Universitetsadjunkt i Medie- och kommunikationsvetenskap

Malmö

Ref REK 2021/198

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för kultur och samhälle är en multidisciplinär fakultet som omfattar tre institutioner: Institutionen för konst, kultur och kommunikation, Globala politiska studier och Urbana studier. Fakulteten bedriver forskarstudier i Global Politik, Internationell Migration och Etniska Relationer, Interaction Design, Medie- och kommunikationsvetenskap och Urbana Studier. Fakulteten är också värd för två av universitetets fem forskningscenter samt tre forskningsplattformar. Läs mer om Fakulteten för kultur och samhälle här. 

Institution

Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) är en mångvetenskaplig institution inom Fakulteten för kultur och samhälle. Vi har ca 80 medarbetare och 1000 studenter och erbjuder tvärvetenskapliga utbildningar, på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, inom media, kultur och design. Här kombineras traditionell vetenskaplig och akademisk teori med konstnärliga metoder och praktiska moment. Vi för samman konst, kultur, teknik, design och kommunikation på nya och innovativa sätt, i både pedagogik och forskning.

K3 har ett brett utbud av utbildningar, med ett stort antal utbildningsprogram och fristående kurser i ämnen som engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, kulturjournalistik, visuell kommunikation, grafisk design och flera praktiska kurser i medieproduktion. K3 erbjuder även forskarutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap samt interaktionsdesign.

Institutionen lockar forskare inom flera olika discipliner, från design och informationsteknologi till medieforskning och kulturvetenskap. I både utbildningar och i forskning kombineras vetenskaplig teori och kunskap med konstnärliga metoder och praktiska färdigheter. Många av våra forskare är verksamma i forskningsprogram som Data Society samt forskningsplattformarna Redem, Medea och Collaborative Future making. En stor del av forskningen görs tillsammans med externa aktörer. 

Läs mer om institutionen för konst, kultur och kommunikation här.

Innehåll och arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av planering, undervisning, och examination på kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap på svenskspråkig grundnivå samt i viss mån engelskspråkig avancerad nivå. I din anställning som universitetsadjunkt ingår uppdraget som studierektor vid enheten för medier och kommunikation på K3. Som enhetsstudierektor har du det övergripande ansvaret för att, tillsammans med enhetschef, organisera, utveckla och kvalitetssäkra utbildning på grund- och avancerad nivå. Pedagogiskt utvecklingsarbete, egen forskning och samverkan med det omgivande samhället ingår också i arbetsuppgifterna.

Behörighet 

Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen.

För att vara behörig för den specifika anställningen ska du ha visat pedagogisk skicklighet genom att utveckla, genomföra och leda utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap.

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt dokumenterad:

 • Undervisningserfarenhet på svenska i medie- och kommunikationsvetenskap
 • Erfarenhet av undervisning och administrativt arbete vid svenska lärosäten
 • Kunna utföra administrativa uppgifter på svenska
 • God samarbetsförmåga med både kollegor och studenter

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • Bedriver forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ledarskapserfarenhet inom akademin
 • Styrkt förmåga att undervisa på engelska
 • Erfarenhet inom medie- och kulturrelaterade verksamheter eller liknande

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder

I enlighet med Malmö universitets anställniongsordning är bedömningsgrunderna vid anställning som universitetsadjunkt följande:

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses: 

 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Upplysningar

Annika Olsson, prefekt K3, annika.olsson@mau.se

För praktiska frågor rörande rekryteringsprocessen, kontakta Rebecca Nordh, HR specialist, rebecca.nordh@mau.se  


Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-10-20. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2021/198, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2021/198.

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:

 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet
 • Dokumentation av skicklighet i samverkan med det omgivande samhället
 • Dokumentation av ledarskap och administrativ skicklighet

Ansökan skall även innehålla:

 • Personlig meritförteckning (personuppgifter, anställningshistorik samt kunskaper och färdigheter)
 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 3 av varje)

Övrigt

Anställningen är tillsvidare på 100 %. Provanställning tillämpas.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Startdatum enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO, Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se
OFR, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se


Välkommen med din ansökan!

 

 

Kontaktpersoner


Du ansöker senast 2021-10-20 genom att klicka på knappen nedan.