Universitetslektor/övertandläkare i käkkirugi och oral medicin

Malmö

Ref REK 2021/44

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom utmaningsbaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

 

Sektion

Odontologiska fakulteten är organiserad i fyra sektioner och en tandvårdsklinik. Käkkirurgi ingår i sektion 2, tillsammans med ämnesområdena parodontologi, materialvetenskap och teknologi, oral protetik och tandteknikerprogrammet. Organisationen ger stora möjligheter till samarbete och utbyte inom verksamhetens olika uppdrag inom, undervisning, forskning och tandvård.

Ämnesområdet käkkirurgi och oral medicin
Vi bedriver utbildning på grund-, forskar-, och internationell masternivå inom käkkirurgi och oral medicin. Vi utbildar även specialister i käkkirurgi i samarbete med Skånes Universitetssjukhus. Forskning och forskarutbildning bedrivs med fokus bl.a. på hård- och mjukvävnadsregeneration inför implantatbehandling, hälsoekonomiska aspekter på visdomstandskirurgi, slemhinneförändringar respektive benläkning relaterade till rökning samt läkemedelsinducerade bennekroser. Forskningen präglas av både nationellt och internationellt samarbete. Vi behandlar remitterade patienter med målet att återskapa hälsa, funktion och en god livskvalitet.

Du blir del av ett väl sammansvetsat team av kompetenta kollegor i en kreativ och dynamisk miljö.

 

Innehåll och arbetsuppgifter

Tjänsten rymmer en variation av arbetsuppgifter enligt nedan med möjlighet att anpassa efter sökandes profil och verksamhetens uppdrag.

 • egen forskning och handledning av forskarstuderande
 • undervisning med utmaningsbaserad inriktning
 • vidareutbildning av ST-tandläkare och internationella masterstuderande samt övrig extern kursgivning ex. diplomkurser
 • utvecklings- och kvalitetsarbete
 • egen klinisk verksamhet (patientbehandling)
 • arbetsuppgifter av ledningskaraktär såsom ämnesföreträdarskap kan ingå


Behörighet

Inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

 • svensk specialistexamen inom käkkirurgi
 • visad klinisk skicklighet

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt:

 • visad klinisk skicklighet
 • god kommunikations- och samarbetsförmåga
 • mycket goda kunskaper i såväl svenska och engelska i såväl tal som skrift

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • docentkompetens
 • högskolepedagogisk utbildning
 • utbildning i och erfarenhet av handledning (ffa specialist- och forskarstuderande)
 • ledarskapserfarenhet

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.
Som person är du engagerad, ansvarstagande och har en god organisationsförmåga. Du har förmåga att skapa förutsättningar för bra relationer och processer och kan motivera och entusiasmera andra. Du har ledarförmåga och är intresserad av att leda verksamhet och projekt. Du står för en god planering, struktur och har förmåga att fatta tydliga beslut. Du är målinriktad utifrån universitetets och verksamhetens krav och utveckling.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

En universitetslektor ska vara etablerad inom sitt vetenskapsområde med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition.

 En universitetslektor ska uppvisa:

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

 

Med pedagogisk skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet genomföra och leda utbildning med olika undervisningsmetoder inom högre utbildning
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

 

Med vetenskaplig skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet
 • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning
 • Aktiv delaktighet i vetenskapssamhället

 

Upplysningar

Sektionschef Christel Larsson, tel. 040-665 85 47, christel.larsson@mau.se
Ämnesföreträdare, docent Jonas Becktor, tel. 040-665 84 87, jonas.becktor@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2021-05-30. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Se även Malmö universitets anställningsordning. 

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2021/44, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2021/44.

Ansökan skall innehålla:

 • Meritförteckning
 • Examensbevis för doktorsexamen
 • Övriga relevanta betyg och intyg
 • Pedagogisk avsiktsförklaring
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 • Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max fem av varje)

 

Övrigt

Anställningsform är tillsvidareanställning. Omfattningen är heltid men kan diskuteras. Tjänst på fakulteten kan ev. kombineras med annan anställning. 

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

 

Tillträde

2021-09-01 eller enlig överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO: Josefine Cederhag, josefine.cederhag@mau.se 
SEKO: sekocivil@seko.lu.se tel. 046-222 93 66   
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se  tel. 040-665 76 49 


Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2021-05-30 genom att klicka på knappen nedan.