Postdoktoral forskare till institutionen för Biomedicinsk vetenskap, focus: icke-invasiv analys på hud

Malmö

Ref REK 2021/278

Om Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Institutionen för Biomedicinsk vetenskap vid fakulteten för Hälsa och samhälle verkar i det som uppstår i kunskapsströmmarna från biologi, kemi, fysik och medicin. Den tvärvetenskapliga utbildning och forskning som bedrivs syftar till att bredda kunskapsbasen och omsätta kunskaperna i tillämpningar. I denna växelverkan mellan kunskapsuppbyggnad och tillämpning finns våra studenter, ute på kliniker, sjukhuslaboratorier och företag. Våra forskare utmanar ständigt gränser mellan vetenskapliga inriktningar, mellan grundforskning och tillämpad forskning och mellan akademi och näringsliv.

Innehåll och arbetsuppgifter

Sökanden kommer att medverka i ett projekt med fokus på utveckling av metoder för analys av fysikaliska (tex huds resistans) och biokemiska (tex aminosyror) biomarkörer inklusive mikrobiota på ytor som hud och dess modeller. Ett långsiktigt mål är att identifiera lågmolekylära ämnen som genereras i huden, tex vid hud inflammation och cancer, och av mikroorganismer på hud. Vi siktar för att karakterisera fysikaliska och biokemiska processer som inverkar på redox och immunreaktioner vid biologiska gränsytor. Arbetet innefattar laborativa och teoretiska/vetenskapliga moment i samarbete med andra forskare och personal från företag som är partners i projektet ”Biobarriärer – hälsa, besvär och läkning”. Initialt utförs arbetet på in-vitro modeller som identifieras och utvecklas i diskussion med övriga partners i projektet. Du kommer att vara en del av projektledning var forskningsinriktning diskuteras i samarbete med kliniker och industri. I huvudsak, arbetet kommer att präglas av laborativa moment där resultaten bedöms i relation till klinisk/industriell relevans och tidigare publicerade forskningsresultat. Att medverka i andra biobarriär relevanta projekt kommer också behövas.

Behörighet

Vi söker dig som har minst en doktorsexamen inom analytisk kemi, mikrobiologi, farmaci eller annat relevant ämne. Du har goda praktiska kunskaper inom analytisk kemi, farmaci, mikrobiologi eller andra naturvetenskapliga ämnen som är relevanta att studera hälsa och besvär av biobarriärer. Erfarenhet att jobba med analytiska metoder som HPLC, mas spektrometri, karakterisering av mikrobiota, osv. värderas högt i detta sammanhang. Det är meriterande om du har jobbat med analys av kemiska ämnen, karakterisering av biokemiska reaktioner, utveckling av analys metoder inklusive biosensorer, deltagit i utveckling av diagnostiska metoder, osv. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att ha jobbat i samarbeten med industri.

Bedömningsgrunder

  • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning
  • Forskningsverksamhet inom områden med relevans för aktuell anställning
  • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskningsprojekt av god kvalitet
  • Reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
  • Visad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med anknytning till utbildning och forskning

Upplysningar

För information om projektet kontakta Tautgirdas Ruzgas, 040 6657431. För generell information om att arbeta på Malmö universitet, kontakta HR-specialist Jill Moberger, 040 6657840.


Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 27 januari 2022. 

Ansökan skall innehålla:

  • Undertecknad meritförteckning
  • Vidimerade betygskopior
  • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
  • Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
  • Kopior av de tre mest relevanta publikationerna


De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare https://mah.app.box.com/s/onr6f1sfm5x296z4au4czvq3rfv5lyze Se även Malmö universitets anställningsordning https://mau.app.box.com/s/s6nti8suixfdphhgzb5hb4e2yj5zwxg1 Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2021/278, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2021/278.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad på två år, sysselsättningsgraden är 100 %.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Tillträde

Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO-S: Desiree Annvir, desiree.annvir@mau.se  eller Lina Corter, lina.corter@mau.se

 Lärarförbundet: Carl-Erik Blomberg, carl-erik.blomberg@mau.se

 OFR/S (ST): Aje Carlbom, aje.carlbom@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2022-01-27 genom att klicka på knappen nedan.