Bibliotekarie, vikariat

Malmö

Ref REK 2021/182

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Malmö universitetsbibliotek har cirka 50 medarbetare och är organiserat i två avdelningar, Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö och Medier och vetenskaplig publicering. Avdelningarna innehåller olika verksamhetsområden representerade genom olika grupperingar. Varje medarbetare hör till en avdelning men kan också ingå i grupper i den andra avdelningen. Det är en arbetsplats som präglas av lärande, utveckling, kreativitet och delaktighet där kunskaper och erfarenheter sprids och utvecklas mellan medarbetare. För vidare information om biblioteket, se https://mau.se/bibliotek/pa-biblioteket/om-biblioteket/

Innehåll och arbetsuppgifter

Biblioteket medverkar till studenters, doktoranders och forskares livslånga lärande genom att ingå i olika lärandeprocesser. Arbetsuppgifter i denna anställning är främst inriktad på pedagogiskt stöd för studenter. I arbetet ingår såväl fysiska som digitala former för lärande, med viss betoning på de digitala formerna på grund av rådande omständigheter. Arbetsuppgifterna är i huvudsak inriktade på möten med bibliotekets användare i informationsdisk, telefon, chatt och individuell handledning i informationssökning. I anställningen ingår handledning i talboksstöd. Arbetsuppgifter inom andra delar av bibliotekets verksamheter kan komma att ingå. Du kommer att ingå i relevanta grupperingar utifrån dina arbetsuppgifter.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Du uttrycker dig mycket väl på både svenska och engelska i tal och skrift. Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta på bibliotek. 

För kontakterna med lärare, studenter, forskare och kollegor på biblioteket krävs att du trivs med att arbeta i grupp samt att du är flexibel och självgående. Vidare har du god förmåga att kommunicera i både tal och skrift. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och en god förståelse för människors olika förutsättningar och anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.

Vi arbetar just nu i stor utsträckning i systemet Zoom, på grund Coronapandemin och covid-19. Därför ser vi gärna att du har goda digitala kunskaper.

Upplysningar

Ewa Stenberg, avdelningschef Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö, tel. 040-665 83 04
Sara Kjellberg, bibliotekschef tel. 040-665 75 84
Anna Tenggren, HR-specialist, tel. 040-665 81 53

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-09-22.

Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs din ansökan inte på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts.

Ansökan ska innehålla:

  • Meritförteckning
  • Relevanta betyg och intyg
  • Kortfattad redogörelse på max 1 sida, där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten.

Övrigt

Anställningen är placerad vid avdelningen för Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö. Det är ett vikariat omfattande 100% på heltid till och med 2022-03-31. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Snarast enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO: saco-s@mau.se
SEKO: Sekocivil@seko.lu.se
OFR: naser.eftekharian@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner


Du ansöker senast 2021-09-22 genom att klicka på knappen nedan.