du ska ha erfarenhet av verksamhetssamordning, arbetsledning och/eller pedagogiskt utvecklingsarbete i egenskap av t.ex. forskningskoordinator, studierektor eller programansvarig. Det är meriterande om du har erfarenhet av personalansvar och budgetansvar. Det är också meriterande med erfarenhet av organisationsutveckling, kvalitetsarbete och kvalitetssäkring. 

Som person är du lyhörd, skapar engagemang, motiverar och är tydlig i det du gör och förmedlar till andra. Vidare stimulerar du andra att nå efterfrågat resultat, har lätt för att fatta beslut och förmåga att delegera. Du har god planeringsförmåga och ett strukturerat arbetssätt. Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift. Det är viktigt att du har kommunikativ förmåga samt att du har lätt att samarbeta och skapa goda relationer både internt och externt, i Malmö såväl som i resten av världen.

Malmö universitet lägger stor vikt vid att ledarskapet främjar en inkluderande och likvärdig arbetsmiljö för såväl anställda som studenter.

Upplysningar

Dekan Rebecka Lettevall, rebecka.lettevall@mau.se

HR-specialist Rebecka Forslund, rebecka.forslund@mau.se 

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-08-22.

Nomineringsförfarande

Om du vill nominera någon till uppdraget skickar du ett mail till KS_dekan@mau.se senast den 2022-07-08, med namn på den du nominerar samt en kort motivering.

Tillträde

Tillträdesdatum 2023-01-01 eller enligt överenskommelse.

Övrigt

Uppdraget innehas inom ramen för anställning vid Malmö universitet. Anställningen är en tillsvidareanställning som lärare. Uppdraget är företrädesvis på heltid i 3 år, med möjlighet till förlängning. Uppdraget kräver stor närvaro på arbetsplatsen.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning samt kan komma att tillämpa provanställning.

För uppdraget som prefekt utgår särskilt uppdragstillägg.

Malmö universitet försöker aktivt tillvarata de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten.

Intervjuer planeras att ske i Malmö universitets lokaler under de första två veckorna i september.

Fackliga företrädare

SACO, Margareta Melin, margareta.melin@mau.se

OFR, Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se


Du ansöker senast 2022-08-22 genom att klicka på knappen nedan.