Universitetsadjunkt i omvårdnad med inriktning psykiatrisk vård

Malmö

Ref REK 2022/135

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation. Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle här

Institution

Vid institutionen arbetar vi med utbildning och forskning inom huvudområdet omvårdnad och forskarämnet vårdvetenskap. Institutionen har en övergripande forskningsmiljö, jämlik hälsa och vård, som innefattar sex forskningsområde; fysisk hälsa, psykisk hälsa, barn och familjers hälsa, promotion för jämlik hälsa, pedagogik och profession samt äldres vård och hälsa. Vi erbjuder utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Inom både sjuksköterskeprogrammet som inom specialistsjuksköterskeprogrammen erbjuder vi studenterna verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vid institutionen finns också forskarutbildning. här

Innehåll och arbetsuppgifter

Som universitetsadjunkt inom omvårdnad med inriktning psykiatrisk vård kommer du huvudsakligen att arbeta med utbildningsplanering, undervisning samt examinationer av kurser på grundnivå, vilket också inkluderar verksamhetsförlags utbildning. Arbetet omfattar också program-, ämnes- samt pedagogisk utveckling I arbetsuppgifterna ingår handledning samt att initiera, medverka eller självständigt driva utvecklingsprojekt inom huvudområdet omvårdnad eller inom forskarämnet vårdvetenskap. Studenten står i centrum och rollen som lärare kräver förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Undervisningen bedrivs främst på svenska och delvis på engelska. Kompetensutveckling och administration ingår i arbetet. 

Behörighet 

Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen. 

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start. 

För denna anställning krävs specifikt: 

  • Leg. Sjuksköterska
  • Examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå
  • Visad pedagogisk skicklighet

 Särskilt meriterande för anställning är:

  • Erfarenhet och kompetens inom psykiatrisk omvårdnad
  • Erfarenhet/intresse av samverkan med omgivande samhälle
  • Erfarenhet av lärarrollen eller annat pedagogiskt arbete t ex inom interprofessionellt lärande

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder

I enlighet med Malmö universitets anställningsordning är bedömningsgrunderna vid anställning som universitetsadjunkt följande:

•Dokumenterad kompetens inom ämnet
•Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses:

•Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
•Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning
•Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten. Vid denna anställning kommer även hänsyn tas till ämnes- och akademisk kompetens inom vård. 

Upplysningar

Upplysningar om anställningens innehåll lämnas av Prefekt Louise Stjernberg, 0739 770770 eller louise.stjernberg@mau.se 

Allmänna frågor om anställning vid Malmö universitet besvaras av HR-specialist Jill Moberger, jill.moberger@mau.se.

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-06-05. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Se även Malmö universitets anställningsordning. 

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2022/135, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2022/135.

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:
•Dokumentation av pedagogisk skicklighet
•Dokumentation av skicklighet i samverkan med det omgivande samhället

Ansökan skall även innehålla:
•Personlig meritförteckning (personuppgifter, anställningshistorik samt kunskaper och färdigheter)
•Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
•Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning
•De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 3 av varje) 

Övrigt

Vi söker minst en universitetsadjunkt. Anställningen är tillsvidare på 100 %.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Kompetensutveckling och flexibilitet är en naturlig del av vardagen.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

Désirée Anvir, SACO desiree.anvir@mau.se 

Carl-Erik Blomberg OFR/Lärarförbundet carl-erik.blomberg@mau.se 

Naser Eftekgarian, OFR naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2022-06-05 genom att klicka på knappen nedan.