Tandläkare till anställning som klinisk assistent

Malmö

Ref REK 2021/92

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Sektion 3
Ämensområdet endodonti

Endodonti fokuserar på tandpulpan och dess sjukdomar. Forskning bedrivs vid sektion 3 inom ämnet endodonti, likaså forskarstudier, mastersutbildning, kompetensutveckling och specialistutbildning. Klinisk och teoretisk undervisning bedrivs för studenter på företrädelsevis tandläkarprogrammet. Klinisk verksamhet med behandling av patienter med remiss bedrivs. 

Innehåll och arbetsuppgifter

  • undervisning med case orienterad inriktning
  • klinisk handledning inom ämnet endodonti
  • egen klinisk verksamhet kan bli aktuell beroende på tjänstgöringsgrad
  • eventuell medverkan i sektionens forskningsaktivitet 

Behörighet 

För anställningen krävs svensk tandläkarlegitimation. Dessutom krävs aktuell klinisk erfarenhet.


Bedömningsgrunder

Goda aktuella kunskaper inom endodontisk sjukdomsutveckling, diagnostik och behandling.

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet såsom god samarbetsförmåga, nyfikenhet och förmåga att engagera till en god lärandemiljö.

Vi söker dig som är flexibel och tycker om att arbeta i team samt har sinne för struktur och god planering.


Meriterande för anställningen: Kunskap och erfarenhet av av case metodik. Flerårig och aktuell erfarenhet av klinisk handledning av tandläkarstudenter inom alla delar av allmäntandvård. Flerårig klinisk erfarenhet.

Dokumenterad kompetens inom allmäntandvård generellt och endodonti speciellt. 

Upplysningar

Sektionschef/Docent Annika Björkner, annika.bjorkner@mau.se, tel. 040-665 85 32 

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-05-20.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning och övriga handlingar som du vill åberopa samt referenser och löneanspråk. 

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad under ett år enligt högskoleförordningen 5 kap. Omfattningen är 80 - 100 %, ange gärna önskad omfattning i din ansökan. Tjänstgöringsdagar kan variera över veckor.


Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Enligt överenskommelse. 

Fackliga företrädare

SACO: Josefine Cederhag, josefine.cederhag@mau.se
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, tel. 046-222 93 66
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se, tel.040-665 76 49

 

Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2021-05-20 genom att klicka på knappen nedan.