Prefekt vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Malmö

Ref REK 2022/139

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för teknik och samhälle

Fakulteten för teknik och samhälle bedriver utbildning och forskning med fokus på teknik och naturvetenskap vid de två institutionerna för datavetenskap och medieteknik samt materialvetenskap och tillämpad matematik. Fakulteten samverkar med företag och andra organisationer i syfte att höja kompetensnivån, skapa nya produkter, utveckla verksamheter och ge studenterna tidig anknytning till sitt framtida arbetsliv. Våra forskningssamarbeten och medarbetare från ett stort antal länder ger verksamheten en internationell prägel.

Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Institutionen för datavetenskap och medieteknik erbjuder forskningsanknutna utbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Forskningen vid institutionen bedrivs inom datavetenskap, informationssystem, programvaruteknik och medieteknik. Några av de områden vi intresserar oss för inom forskning och utbildning är artificiell intelligens, digitala medier, e-hälsa, Internet of Things och spelutveckling. Vid institutionen finns drygt 80 lärare och doktorander och verksamheten är indelad i tre enheter som har varsin enhetschef. Mer information om institutionen finns här: www.mau.se/dvmt

Uppdraget

Uppdraget som prefekt grundas på en tillsvidareanställning som lärare. Prefektens uppdrag är att bedriva ett akademiskt ledarskap som rör sig på både strategisk och operativ nivå. Målsättningen att tillsammans med chefer, medarbetare och studenter vid institutionen driva och vidareutveckla alla ingående delar av den akademiska miljö som verksamheten utgör. Utöver att leda institutionens ledningsgrupp, så deltar prefekten också i det strategiska arbetet i fakultetens ledningsorganisation och har ett nära samarbete med dekan och fakultetens övriga prefekter och chefer.

Prefekten är ansvarig för institutionens utbildning och forskning, liksom för dess strategier vad gäller t ex internationalisering, jämställdhet, digitalisering och samverkan. Att vidareutveckla och kvalitetssäkra utbildningen samt samla och stärka institutionens forskningsmiljö är centrala uppgifter, vilka drivs i kontinuerlig dialog med medarbetarna. Prefekten har en viktig roll i att skapa förutsättningar för vårt nyblivna universitets fortsatta utveckling och att samla institutionen kring gemensamma strategier och mål. Prefekten leder verksamheten utifrån vision, mål och strategier, och lägger stor vikt vid transparens och kollegialitet. Förmåga att initiera och samordna arbete med övriga delar av Fakulteten för teknik och samhälle, Malmö universitet samt med nationella och internationella kontakter är av stor betydelse.

I rollen företräder prefekten arbetsgivaren och har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. En viktig del av uppdraget är att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens samt att arbeta aktivt för att skapa och värna medarbetarnas och studenternas arbetsmiljö. Malmö universitet lägger stor vikt vid att ledarskapet främjar en inkluderande och likvärdig arbetsmiljö för såväl anställda som studenter. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har doktorsexamen samt visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ett område som är relevant för institutionens verksamhet. Det är meriterande att vara docent. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag, arbetsledning eller motsvarande, t ex som prefekt, enhetschef, studierektor eller motsvarande. Vidare krävs god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Tidigare erfarenhet av akademiskt ledarskap och flervetenskapligt arbetssätt är meriterande. Så även tidigare ansvar för personal, budget, arbetsmiljö och studenter. Det är meriterande med erfarenhet av organisationsutveckling, kvalitetsarbete och kvalitetssäkring samt att leda forsknings- eller utbildningsprojekt, gärna i samverkan med aktörer i samhället.

Som person är du lyhörd och har förmåga att skapa engagemang och god samarbetsförmåga. Du har ett ledarskap som främjar en inkluderande och likvärdig arbetsmiljö för såväl anställda som studenter. Vidare stimulerar du andra att nå efterfrågat resultat, har lätt för att fatta beslut och förmåga att delegera. Du har god planeringsförmåga och ett strukturerat arbetssätt. Det är viktigt att du har lätt att samarbeta och skapa goda relationer både internt och externt, i Malmö såväl som i resten av världen.

Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar

Dekan Andreas Jacobsson, andreas.jacobsson@mau.se alt 040-665 75 58

HR-specialist Rebecka Forslund, rebecka.forslund@mau.se alt 040-665 73 22

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-08-14.

Ansökan ska innehålla:

  • Meritförteckning (max 4 sidor)
  • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet (max 2 sidor)
  • Kortfattad redogörelse för akademiskt ledarskap av betydelse till den sökta befattningen (max 1 sida)
  • Relevanta betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
  • Referenser

Meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare. Se även Malmö universitets anställningsordning.

Övrigt

Prefektuppdraget är på tre år (med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år). För uppdraget som prefekt utgår särskilt uppdragstillägg.

Vid anställning av extern kandidat kombineras uppdraget med en anställning enligt Malmö universitets anställningsordning. Fakultetens lärarförslagsnämnd bereder ärendet och föreslår lämplig akademisk läraranställning. Kandidaten behöver i samband med ansökan till uppdraget inkomma med ansökan om befordran där befattningsnivå framgår samt underlag som styrker denna.

Intervjuer kommer att genomföras 30/8 och 31/8.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

Saco-S, Mats Syde, mats.syde@mau.se            

ST/OFR, Bodil Sterner, bodil.sterner@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!

 

 

 

 

 

 


Du ansöker senast 2022-08-14 genom att klicka på knappen nedan.