Forskningsassistent inom Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER) med fokus på integration i svenska kommuner

Malmö

Ref REK 2021/233

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vid Fakulteten för kultur och samhälle arbetar vi med frågor som rör hållbar stadsutveckling, internationella relationer och mänskliga rättigheter, migrationens effekter, medier och kommunikation, kulturstudier och mycket mera. Det är en kreativ, föränderlig och innovativ miljö och arbetsplats, med flervetenskaplig utbildning och forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora och design. Många av högskolans engelskspråkiga utbildningar finns hos oss. Vår verksamhet finns i byggnaden Niagara på Universitetsholmen i centrala Malmö. Läs mer om Fakulteten för kultur och samhälle här.

Institution

Institutionen för globala politiska studier (GPS) är en flervetenskaplig undervisnings- och forskningsmiljö som är uppbyggd kring åtta ämnen: Europastudier, Freds- och konfliktvetenskap, Genusvetenskap, Internationell migration och etniska relationer (IMER), Internationella relationer, Mänskliga rättigheter och Statsvetenskap. Läs mer om Institutionen för Globala politiska studier här.

I nära anslutning till GPS ligger Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM). MIM skapades som ett högskoleövergripande forskningsinstitut 2007. Forskningsinstitutet har en mångdisciplinär profil och har utvecklats till att bli en stark, erkänd och attraktiv forskningsmiljö inom fältet internationell migration och etniska relationer. För närvarande huserar MIM cirka 40 forskare från olika länder och olika discipliner, inklusive doktorander som är anställda inom GPS (se ovan). Läs mer om forskningsinstitutet MIM här.

Innehåll och arbetsuppgifter

Forskningsassistenten kommer att ingå i ett team i det internationella Whole-COMM-projektet (“Exploring the Integration of Post-2014 Migrants in Small and Medium-Sized Towns and Rural Areas from a Whole of Community Perspective”). Whole-COMM finansieras av Horizon2020, EU:s ramverk för forskning och innovation. Projektets huvudmål är att öka förståelsen av kopplingen mellan integrationspolitik, dess inverkan på lokalsamhällen och migranters inkludering i samhället. Detta görs genom att empiriskt utforska både lokal integrationspolitik och stödstrukturer å ena sidan, och integration som en social process å andra sidan. Det svenska teamet deltar i alla aspekter av projektet, inklusive insamling av kvalitativ data. Datainsamlingen inkluderar intervjuer med yrkesverksamma inom integration, nyanlända migranter och andra kommuninvånare, samt etnografiskt fältarbete.

Forskningsassistentens arbetsuppgifter består huvudsakligen i att förbereda och genomföra etnografiskt fältarbete på plats i sex små och medelstora städer i olika regioner i Sverige. Varje besök tar cirka en vecka. Metoderna kommer att inkludera observation i offentlig rum, samt intervjuer och fokusgrupper med nyanlända och andra invånare. Vissa intervjuer med statliga och/eller civilsamhällsaktörer kan också förekomma. Dessutom kommer forskningsassistenten att delta i hanteringen och analysen av det insamlade materialet. Forskningsassistenten förväntas även delta i regelbundna möten med andra forskare i projektet och vissa internationella resor kan förekomma. Organisering av nätverksmöten och viss spridningsverksamhet kan också ingå i arbetsuppgifterna. Forskningsassistenten kommer att placeras på GPS/MAU.

Kvalifikationer

För denna anställning krävs specifikt:

 • Master- eller magisterexamen i Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER) eller i relaterat ämne såsom exempelvis socialantropologi, etnologi, geografi eller sociologi med fokus på migration och/eller etniska relationer.
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med kvalitativ metod
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta både med statliga-/civilsamhällsaktörer och utsatta grupper
 • Dokumenterat mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och i skrift
 • Dokumenterat god förmåga att bedriva arbete på engelska

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • Erfarenhet av att bedriva forskning genom deltagande observation eller andra etnografiska metoder
 • Erfarenhet av att göra fokusgruppintervjuer
 • Goda kunskaper om fältet migration och integration i Sverige
 • Erfarenhet av att bedriva forskning ur ett genusperspektiv
 • Erfarenhet av att arbeta i ett interdisciplinärt fält
 • Icke-akademisk arbetslivserfarenhet relaterad till fältet migration och integration
 • Avancerad kunskapsnivå i att tala arabiska

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.
För att vara aktuell för anställningen som forskningsassistent krävs det att du har en god förmåga att arbeta både individuellt och tillsammans med andra i grupp. Du ska även vara tillgänglig för och beredd på att genomföra tjänsteresor i stor omfattning och med flera sammanhängande övernattningar under perioden då fältarbetet ska genomföras (Februari-Juni). Du ska också i stor grad vara tillgänglig för att jobba på plats vid Malmö universitet.

Upplysningar

För frågor om projektet, kontakta projektforskare Ingrid Jerve Ramsøy, ingrid.j.ramsoey@mau.se

Brigitte Suter, enhetschef, brigitte.suter@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 7 december 2021. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla:

 • Meritförteckning
 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
 • Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten

Övrigt

Anställningen är på deltid (80 % av heltid) och tidsbegränsas under 8 månader.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Startdatum 2022-01-01 eller så snart som möjligt enligt överenskommelse. 

Fackliga företrädare

Saco-S: Rebecka Johansson rebecka.johansson@mau.se
OFR: Martin Reissner martin.reissner@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2021-12-07 genom att klicka på knappen nedan.