Tandläkare till anställning som vikarierande universitetsadjunkt vid sektion 3, ämnesområde cariologi

Malmö

Ref REK 2021/237

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Ämnesområdet

Inom ämnesområdet cariologi bedrivs såväl grundutbildning, forskning och forskarutbildning som internationell mastersutbildning. Vår verksamhet bedrivs av tandläkare med specialkompetens inom cariologi, kliniska assistenter, adjunkter och tandsköterskor. Vidare finns en klinik med specialkompetens som tar emot remisser från omgivande tandvård. Vår forskning handlar om olika aspekter på kariessjukdomen; från riskbedömning och genetik till stegvis exkavering. Forskningen bedrivs ofta i samarbete med såväl omgivande tandvård som med andra vetenskapsområden. 

Innehåll och arbetsuppgifter

 • undervisning med caseorienterad inriktning
 • klinisk handledning inom ämnet cariologi
 • egen klinisk verksamhet
 • medverkan i avdelningens forskningsaktivitet  

Behörighet 

Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen på avancerad nivå, i detta fall tandläkarexamen samt har svensk tandläkarlegitimation. Dessutom krävs aktuell klinisk erfarenhet och visad klinisk och pedagogisk skicklighet.

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start. 

Bedömningsgrunder

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet såsom god samarbetsförmåga, nyfikenhet och förmåga att engagera till en god lärandemiljö.

Vi söker dig som är flexibel och tycker om att arbeta i team samt har sinne för struktur och god planering. 

Meriterande för anställningen

Dokumenterad kompetens och erfarenhet inom ämnet cariologi och inom case metodik.

Flerårig erfarenhet av klinisk handledning av tandläkarstudenter inom cariologi.

Eftersom anställningen kan innefatta handledning inom hela spektret av allmäntandvård, inkluderande jourtandvård, endodonti, protetik, kirurgi och implantologi är det meriterande med aktuell, flerårig kompetens inom dessa områden.

Med pedagogisk skicklighet avses

Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken

Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning

Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik 

Upplysningar

Sektionschef/Docent Annika Björkner, annika.bjorkner@mau.se, tel. 040-665 85 32

Ämnesföreträdare/Docent Gunnel Hänsel Petersson, gunnel.hansel-petersson@mau.se, tel. 040-665 85 29 

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-12-13.

Ansökan ska innehålla:

 1. Undertecknad meritförteckning
 2. Vidimerade betygskopior
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 5. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 6. De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.) Se även Malmö universitets anställningsordning Malmö universitets anställningsordning.  Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2021/237, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2021/237.

Övrigt

Anställningen omfattar 70 % under perioden 2022-04-20 till och med 2022-12-31 med eventuellt möjlighet till förlängning. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Enligt överenskommelse 

Fackliga företrädare

SACO: Vivecka Andersson Plyming, viveca.andersson-plyming@mau.se, tel 040-665 84 35 
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, tel. 046-222 93 66   
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se, tel. 040-665 76 49


Välkommen med din ansökan!

 

 


Du ansöker senast 2021-12-13 genom att klicka på knappen nedan.