Universitetsadjunkt i socialt arbete

Malmö

Ref REK 2021/70

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för Hälsa och samhälle

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation.

 

Institutionen socialt arbete

Socialt arbete är både en vetenskaplig disciplin, ett utbildningsområde och en profession. Centralt inom socialt arbete är att förstå och förklara sociala problem samt att bidra till en positiv social förändring genom interventioner riktade till såväl enskilda människor och grupper som olika delar av samhället. Klassiska välfärdsfrågor som fattigdom, hemlöshet och social ohälsa samsas här sida vid sida med ett starkt fokus på frågor som rör barn, familj, missbruk och social omsorg. 

 

Innehåll och arbetsuppgifter

Som universitetsadjunkt kommer du att arbeta med planering, undervisning, handledning och examination av kurser på institutionens utbildningsprogram (i huvudsak socionomprogrammet och socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet).

Innehållet i undervisningen utgår från ämnet socialt arbete, dess teorier, metoder och praktiska tillämpning. Till arbetsuppgifterna ingår även kursadministration. Undervisningen sker på svenska men inslag av engelska kan förkomma.

 

Behörighet 

Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen.

 

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt:
Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnet socialt arbete
Dokumenterad erfarenhet av handledning och examinationer

 

Särskilt meriterande för denna anställning:
Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. Vidare kommer socionomexamen och egen yrkeserfarenhet inom fältet för socialt arbete att beaktas.

Bedömningsgrunder

  • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnet socialt arbete
  • Dokumenterad erfarenhet av handledning och examinationer
  • Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

 

 

Upplysningar

Upplysningar om anställningens innehåll lämnas av prefekt Maria Hjortsjö 040 – 6657971 maria.hjortsjo@mau.se.

Allmänna frågor om anställning vid Malmö universitet besvaras av HR-specialist Jill Moberger, jill.moberger@mau.se 


Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast  2021-04-28. 

 

Ansökan skall innehålla:

  • Styrkt meritförteckning
  • Betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
  • Pedagogisk avsiktsförklaring
  • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
  • Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten
  • De pedagogiska och vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max tre av varje)
  • Referenser

 

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare. Se även Malmö universitets anställningsordning. Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK2021/70, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 205 06 Malmö, märkt med referensnummer REK2021/70.

Övrigt

Anställningen en tidsbegränsad anställning mellan perioden 1/7- 2021 dock längst t.o.m. 30/1 2022.
Vi söker minst två medarbetare på 100 %.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

 

Tillträde

Snarast eller enligt överenskommelse.

 

Fackliga företrädare

SACO-S Desiree Annvir tel 040-665 70 08 
OFR/Lärarförbundet, Carl-Erik Blomberg tel: 040-665 82 89
OFR/S (ST) Naser Eftekharian tel: 040-665 76 49


Välkommen med din ansökan!

 

 


Du ansöker senast 2021-04-28 genom att klicka på knappen nedan.