Prefekt för institutionen Samhälle, kultur och identitet

Malmö

Ref REK 2021/181

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten

Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten har ca 9 000 studenter och 370 anställda.

Fakulteten Lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolhuvudmän kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten utbildar bland annat idrottsvetare, historiker, lärare, specialpedagoger, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. Masters- och forskarutbildningar, fristående kurser, vidare- och uppdragsutbildning är ett urval av fakultetens övriga utbildningserbjudanden. 

Institutionen

Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) är en flervetenskaplig institution, där det bedrivs en rad olika utbildningar. Det finns tre lärarutbildningsämnen med inriktning mot åk 7-9 och gymnasiet: historia och lärande, religionsvetenskap och lärande samt samhällskunskap och lärande. Vid SKI finns också grundlärarutbildning i samhällsorienterande ämnen med inriktning mot åk F-6.Vidare ansvarar institutionen för ett kandidatprogram i historia med inriktning mot kulturarvsstudier samt kandidat- och mastersutbildningar i historia. Därtill ansvarar SKI för ett treårigt studie- och yrkesvägledarprogram och en rad fristående kurser, bland annat i montessoripedagogik och religionsvetenskap.

Institutionen har i olika utbildningar en omfattande samverkan med bland annat skolor runt om i Skåne och med kulturarvssektorn. Det sker också forskning i samverkan med sådana organisationer och med idéburen sektor. SKI samverkar också med Skolverket i framtagandet av nationella prov i historia och i olika uppdragsutbildningar.

Forskningen vid SKI är flervetenskaplig och karakteriseras av nyfikenhet och ett nytänkande, där olika perspektiv bryts mot och förenas med varandra. Historiska studier utgör en stark forskningsmiljö vid institutionen, med forskarutbildning i ämnet historia och historiedidaktik. Vid sidan av denna finns också aktiva forskargrupper inom religionsvetenskap, sociologi och arbetsvetenskap. Läs mer om oss på denna sida

Uppdraget

Uppdraget som prefekt grundas på en tillsvidareanställning som lärare. Prefektens uppdrag är både strategiskt och operativt med målsättningen att driva och utveckla institutionens alla delar. Prefekten är verksamhetsansvarig för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå, liksom forskning och samverkan. Att utveckla och kvalitetssäkra institutionens utbildningar på alla nivåer samt samla och stärka institutionens forskningsmiljöer är centrala uppgifter, vilka drivs i kontinuerlig dialog med medarbetarna.

Prefekten ingår också i det strategiska arbetet i fakultetens ledningsgrupp och har ett nära samarbete med dekan och fakultetens övriga prefekter och chefer. Prefekten har en viktig roll i att skapa förutsättningar för Malmö universitets fortsatta utveckling och samla institutionen kring gemensamma strategier och mål. Det är av stor betydelse att ha förmåga att initiera och samordna arbete med övriga delar av Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet samt med nationella och internationella kontakter. I rollen företräder du arbetsgivaren och har personal- och budgetansvar.

En viktig del av uppdraget är att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens samt arbeta aktivt för att skapa och värna medarbetarnas arbetsmiljö. Malmö universitet lägger stor vikt vid att ledarskapet främjar en inkluderande och likvärdig arbetsmiljö för såväl anställda som studenter.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som har:

 • Doktorsexamen inom ett för uppdraget relevant område.
 • Dokumenterad erfarenhet av formellt ledarskap och undervisning är ett krav.
 • Du behärskar svenska, vilket är myndighetsspråket, och engelska i tal och skrift.

Särskilt meriterande för detta uppdrag är:

 • Tidigare chefserfarenhet med personal- och budgetansvar inom universitet/högskola.
 • Erfarenhet av institutionens professionsutbildningar, undervisning i för-, grund- eller gymnasieskola.
 • Dokumenterad erfarenhet av att driva forsknings- och utbildningsprojekt och samverkan med det omgivande samhället. 
 • Erfarenheter av och kunskaper om det utbildningsvetenskapliga området med inriktning mot institutionens undervisningsområden.

Du har god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt samt har förmågan att se helheter. Viktigt i rollen är förmågan att skapa engagemang och delaktighet hos andra. Du har god förståelse för vad det innebär att vara ledare i en verksamhet med kollegialt beslutsfattande.

Vi förutsätter att du är intresserad av och känner engagemang för alla delar av institutionens verksamhet, liksom för fakultetens och Malmö universitets utveckling. Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar

Prodekan Tobias Olsson, tobias.olsson@mau.se ,  070-774 72 29

HR-specialist Christina Magnusson, christna.magnusson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker uppdraget via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-11-12. Ansökan skall innehålla:

 • Styrkt meritförteckning
 • Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen.
 • Referenser

De pedagogiska och vetenskapliga meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Se även Malmö universitets anställningsordning

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2021/181 i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2021/181.

Övrigt

Prefektuppdraget är på tre år (med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år) och vid extern rekrytering erbjuds en tillsvidareanställning som lärare vid Malmö universitet. För uppdraget som prefekt utgår särskilt uppdragstillägg. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Tillträde är 1 juni 2022 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Charlotte Paggetti, charlotte.paggetti@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se 

 

Välkommen med din ansökan! 

 

 

 


Du ansöker senast 2021-11-12 genom att klicka på knappen nedan.