ST-tandläkare i odontologisk radiologi

Malmö

Ref REK 2021/85

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom utmaningsbaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO. 

Sektion 4

Odontologiska fakulteten är organiserad i fyra sektioner och en tandvårdsklinik. Ämnesområdet odontologisk röntgendiagnostik ingår i sektion 4, tillsammans med ämnesområdena oral diagnostik, oral hälsa, ortodonti, pedodonti och samhällsodontologi. I sektionen ingår även HTA-O och WHO CAPP.

Ämnesområdet odontologisk röntgendiagnostik
Verksamheten bedrivs inom grundutbildning, forskarutbildning och specialistutbildning (odontologisk radiologi). Specialisttandvård utövas inom specialiteten odontologisk radiologi. Forskning sker i samarbete med nationella och internationella forskare och folktandvårdsorganisationer.

Innehåll och arbetsuppgifter

Specialiseringsutbildning

Utbildningsanställningen löper heltid under 3 år och utbildningsplanen följer Socialstyrelsens fastställda föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (HSLF-FS 2017:77). Läs mer om dessa på Socialstyrelsens webbplats. Socialstyrelsen

 

Kvalifikationer

Av Socialstyrelsen utfärdad tandläkarlegitimation samt minst 2 års allmänpraktik på heltid, inkluderat både barn- och vuxentandvård.
Vid tillsättning kommer meritvärdering av tandläkare vid tillsättning av nationella ST-tjänster att tillämpas.
Särskilt meriterande för denna anställning är forskningserfarenhet samt ett tydligt intresse för pedagogik och ett intresse för att i framtiden kunna arbeta som lärare vid odontologisk fakultet.

 

Upplysningar

Ämnesansvarig Odontologisk röntgendiagnostik, Kristina Hellén-Halme, Kristina.Hellen-Halme@mau.se
Sektionschef Bengt Götrick, Bengt.Gotrick@mau.se
Studierektor för ST-utbildningen Henrik Berlin, Henrik.Berlin@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-05-19. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts.

Ansökan ska innehålla ifylld meritförteckning som du hittar här

 

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad enligt Anställningsförordningen 9 §. Lönesättning sker enligt lönestege för ST-tandläkare reglerat i lokalt avtal. Den teoretiska och kliniska utbildningen är förlagd till Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

 

Tillträde

2021-10-01

 

Fackliga företrädare

SACO: Viveca Andersson-Plyming Viveca.Andersson-Plyming@mau.se  
SEKO: sekocivil1@seko.lu.se
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2021-05-19 genom att klicka på knappen nedan.