Universitetslektor i omvårdnad

Malmö

Ref REK 2021/254

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation. Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle här

 

Institution

Vid institutionen arbetar vi med utbildning och forskning inom huvudområdet omvårdnad och forskarämnet vårdvetenskap Institutionen har en övergripande forskningsmiljö, jämlik hälsa och vård, som innefattar sex forskningsområde; fysisk hälsa, psykisk hälsa, barn och familjers hälsa, promotion för jämlik hälsa, pedagogik och profession samt äldres vård och hälsa. Vi erbjuder utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Inom både sjuksköterskeprogrammet som inom specialistsjuksköterskeprogrammen erbjuder vi studenterna verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vid institutionen finns också forskarutbildning. här

 

Innehåll och arbetsuppgifter

Som universitetslektor inom omvårdnad kommer du huvudsakligen att arbeta med utbildningsplanering, undervisning samt examinationer av kurser på grundnivå och avancerad nivå, vilket också kan inkludera verksamhetsförlags utbildning. Arbetet omfattar också program-, ämnes- samt pedagogisk utveckling. I arbetsuppgifterna ingår handledning samt att initiera, medverka eller självständigt driva utvecklingsprojekt inom huvudområdet omvårdnad och/eller inom forskarämnet vårdvetenskap. Studenten står i centrum och rollen som lärare kräver förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Undervisningen bedrivs främst på svenska och delvis på engelska. Som forskare förväntas du bidra med egen forskning i forskningsprojekt med hög vetenskaplig kvalitet. Du förväntas även ha förmåga att aktivt bidra till utvecklingen av huvudområdet omvårdnad och forskarämnet vårdvetenskap samt utveckla konstruktiva samarbeten med andra forskare såväl som med lokala, nationella och internationella samarbetspartners.

Kompetensutveckling och administration ingår i arbetet.


Behörighet

Behörig, inom annat än konstnärlig verksamhet, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

 

För denna anställning krävs specifikt:

 • Disputerad inom vårdvetenskap/omvårdnad eller liknande ämne.
 • Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, vara ansvarstagande och drivande med en god samarbetsförmåga och kunna inspirera andra.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
 • Visad pedagogisk skicklighet

 

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • Sjuksköterska
 • Forskningserfarenhet inom något av universitets forskningsområden
 • Specifik kompetens inom något institutionens specialistssjuksköterskeprogram
 • Erfarenhet av lärarrollen eller pedagogik t ex inom interprofessionellt lärande
 • Erfarenhet av handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning.

 

Ett vetenskapligt synsätt på kunskap och kunskapshämtning förutsätts. Vikt kommer särskilt att fästas vid personlig lämplighet såsom pedagogisk förmåga liksom förmåga att engagera till en god lärandemiljö. Vi söker någon som är flexibel och tycker om att arbeta i team samt har sinne för struktur och god planering.

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

En universitetslektor ska vara etablerad inom sitt vetenskapsområde med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition.

En universitetslektor ska uppvisa:

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet genomföra och leda utbildning med olika undervisningsmetoder inom högre utbildning
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Med vetenskaplig skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet
 • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning
 • Aktiv delaktighet i vetenskapssamhället

 

Upplysningar

Upplysningar om anställningens innehåll lämnas av Prefekt Louise Stjernberg, 0739 770770 eller louise.stjernberg@mau.se
Allmänna frågor om anställning vid Malmö universitet besvaras av HR-specialist Jill Moberger, jill.moberger@mau.se.  

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-01-31. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2021/254, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummerREK 2021/254.

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:

 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet
 • Dokumentation av skicklighet i samverkan med det omgivande samhället

Ansökan skall även innehålla:

 • Personlig meritförteckning (personuppgifter, anställningshistorik samt kunskaper och färdigheter)
 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max fem av varje)

 

Övrigt

Vi söker minst en universitetslektor till institutionen och anställningen är tillsvidare på 100 %.


Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

 

Tillträde

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

 

Fackliga företrädare

Désirée Annvir,  SACO; ,desiree.annvir@mau.se
Carl-Erik Blomberg OFR/Lärarförbundet, carl-erik.blomberg@mau.se
Naser Eftekharian, OFR, naser.eftekharian@mau.se


Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2022-01-31 genom att klicka på knappen nedan.