Enhetschef på administrativa kansliet vid Fakulteten för lärande och samhälle

Malmö

Ref REK 2022/7

Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten har ca 7 500 studenter och 320 anställda, organiseras i sex institutioner.

Arbetsplats

Anställningen som enhetschef är placerad inom det administrativa kansliet på LS. Enhetschef kommer inledningsvis att leda studieadministrationen, idag 13 medarbetare, men på sikt kan det tillkomma fler medarbetare i enheten.

Det administrativa kansliet vid LS är ett av fem vid Malmö universitet som ansvarar för det administrativa stödet vid fakulteterna. Organisatoriskt tillhör kansliet universitetets gemensamma verksamhetsstöd (GV). Vid Malmö universitet utvecklas verksamhetsstödet kontinuerligt och vid kansliet, med verksamhet riktat gentemot LS, arbetar idag ca 35 medarbetare. Verksamheten omfattar administrativt stöd till fakultets- och institutionsledningarna, utbildningsstöd (studieadministration och utbildningsplanering) och forsknings- och forskarutbildningsstöd.

Innehåll och arbetsuppgifter

Som enhetschef arbetar du både strategiskt och operativt. Du ansvarar för såväl personal som ekonomi och verksamheten. Du förväntas utveckla och kvalitetssäkra den studieadministrativa funktionen i enlighet med universitetens strategiska beslut, relevant lagstiftning och interna riktlinjer för en absolut rättssäkerhet. Du arbetar verksamhetsnära och fungerar som stöd och bollplank till medarbetarna i beslutfattande och i att navigera genom verksamhetens processer.

Vi förväntar oss att du arbetar på att öka samarbetet mellan olika organisatoriska nivåer, utvecklar gemensamma arbetssätt och rutiner inom de olika funktionerna i verksamhetsstödet. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en relevant högskole/universitet utbildning. Meriterande för anställningen är erfarenhet av arbete på högskola eller universitet samt kunskaper om studieadministration och relevant lagstiftning. Du har erfarenhet av ledarskap.  

Du har ett intresse av att arbeta med att motivera och utveckla dina medarbetare både enskilt och i grupp för att uppnå verksamhetsmålen och skapa en god arbetsmiljö.

Du är en lagspelare som är lyhörd och har lätt för att kommunicera och samarbeta med personer på olika organisatoriska nivåer.

Du är handlingskraftig och kan prioritera, genomföra och följa upp beslut.  Vidare har du en förmåga att inta ett helhetsperspektiv och förmåga att arbeta processorienterat och ta långsiktiga beslut förankrade i verksamheten.

Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska.

Upplysningar

Administrativ chef Amela Selimagic, amela.selimagic@mau.se, tel 0722 42 99 34

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-02-04. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Övrigt

Anställningens omfattning 100% och är tillsvidare. Provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Enligt överenskommelse

Fackliga företrädare

SACO: rebecka.johansson@mau.se
SEKO: Sekocivil@seko.lu.se   
OFR: anita.marttila@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2022-02-04 genom att klicka på knappen nedan.