Enhetschef Pedagogiskt stöd

Malmö

Ref REK 2021/90

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Arbetsplats

Enheten för Pedagogiskt stöd är en av fem enheter på Studentcentrum och har sju medarbetare och ca 250 timanställda. Förutom enheten för Pedagogiskt stöd finns ytterligare fyra enheter vid Studentcentrum; International Office, Studenthälsan, Studieadministrativa enheten och Stöd och service. Totalt arbetar ca 85 medarbetare på avdelningen och avdelningen är en del av det gemensamma verksamhetsstödet vid Malmö universitet.

 

Innehåll och arbetsuppgifter

I Malmö universitet strategiska plan avseende breddat deltagande och lika villkor för studenter ingår att göra utbildning tillgänglig för alla studenter oavsett diskrimineringsgrund. Enheten för Pedagogiskt stöd har ett särskilt uppdrag att fatta beslut och ge rekommendationer om pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättningar. Syftet med stödet är att studenter med en varaktig funktionsnedsättning ska kunna studera på lika villkor vid Malmö universitet. Verksamheten är  lagstyrd genom diskrimineringslagstiftningen.

Antalet studenter med beslut om stöd har ökat markant de senaste åren. Den växande verksamheten kommer att ställa krav på att leda en verksamhet i ständig utveckling, lärande och med ett viktigt studentfokus för att möta målen i strategin. Arbetet kräver en förmåga till dialog och breda samarbeten främst med fakulteterna men också med universitetsbibliotekets verksamheter och Centrum för Akademiskt lärarskap (CAKL).

 I uppdraget ingår, förutom att leda enheten, även att utveckla och samordna det gemensamma verksamhetsstödet inom området för tillgänglighet och du kommer även att vara del av Lärandemiljögruppen; en universitetsövergripande arbetsgrupp för att utveckla lärandemiljön vid Malmö universitet.

Till detta uppdrag söker vi dig som har ett stort intresse för att utveckla och kvalitetssäkra stödet för studenter med en varaktig funktionsnedsättning i en akademisk kontext. Du har personal-,  budget- och verksamhetsansvar och du ingår i Studentcentrums ledningsgrupp.

 

Kvalifikationer

Vi vill att du har examen från högskola/universitet eller motsvarande.  Du skall ha dokumenterad erfarenhet som ledare med både personal- och budgetansvar från offentlig verksamhet och med kunskap och kännedom om de lagar och regler som styr en myndighet. Har du även erfarenhet från högskola och universitetsvärlden ses det som meriterande.

Som chef är du en prestigelös och drivande ledare som tar ett stort ansvar för gruppen och som är trygg i ditt ledarskap. Du kommer till en arbetsgrupp som är ambitiös och driven vilket kräver ett erfaret och inkluderande ledarskap. Du är en lagspelare som är lyhörd och har lätt för att kommunicera och samarbeta med  personer på olika organisatoriska nivåer. Vidare är du en skicklig organisatör som är intresserad av att utveckla rutiner och arbetssätt för en ändamålsenlig och effektiv vardag.  

Du är handlingskraftig och kan prioritera, genomföra och följa upp beslut som enheten fattar. Vidare har du en förmåga att inta ett helhetsperspektiv och förmåga att arbeta processorienterat.  Vi ser det som självklart att du är intresserad av tillgänglighetsfrågor och tillsammans med oss vill utveckla stödet till våra studenter.

Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska.

 

Upplysningar

Chef för Studentcentrum Charlotte Kipowski, charlotte.kipowski@mau.se

HR-specialist Lili Söderlund tel. 040-665 70 51


Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-05-27. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla:

  • Meritförteckning
  • Relevanta betyg och intyg
  • Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten. På vilket sätt kan du, med dina erfarenheter och kompetenser, bidra till att utveckla enhetens uppdrag och på så vis bidra till en bättre tillgänglig studiemiljö för våra studenter.

 

Övrigt

Omfattning 100%.

Intervjuer kommer att hållas 17 juni (em) samt 18 juni.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

 

Tillträde

Tillträdesdatum 2021-09-01 eller enligt överenskommelse

 

Fackliga företrädare

SACO: rebecka.johansson@mau.se

SEKO: sekocivil@seko.lu.se
OFR: naser.eftekharian@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner


Du ansöker senast 2021-05-27 genom att klicka på knappen nedan.