VFU-lärare i pedagogik

Malmö

Ref REK 2021/202

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för Lärande och samhälle

Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten, som har ca 7 500 studenter och 320 anställda. Fakulteten har tillstånd för utbildning i samtliga program med förskollärarexamen och lärarexamen som mål och för idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig utbildning på forskarnivå.

Institutionen Barndom, utbildning, samhälle

På institutionen utbildas förskollärare och grundlärare mot fritidshem. Anställningen riktar sig mot förskollärarutbildningen samt grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem. 

Förskolans- och fritidshemmets kvalitet, pedagogisk utveckling och en utbildningsfilosofiskt grundad förståelse för verksamheten och dess förutsättningar är vidare områden vi arbetar aktivt med i både utbildning och forskning. På institutionen bedrivs tvärvetenskaplig forskning inom området utbildningsvetenskap.

Innehåll och arbetsuppgifter

Anställningens primära arbetsuppgifter består av ett omfattande uppdrag som vfu-lärare mot förskola eller fritidshem. Arbetsområdet är vfu-platser/förskolor/skolor inom Skåne.

Behörighet

Behörig att anställas som vfu-lärare/universitetsadjunkt är den som har:

 • Förskollärarexamen eller Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
 • Visat pedagogisk skicklighet

Krav

För denna anställning krävs dessutom följande behörighet:

 • Förskollärarexamen eller Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem alternativt annan för institutionen relevant pedagogisk examen med inriktning mot yngre barn
 • Flerårig erfarenhet av pedagogiskt arbete inom förskola/fritidshem
 • Genomgått handledarutbildning för vfu
 • Körkort/tillgång till bil
 • God samarbetsförmåga
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället


Meriterande

Särskilt meriterad är den som har:

 • Dokumenterad erfarenhet av att vara VFU-handledare eller VFU-lärare.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av vfu-lärare/universitetsadjunkt ska gälla graden av sådan skicklighet och förmåga som utgör behörighetskrav för timanställningen. Vidare ska särskild vikt fästas vid vid flerårig erfarenheten av pedagogiskt arbete inom förskola.

Övrigt

Anställningen avser en timanställning med tillträde och omfattning enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan ska ha inkommit senast 2021-10-29

Ansökan skall åtföljas av:

 • Meritsammanställning
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 • Betygskopior
 • Referenser 

Upplysningar

Prefekt Peter Lilja, peter.lilja@mau.se
Biträdande prefekt Ann-Sofie Almquist, ann-sofie.almquist@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se

Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se

ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

 

Välkommen med din ansökan! 


Du ansöker senast 2021-10-29 genom att klicka på knappen nedan.