Kokk - Åpen søknad

Havila Kystruten er et norsk rederi med hovedkontor i Fosnavåg med rundt 550 ansatte. Vi har et samfunnsoppdrag og en avtale med Samferdselsdepartementet som legger grunnlaget for vår virksomhet og våre daglige operasjoner. Samfunnsoppdraget vårt skal skape levedyktige kystsamfunn, bidra til verdiskaping i områdene vi opererer og gi opplevelsesrike kystreiser mellom Bergen – Kirkenes – Bergen. Med de mest miljøvennlige passasjerskipene langs kystruten / norskekysten skal vi være ledende på grønn teknologi, være en fremoverlent aktør som er villig til å investere i bærekraftig endring, formidle bærekraftig turisme og være en forkjemper for at de gode løsningene som finnes blir tatt i bruk. Slik skal vi bidra med vårt til at 2030-målene blir nådd for Norge. 

Vi søker engasjerte kokker for sesong (med mulighet for fast ansettelse) som får ta del i å starte opp og drifte byssen om bord på et av våre nybygde miljøvennlige skip.
Vi ønsker oss kokker med omsorg for crew, for gjesten, for byssen og for serveringsstedene om bors. Våre verdier er «LEAD, CARE, SHARE», og vi ser etter kokker som kjenner seg igjen i disse verdiene.


Arbeidsoppgaver og ansvar er blant annet

 • Produksjon og bearbeiding av kald / varm mat om bord
 • Á la carte servering
 • Crewmat
 • IK-mat og avviksregistrering
 • HMS arbeid
 • Følge manualer i henhold til Havila Kystruten sitt matkonsept «Havila Food Stories». Se gjerne: https://www.havilavoyages.com/the-ships/havila-food-stories
 • Varemottak med kunnskap om, og erfaring med begrepet « FIRST IN FIRST OUT»
 • Oppvask og renhold

Kompetansekrav

 • Fagbrev i kokkfaget og minimum 3 år relevant erfaring. Dokumenterbar og solid relevant erfaring kan kompensere for krav til utdanning
 • Maritim erfaring og erfaring fra hotell og/eller restaurant er en fordel
 • God språkferdigheter i norsk/skandinavisk og engelsk, både muntlig og skriftlig. Behersker du i tillegg flere språk er dette en fordel.
 • Gode digitale ferdigheter, gjerne innen byssesystem og andre relevante Cruise/hotell-system er en fordel
 • Gyldig helseattest
 • Gyldig kurs i passasjer og krisehåndtering
 • Gyldig grunnleggende sikkerhetskurs

Vår drømmekanidat er

 • engasjert og har interesse for arbeidet og livet om bord
 • jobber for å skape gode relasjoner med ledere, medarbeidere og gjester
 • er fleksible og tar utfordringer på strak arm
 • lytter til kollegaer og gjester for å forbedre drift og service om bord
 • motiverer kollegaer ved å gi tydelige, konkrete og relevante tilbakemeldinger
 • tar initiativ og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • setter HMS høyt i alle gjøremål
 • arbeider gjerne tett på gjester og kollegaer 

Dette kan du forventer av oss

 • En trygg arbeidsplass som jobber for langsiktig og bærekraftig utvikling
 • En spennende og utfordrende stilling i et inkluderende, hyggelig og hektisk arbeidsmiljø
 • 11,5 timers arbeidsdag
 • Veksling mellom intense arbeidsdager om bord og helt fri 
 • Gode muligheter for personlig utvikling
 • Kost og losji i arbeidsperioden om bord
 • Betalt reise mellom bosted og avtalt havn (innen Norden)
 • Gode lønnsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En arbeidsplass med kompetente og dyktige medarbeidere

Arbeidssted: På et av Havila Kystruten sine skip som går i rute Bergen - Kirkenes - Bergen
Arbeidstid: 1:1 rotasjon med 22 dager på / 22 dager fri
Søknadsfrist: Åpen

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest.
Søknader vil bli behandlet fortløpende.
Attester, vitnemål, kursbevis og sertifikat legges ved søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Kontaktpersoner:

Marianne W. Olaussen

Leder for Mannskapsavdelingen

recruiting.kystruten@havila.no