Forskningsassistent

Malmö

Ref REK 2021/160

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för teknik och samhälle, TS, bedriver utbildning och forskning med fokus på teknik och naturvetenskap, i nära samverkan med näringsliv samt andra samhällsaktörer och lärosäten. Fakultetens två institutioner är Datavetenskap och medieteknik samt Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Institution

Vid institutionen för datavetenskap och medieteknik, DVMT, arbetar 60 lärare och forskare. Institutionen har en internationell prägel med medarbetare från ett tjugotal olika länder.

DVMT erbjuder åtta kandidatprogram och tre masterprogram inom medieteknik, datavetenskap, datateknik och informatik, samt ett högskoleingenjörsprogram inom datateknik och mobil IT. Våra utbildningar, såväl som våra forskningsaktiviteter, har en tät koppling till omgivande samhälle och näringsliv. De flesta av våra utbildningar erhöll högsta betyg i Universitetskanslerämbetets senaste kvalitetsutvärdering.

Vid institutionen bedrivs teknisk och samhällsrelevant forskning, så som inom området Internet of Things and People (IoTaP) som behandlar uppkopplade föremål i vår omgivning, speciellt ur ett användarperspektiv. Flera av institutionens forskare är aktiva inom forskningssamarbetet Software Center, där Malmö universitet är en partner. Inom Computational Media Lab engagerar sig forskare i utvecklingen av digitala medier, kommunikationsformer och social interaktion. Ett annat centralt fält av institutionens forskning är digitalisering av kollektivtrafik i anknytning till K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

För mer information om DVMT:s verksamhet, se http://mah.se/dvmt

Innehåll och arbetsuppgifter

Arbetet innefattar utveckling av en operativsystemsoberoende applikation för mobiltelefon och sker inom ramen för ett nystartat forskningsprojekt, finansierat av Trafikverket. Projektet är kopplat till både K2 (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik) och IoTaP (Internet of Things and People Research Center). Applikationen ska bl.a. hämta information från Trafikverkets API och Resrobots API samt kunna detektera och identifiera närliggande beacons (BLE-enheter) och/eller wifi-nätverk. Syftet med applikationen är att ge resenären ett bättre stöd vid trafikstörningar och samla in information som kan förbättra Trafikverkets störningshantering. Utvecklingen kommer företrädesvis att genomföras i Apache Cordova och Java. Du förväntas vara bekväm med iterativ utveckling samt att demonstrera din progress löpande.

Kvalifikationer

För denna anställning krävs specifikt:
Arbetet kräver goda programmeringskunskaper framförallt inom Javascript och Java.

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.
 

Upplysningar

Avdelningschef, Bo Peterson,bo.peterson@mau.se
HR-specialist, Sara Eriksson, sara.eriksson@mau.se


Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-08-02. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla:

  • Meritförteckning
  • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
  • Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten

Övrigt

Anställningen är på 100% och tidsbegränsad under 8 månader.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

1 september 2021

Fackliga företrädare

SACO-S Mats Syde, mats.syde@mau.se
OFR/ST Bodil Sterner, bodil.sterner@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2021-08-02 genom att klicka på knappen nedan.