Amanuens i prototypverkstaden

Malmö

Ref REK 2021/130

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tid stora frågor – exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling – från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter. Vi är en kreativ, föränderlig och gränsöverskridande akademisk miljö som präglas en hög grad av internationalisering och samverkan med andra, såväl inom som utanför akademin. Vår verksamhet är placerad mitt i Malmö, men våra perspektiv omfattar hela världen. Vi är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation. Läs mer om Kultur och samhälle här. 

Institution

Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) är en mångvetenskaplig institution inom Fakulteten för kultur och samhälle. Vi har ca 80 medarbetare och 1000 studenter och erbjuder tvärvetenskapliga utbildningar, på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, inom media, kultur och design. Här kombineras traditionell vetenskaplig och akademisk teori med konstnärliga metoder och praktiska moment. Vi för samman konst, kultur, teknik, design och kommunikation på nya och innovativa sätt, i både pedagogik och forskning.

K3 har ett brett utbud av utbildningar, med ett stort antal utbildningsprogram och fristående kurser i ämnen som engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, kulturjournalistik, visuell kommunikation, grafisk design och flera praktiska kurser i medieproduktion. K3 erbjuder även forskarutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap samt interaktionsdesign. Mer information om K3 hittar du här.

Institutionen lockar forskare inom flera olika discipliner, från design och informationsteknologi till medieforskning och kulturvetenskap. I både utbildningar och i forskning kombineras vetenskaplig teori och kunskap med konstnärliga metoder och praktiska färdigheter. Många av våra forskare är verksamma i forskningsprogram som Data Society samt forskningsplattformarna Redem och Collaborative Future making. En stor del av forskningen görs tillsammans med externa aktörer. 

Innehåll och arbetsuppgifter

Vi söker en amanuens som går andra eller tredje året i programmet Produktdesign eller Interaktionsdesign och som kommer att fortsätta sina studier över VT22. Som amanuens ingår du i en pool av studenter vars huvudsakliga arbetsuppgift är att assistera ordinarie personal. 

Inom ramen för anställningen som amanuens kommer du främst att vara behjälplig i undervisning inom programmet Produktdesign och de ämnesområden som i första hand är aktuella är digitalt och fysiskt prototyparbete (design, material och konstruktion) i K3:s modellverkstad. Arbetsuppgifter kan till exempel vara att undervisa, handledare vid övningar samt att hjälpa till med förberedelse av undervisning och examination. Det kan också förekomma datasupport av CAD/CAM till laser- och 3D-print. Även administrativa arbetsuppgifter och medverkan i forskningsprojekt eller konstnärligt utvecklingsarbete kan förekomma. Arbetstiden kommer till stor del att vara flexibel för att kunna utföras i kombination med studier.

Undervisning sker huvudsakligen på svenska men även på engelska. 

Behörighet

Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (Högskoleförordningen 5 kap 10 §). 

Specifikt krav för denna anställning är:

  • Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå inom Produktdesign eller Interaktionsdesign 

Meriterande för denna anställning är:

  • Kunskaper i digitala verktyg: att ha vana vid att arbeta i de vanligaste förekommande digitala verktygen i Adobe Creative Suite, som Illustrator, Photoshop och InDesign. Att ha kunskaper i Solid Works, Fusion 360 eller motsvarande 3D-modelleringsprogram är också meriterande.
  • Kunskaper i prototyparbete: Prototyp är ett centralt begrepp inom produktdesign och den som söker tjänsten bör vara intresserad av att utveckla sina kunskaper om prototyparbete och tillämpa sina kunskaper i undervisning.
  • Kunskaper om material: material som trä, kompositer, cibatool, kartong, lera och färg ingår i det typiska modellarbetet inom produktdesign, och den sökande bör sträva efter att utveckla sina kunskaper om dessa, och tillämpa sina kunskaper i undervisning.
  • Kunskaper i maskin och verktyg: man ska ha verkstadskörkort samt stor vana vid arbete med maskiner och verktyg av den typ som förekommer i K3:s modellverkstad. 

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för anställning av amanuens i Produktdesignprogrammet gäller:

  • Förmåga att arbeta med undervisning i prototyparbete i K3:s modellverkstad.

Vi värdesätter sökande som har intresse att lära ut till andra, och som har viljan att utveckla sina egna kunskaper genom arbete i tjänsten. 

Upplysningar

Per Linde, enhetschef Design, per.linde@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-08-01. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla:

  • Meritförteckning inklusive referenser
  • Relevanta betyg och intyg
  • Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten
  • Möjligt tillträdelsedatum

Övrigt

Anställningen som amanuens avser deltid på högst 20 % av en heltid och tidsbegränsas som längst i ett år, enligt Högskoleförordningen 5 kap 12 §, med placering vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation.

Enligt Högskoleförordningen får anställning som amanuens motsvara högst 50 % av en heltid och anställningen får förlängas i upp till tre år.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Tillträde 2021-10-01 eller enligt överenskommelse. 

Fackliga företrädare

Saco-S, Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se 

OFR, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2021-08-01 genom att klicka på knappen nedan.