Universitetsadjunkt (-er) i omvårdnad

Malmö

Ref REK 2021/262

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för Hälsa och samhälle

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation. Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle här

 

Institutionen för vårdvetenskap

Vid institutionen arbetar vi med utbildning och forskning inom huvudområdet omvårdnad och forskarämnet vårdvetenskap Institutionen har en övergripande forskningsmiljö, jämlik hälsa och vård, som innefattar sex forskningsområde; fysisk hälsa, psykisk hälsa, barn och familjers hälsa, promotion för jämlik hälsa, pedagogik och profession samt äldres vård och hälsa. Vi erbjuder utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Inom både sjuksköterskeprogrammet som inom specialistsjuksköterskeprogrammen erbjuder vi studenterna verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vid institutionen finns också forskarutbildning. här

 

Innehåll och arbetsuppgifter

Som universitetsadjunkt inom omvårdnad kommer du huvudsakligen att arbeta med utbildningsplanering, undervisning samt examinationer av kurser på grundnivå, vilket också kan inkludera verksamhetsförlags utbildning. Arbetet omfattar också program-, ämnes- samt pedagogisk utveckling I arbetsuppgifterna ingår handledning samt att initiera, medverka eller självständigt driva utvecklingsprojekt inom huvudområdet omvårdnad eller inom forskarämnet vårdvetenskap. Studenten står i centrum och rollen som lärare kräver förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Undervisningen bedrivs främst på svenska och delvis på engelska. Kompetensutveckling och administration ingår i arbetet.

 

Behörighet 

Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen.

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt:

 • Leg. Sjuksköterska
 • Examen från universitet eller högskola på lägst magisternivå.
 • Visad pedagogisk skicklighet

En bredd av kompetenser välkomnas bl a.

 • erfarenhet/intresse av samverkan med omgivande samhälle
 • erfarenhet av lärarrollen eller pedagogik t ex inom interprofessionellt lärande

 

Särskilt meriterande för en av anställningarna:

 • erfarenhet/intresse av primärkommunal vård och/eller somatisk slutenvård
 • erfarenhet av handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning

 

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

 

Bedömningsgrunder

Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten. Vid denna anställning kommer även hänsyn tas till klinisk- och ämnes- och akademisk kompetens. 

 

Upplysningar

Upplysningar om anställningens innehåll lämnas av Prefekt Louise Stjernberg, 0739 770770 eller louise.stjernberg@mau.se  
Allmänna frågor om anställning vid Malmö universitet besvaras av HR-specialist Jill Moberger, jill.moberger@mau.se.  Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-01-31. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2021/262, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2021/262.

Ansökan skall innehålla:

 • Meritförteckning
 • Examensbevis för examen på avancerad nivå
 • Övriga relevanta betyg och intyg
 • Kortfattad redogörelse för pedagogisk, vetenskaplig, och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida undervisning och forskning.
 • Referenser

Övrigt

Anställningen är tillsvidare på 100 %.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

 

Tillträde

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

 

Fackliga företrädare

Désirée Annvir,  SACO; ,desiree.annvir@mau.se
Carl-Erik Blomberg OFR/Lärarförbundet, carl-erik.blomberg@mau.se
Naser Eftekharian, OFR, naser.eftekharian@mau.se


Välkommen med din ansökan!

 

 


Du ansöker senast 2022-01-31 genom att klicka på knappen nedan.