Projektassistent till institutionen för biomedicinsk vetenskap

Malmö

Ref REK 2022/164

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten bedrivs forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso– och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. Läs mer om fakulteten för hälsa och samhälle. 

Institution

Institutionen för biomedicinsk vetenskap vid fakulteten för hälsa och samhälle, verkar i det som uppstår i kunskapsströmmarna från biologi, kemi, medicin och fysik. Den tvärvetenskapliga utbildning och forskning som bedrivs syftar till att bredda kunskapsbasen och omsätta kunskaperna i tillämpningar. I denna växelverkan mellan kunskapsuppbyggnad och tillämpning finns våra studenter, ute på kliniker, sjukhuslaboratorier och företag. Våra forskare utmanar ständigt gränser mellan vetenskapliga inriktningar, mellan grundforskning och tillämpad forskning och mellan akademi och näringsliv.

Innehåll och arbetsuppgifter 

Som projektassistent kommer du att odla olika cellinjer i syfte att erhålla fungerande Langerhans celler (LC), en typ av immunceller i hud. Odlingen innebär dels förökning och övervakning av cellerna, produktion av konditionerat medium från sk. feeder-celler och slutlig differentiering och karakterisering av LC. Arbetet kommer att utföras under sterila former och de slutliga cellerna karakteriseras med hjälp av bland annat flödescytometri, funktionella analysmetoder och qPCR. Du kommer dessutom att medverka i ett projekt kring utveckling av en 3D-modell av hud, för studier av interaktionen mellan immunceller och övriga hudceller. Du kommer att delta vid regelbundna forskningsmöten och förväntas författa rapporter där dina resultat jämförs med tidigare publicerade forskningsresultat. Dessutom kommer du att handleda och hjälpa studenter från programmet för biomedicinska analytiker, som också deltar i forskningsprojektet.

Kvalifikationer

För denna anställning krävs specifikt:

Vi söker dig som har minst en masterexamen omfattande cellbiologi, cell- och molekylärbiologi och immunologi eller andra relevanta ämnen. Du som söker har grundläggande praktiska kunskaper inom cellodling och analys av celler med flödescytometri och andra cellbaserade analyser, samt vana vid immunologiska- och molekylärbiologiska metoder, som ELISA och qPCR. Du förväntas dessutom kunna samarbeta och interagera, på både svenska och engelska (eller enbart engelska) med övriga medlemmar i forskningsteamet, men trots detta kunna fungera självständigt i det laborativa arbetet.

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. 

Upplysningar

För information om projektet kontakta Lars Ohlsson (040-6657497). För generell information om att arbeta på Malmö universitet, kontakta HR-specialist Jill Moberger (040-6657840).

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-06-29. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Övrigt

Anställningen är på 75% till 100% och tidsbegränsad under ca fyra månader.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

 

Tillträde

September 2022 eller efter överenskommelse.

 

Fackliga företrädare

  • SACO-S: Desiree Annvir, desiree.annvir@mau.se eller Lina Corter, lina.corter@mau.se;
  • Lärarförbundet: Carl-Erik Blomberg, carl-erik.blomberg@mau.se;
  • OFR/S (ST): Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2022-06-29 genom att klicka på knappen nedan.