Postdoktoral forskare till institutionen för Biomedicinsk vetenskap, focus: Mikrobiota och hud

Malmö

Ref REK 2021/184

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för Hälsa och samhälle

 

 

Institution

Institutionen för Biomedicinsk vetenskap vid fakulteten för Hälsa och samhälle verkar i det som uppstår i kunskapsströmmarna från biologi, kemi, fysik och medicin. Den tvärvetenskapliga utbildning och forskning som bedrivs syftar till att bredda kunskapsbasen och omsätta kunskaperna i tillämpningar. I denna växelverkan mellan kunskapsuppbyggnad och tillämpning finns våra studenter, ute på kliniker, sjukhuslaboratorier och företag. Våra forskare utmanar ständigt gränser mellan vetenskapliga inriktningar, mellan grundforskning och tillämpad forskning och mellan akademi och näringsliv.

 

Innehåll och arbetsuppgifter

Sökanden kommer att medverka i ett projekt med fokus på utveckling av metoder för analys av mikrobiota på ytor av olika material och biologisk vävnad tex hud. Ett långsiktigt mål är att identifiera lågmolekylära ämnen som genereras av mikroorganismer, dvs molekyler som inverkar på redox och immunreaktioner vid biologiska gränsytor. Arbetet innefattar laborativa och teoretiska/vetenskapliga moment i samarbete med andra forskare och personal från företag som är partners i projektet ”Biobarriärer – hälsa, besvär och läkning”. Initialt kommer arbetet ska utföras på in-vitro modeller som identifieras och utvecklas i diskussion med övriga partners i projektet. Du kommer att agera som projektledare i dessa diskussioner och ta ansvar för kontakter och den samordning som krävs för att få fungerande samarbete. I arbetet ingår även moment där resultaten bedöms i relation till projekt plan och tidigare publicerade forskningsresultat. Att medverka i andra mikrobiologirelaterade projekt kommer också behövas.

 

Behörighet

Vi söker dig som har minst en doktorsexamen inom mikrobiologi, farmaci eller annat relevant ämne. Du har goda teoretiska och praktiska kunskaper inom mikrobiologi. Erfarenhet av karakterisering av mikrobiota med metoder som MALDI-TOF, qPCR, 16S sekvencering, osv. värderas högt i detta sammanhang. Det är meriterande om du har jobbat med provtagning och analys av mikrobiota på patienter/människor, deltagit i diagnostik av infektioner, och har forskningserfarenhet kring antimikrobiella behandlingar som t.ex. antimikrobiella formuleringar. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att ha jobbat i samarbeten med industri.

Bedömningsgrunder

I enlighet med Malmö universitets anställniongsordning är bedömningsgrunderna vid anställning som postdoktor följande:

  • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning
  • Forskningsverksamhet inom områden med relevans för aktuell anställning
  • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av god kvalitet
  • Reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
  • Visad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med anknytning till utbildning och forskning

 

Upplysningar 

För information om projektet kontakta Tautgirdas Ruzgas, 040 6657431.

För generell information om att arbeta på Malmö universitet, kontakta HR-specialist Jill Moberger, 040 6657840.

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-09-30. 

Ansökan skall innehålla:

  • Undertecknad meritförteckning
  • Vidimerade betygskopior
  • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
  • Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
  • Kopior av de tre mest relevanta publikationerna


De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare https://mah.app.box.com/s/onr6f1sfm5x296z4au4czvq3rfv5lyze Se även Malmö universitets anställningsordning https://mau.app.box.com/s/s6nti8suixfdphhgzb5hb4e2yj5zwxg1 Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2021/184, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2021/184.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad på ett år, sysselsättningsgraden är 100%.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

 

Tillträde

Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

 

Fackliga företrädare

SACO-S: Desirée Annvir, desiree.annvir@mau.se

Lärarförbundet: Carl-Erik Blomberg, carl-erik.blomberg@mau.se

ST/OFR: Aje Carlbom aje.carlbom@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!

 

Kontaktpersoner


Du ansöker senast 2021-09-30 genom att klicka på knappen nedan.