Universitetsadjunkt i biomedicinsk vetenskap med fokus på klinisk kemi och histopatologi/immunhistokemi

Malmö

Ref REK 2022/162

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Institution

Institutionen för Biomedicinsk vetenskap vid Fakulteten för Hälsa och samhälle (www.mau.se/hs) erbjuder ett kandidatprogram som också leder till yrkesexamen som biomedicinsk analytiker (grundnivå, 180 hp) och ett masterprogram i biomedicinsk ytvetenskap (avancerad nivå, 120 hp), samt fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Institutionen för Biomedicinsk vetenskap vid fakulteten för Hälsa och samhälle verkar i det som uppstår i kunskapsströmmarna från biologi, kemi, fysik och medicin. Den tvärvetenskapliga utbildning och forskning som bedrivs syftar till att bredda kunskapsbasen och omsätta kunskaperna i tillämpningar. I denna växelverkan mellan kunskapsuppbyggnad och tillämpning finns våra studenter, ute på kliniker, sjukhuslaboratorier och företag. Våra forskare utmanar ständigt gränser mellan vetenskapliga inriktningar, mellan grundforskning och tillämpad forskning och mellan akademi och näringsliv.

Forskningen vid institutionen är också kopplad till vårt forskningscenter "Biofilms - Research Center for Biointerfaces" (www.mau.se/brcb), som kombinerar biomedicinsk vetenskap med klinisk och translationell forskning med medicinska, dentala, livsmedels- och miljötillämpningsområden i nära samarbete med regionalt näringsliv.

Innehåll och arbetsuppgifter

Institutionen för Biomedicinsk vetenskap avser rekrytera en universitetsadjunkt i biomedicinsk laboratorievetenskap med en stark förankring inom forskningsdriven klinisk kemi och histopatologi/immunhistokemi. Du kommer att integreras väl i den forskningsverksamhet som utförs inom Biofilms -Research Center for Biointerfaces, och förväntas att ytterligare förstärka kopplingen mellan institutionens olika forskningsdiscipliner (dvs. biomedicinsk laboratorievetenskap/-teknik, cell- och molekylärbiologi, fysikalisk kemi och farmaceutisk vetenskap). Du har ett starkt engagemang för både undervisning och forskning samt förmåga att långsiktigt bidra till institutionens gemensamma utveckling. Du måste också vara kvalificerad att undervisa från dag ett i flera kurser på vårt program för biomedicinska analytiker (grundnivå, på svenska) och på vårt masterprogram i biomedicinsk ytvetenskap (avancerad nivå, på engelska).

Undervisningsuppgifterna inkluderar kurskoordinering, handledning, kursadministration och olika ledningsuppgifter. Ytterligare uppgifter omfattar bl a utrustningsansvar och att fungera som förbindelselänk mellan nationella och internationella forskare och partnerindustri.

Behörighet 

Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen.

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av undervisning, handledning och forskning inom området biomedicinsk laboratorievetenskap. Expertis inom klinisk laboratoriemedicin, med stor erfarenhet av olika immunkemiska och optiska metoder för detektion av biomolekyler som används vid diagnos och behandling av olika sjukdomar värderas högt. Goda kunskaper i morfologisk metodik med erfarenhet av både histo- och cyto-tekniker samt avancerad bildanalys av kliniskt material är också av stor vikt för tjänsten.

För denna anställning krävs specifikt:

-Legitimation som biomedicinsk analytiker

- Dokumenterad ämneskompetens i undervisningsämnet biomedicinsk laboratorievetenskap och förmåga att undervisa på svenska och engelska från dag 1

 

Särskilt meriterande för denna anställning:

-Erfarenhet av arbete med och förberedelse inför immunhistokemi och avancerad bildanalys.

-Erfarenhet av analys av kliniska prover med bland annat immunkemiska och optiska metoder samt metodvalidering.

-Doktorsexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap eller motsvarande.

 

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder

I enlighet med Malmö universitets anställningsordning är bedömningsgrunderna vid anställning som universitetsadjunkt följande:

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

 

Med pedagogisk skicklighet avses: 

 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Upplysningar

Professor Johan Engblom, johan.engblom@mau.se, +46 70 6087525

Docent Lars Ohlsson, lars.ohlsson@mau.se, +46 70 3225568

För allmänna frågor om anställning vid Malmö universitet, kontakta HR-specialist Jill Moberger, jill.moberger@mau.se, 040-6657840


Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-06-30. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2022/162, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2022/162.

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:

 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet
 • Dokumentation av skicklighet i samverkan med det omgivande samhället

Ansökan skall även innehålla:

 • Personlig meritförteckning (personuppgifter, anställningshistorik samt kunskaper och färdigheter)
 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 3 av varje)

Övrigt

Anställningen är ett vikariat på 50 % i 6 månader.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Enligt överenskommelse

Fackliga företrädare

SACO, Désirée Anvir, desiree.anvir@mau.se

OFR/Lärarförbundet, Carl-Erik Blomberg, carl-erik.blomberg@mau.se

OFR, Naser Eftekarian, naser.eftekharian@mau.se


Välkommen med din ansökan!

 

 


Du ansöker senast 2022-06-29 genom att klicka på knappen nedan.