Kokk - Åpen søknad

Fields marked with * are mandatory.

PersonopplysningerHvordan vurderer du din erfaring / kompetanse innen de ulike områdene nevnt under.*

1 (Liten eller ingen erfaring / kompetanse)2345 (God kompetanse)
IK-mat
Bruk av digitale verktøy i det daglige arbeidet i byssen
Skape gode gjesteopplevelser
Hotell og/eller restaurant
Á la carte servering
HMSK i byssen

Gyldig Helseattest  Oppgaven er obligatorisk.

For å være kvalifisert til stillingen Kokk hos oss må du ha gyldig Helseattest. Har du gyldig Helseattest ber vi om at du laster opp en kopi. Om du ikke har dette per dags dato kan du f.eks laste opp din søknad igjen og skrive i din søknad når du forventer å ha gyldig helseattest på plass.

Tillatte filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Maks antall filer: 1

Gyldig Grunnleggende Sikkerhetskurs  Oppgaven er obligatorisk.

For å være kvalifisert til stillingen Kokk hos oss må du ha gyldig Grunnleggende sikkerhetskurs. Har du gyldig Grunnleggende sikkerhetskurs ber vi om at du laster opp en kopi. Om du ikke har dette per dags dato kan du f.eks laste opp din søknad igjen og skrive i din søknad når du forventer å ha gyldig Grunnleggende sikkerhetskurs på plass.

Tillatte filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Maks antall filer: 1

Gyldig kurs i Passasjer og krisegåndtering  Oppgaven er obligatorisk.

For å være kvalifisert til stillingen Kokk hos oss må du ha gyldig Kurs i Passasjer og krisehåndtering. Har du gyldig Kurs i Passasjer og krisehåndtering ber vi om at du laster opp en kopi. Om du ikke har dette per dags dato kan du f.eks laste opp din søknad igjen og skrive i din søknad når du forventer å ha gyldig kurs i Passasjer og krisehåndtering på plass.

Tillatte filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Maks antall filer: 1

Andre relevante dokument

Last opp gyldige dokument som er relevant for stillingen du søker (f.eks. fagbrev, attester for å dokumentere erfaring, vitnemål o.l.)

Tillatte filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Maks antall filer: 10

Søknad  Oppgaven er obligatorisk.

Last opp din søknad

Tillatte filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Maks antall filer: 1

CV  Oppgaven er obligatorisk.

Last opp din cv

Tillatte filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Maks antall filer: 1

I perioder vil det være høyt belegg på våre skip og det kan bli nødvendig at noen i besetningen må dele lugar. Er du villig til å dele lugar med en kollega i perioder med høyt belegg?*Tilbake til annonsen