Forskningsassistent till institutionen för kriminologi

Malmö

Ref REK 2021/232

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten bedrivs forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso– och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. Läs mer om fakulteten för hälsa och samhälle 

Institution

Forskningen vid institutionen för kriminologi lägger särskild vikt dels vid att förstå hur samspel mellan individuella, kontextuella och samhälleliga processer orsakar brottslighet och andra relaterade problem, dels vid hur det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet kan kunskapsbaseras. Forskningen integrerar teori och empiri och ligger till grund för teoriutveckling och för tillämpning inom verksamheter med uppgift att förebygga och reagera på brott. Ämnet är fler- och tvärvetenskapligt vilket innebär att det samlar och integrerar teoretiska och metodologiska begrepp och ansatser från olika vetenskapsområden.

Forskningen täcker en mängd olika frågor som i huvudsak kan sorteras in under fyra fokusområden. Inom samtliga fokusområden finns praktiknära och tillämpade inslag. Läs mer om forskningen vid institutionen här.  

Vid Institutionen för kriminologi består utbildningsutbudet av ett kandidatprogram, ett internationellt masterprogram samt fristående kurser på grund-och avancerad nivå. Utbildningarna är flervetenskapliga, bygger på samarbete över traditionella ämnesgränser och syftar till att ge studenterna möjlighet att utveckla sin förmåga till analys, planering och utvärdering samt att öka förståelse för samverkan mellan olika yrkesgrupper i samhället. Både program och fristående kurser är populära och det internationella masterprogrammet har studenter från stora delar av världen.

Forskningen vid institutionen för kriminologi lägger särskild vikt dels vid att förstå hur samspel mellan individuella, kontextuella och samhälleliga processer orsakar brottslighet och andra relaterade problem, dels vid hur det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet kan kunskapsbaseras. Forskningen integrerar teori och empiri och ligger till grund för teoriutveckling och för tillämpning inom verksamheter med uppgift att förebygga och reagera på brott. Ämnet är fler- och tvärvetenskapligt vilket innebär att det samlar och integrerar teoretiska och metodologiska begrepp och ansatser från olika vetenskapsområden.

Forskningen täcker en mängd olika frågor som i huvudsak kan sorteras in under fyra fokusområden. Inom samtliga fokusområden finns praktiknära och tillämpade inslag. Läs mer om forskningen vid institutionen här.  

Vid Institutionen för kriminologi består utbildningsutbudet av ett kandidatprogram, ett internationellt masterprogram samt fristående kurser på grund-och avancerad nivå. Utbildningarna är flervetenskapliga, bygger på samarbete över traditionella ämnesgränser och syftar till att ge studenterna möjlighet att utveckla sin förmåga till analys, planering och utvärdering samt att öka förståelse för samverkan mellan olika yrkesgrupper i samhället. Både program och fristående kurser är populära och det internationella masterprogrammet har studenter från stora delar av världen. 

Innehåll och arbetsuppgifter

Anställningens innehåll är att tillsammans med docent Manne Gerell genomföra en processutvärdering av den verksamhet som bedrivs av Bygga broar. Bygga broar är en våldspreventiv modell som bland annat genom att utbilda personal i förskola, skola eller hälsovård har som målsättning att stärka barn och ungas rättigheter, främja integration och förebygga hedersrelaterat våld.

En processutvärdering innefattar att kartlägga vilka mål verksamheten har, vilka insatser som genomförs för att uppnå de målen, samt en analys av huruvida insatserna svarar väl mot de uppsatta målen. Det kommer innebära att dokument av olika slag gås igenom samt att intervjuer genomförs med inblandade i verksamheten.

Bygga broar har sin bas i Göteborg, men har även verksamhet i flera andra län, och uppdraget kommer därmed att innefatta en del resor.

Kvalifikationer

För denna anställning krävs specifikt:

För denna anställning krävs specifikt:
* Magisterexamen i ett samhällsvetenskapligt ämne.
* Mycket goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt.

 

Särskilt meriterande för denna anställning:

* Erfarenhet av processutvärderingar.

Erfarenhet av andra typer av utvärderingar och/eller av att använda intervjuer och dokumentanalys är också i viss mån meriterande. Vi ser även att du som söker har förmåga att arbeta självständigt och utföra uppgifter inom givna tidsramar.

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Upplysningar

Docent Manne Gerell, 040-6658125, manne.gerell@mau.se

HR-specialist Jill Moberger, 040-6657840, jill.moberger@mau.se


Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-12-06. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla:

  • Meritförteckning
  • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
  • Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten

Övrigt

Anställningen är på 100% och tidsbegränsad under 3 månader.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

 

Tillträde

Snarast, enligt överenskommelse

 

Fackliga företrädare

OFR/Lärarförbundet, Carl-Erik Blomberg tel 040-665 8289
OFR/S (ST) Naser Eftekharian, tel 040-665 7649
SACO Désirée Anvir, tel 040-665 7008

 

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2021-12-06 genom att klicka på knappen nedan.