Amanuens i idrottsvetenskap

Malmö

Ref REK 2021/68

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning.

Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution

Institutionen idrottsvetenskap är en bred och flervetenskaplig miljö där idrotten som ett mångfacetterat samhällsfenomen och kunskapsområde utgör kärnan. Våra utbildningar präglas av att förena teoretiska kunskaper med praktisk förståelse och utvecklad handlingskompetens. 

Institutionen ger idrottsrelaterade utbildningar på grundläggande, avancerad och forskarnivå. Vidare har institutionen en levande och framgångsrik idrottsvetenskaplig forskningsmiljö omfattande en mångfald av inriktningar med tyngdpunkten inom det samhällsvetenskapliga området. Därtill finns ett välutvecklat samverkansnätverk på idrottsfältet

Innehåll och arbetsuppgifter

Som amanuens kommer tyngdpunkten i ditt arbete ligga på att stödja studenter och lärare inom våra kurser, främst inom momentet fysisk och mental förberedelse på polisprogrammet vid Fakulteten för Hälsa och samhälle. Även arbete i kurser inom det idrottsvetenskapliga programmet ingår. Du kommer också arbeta med att underlätta och stödja studenternas lärprocess samt vara lärare behjälpliga med administration vid genomförandet av kurserna.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som amanuens är enligt Högskoleförordningen 5 kap 10 §, den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå.

För denna anställning krävs specifikt:

  • Tidigare erfarenhet av att bedöma och dokumentera individers fysiska prestationer.
  • Tidigare erfarenhet av att planera och genomföra fysiska träningspass i grupp.
  • Avklarad kandidatexamen inom idrottsvetenskap. 

Särskilt meriterande för denna anställning:

  • Arbetat med fysiska tester på polisprogram.
  • Arbetat med att leda och instruera fysisk träning på polisprogram.
  • Arbetat med utveckla fysiska tester, undervisning och examinationer på polisprogram.

Upplysningar

Prefekt Torun Mattsson, torun.mattsson@mau.se
HR-specialist Christina Magnusson, christina.magnusson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-04-20. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla:

  • Personligt brev inklusive motivering till intresse för anställning som amanuens, (max 2 sidor)
  • Meritförteckning

Kopior på betyg och intyg samt utdrag ut LADOK tar Du med vid en eventuell intervju.

Övrigt

Anställningen är på 50% under 1 år och tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap 9 §. Tillträde sker enligt överenskommelse. 

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Tillträde sker i början av september 2021 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2021-04-20 genom att klicka på knappen nedan.