Enheten för internationella och finansiella institutioner, Internationella och ekonomiska avdelningen, Finansdepartementet

Vill du vara en del i det internationella ekonomisk-politiska samarbetet och arbeta med internationella finansiella institutioner? Om du har intresse för internationell ekonomi så väntar dig ett omväxlande arbete som bidrar till samhällsutvecklingen.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Internationella och ekonomiska avdelningen samordnar Finansdepartementets internationella frågor och ansvarar för att göra prognoser över Sveriges ekonomiska och offentligfinansiella utveckling. Avdelningen deltar i det ekonomisk-politiska samarbetet inom EU, OECD, Norden och IMF och tar fram och bereder svenska ståndpunkter. Avdelningen ansvarar även för att analysera hur samhällets resurser används och fördelas och gör bedömningar av effekten för sysselsättning, tillväxt, offentliga finanser och fördelning av regeringens förslag inom den ekonomiska politiken.

Arbetsuppgifterna på enheten för internationella och finansiella institutioner innebär framför allt att analysera, samordna och ta fram underlag för svenska positioner gällande finansiella och policyinriktade frågor inom internationella finansiella institutioner såsom IMF, Världsbanken, EBRD och EIB. Enheten ansvarar också för klimatfinansiering samt multi- och bilaterala skuldförhandingar inom Parisklubben. Arbetet innebär även internationell makroekonomisk analys utifrån frågor som behandlas i institutionerna samt i tongivande internationella ekonomisk-politiska fora som G20. Vidare arbetar enheten med att planera, samordna och medverka i den politiska ledningens internationella möten.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Du har en master eller magisterexamen i nationalekonomi eller finansiell ekonomi, alternativt annan akademisk examen i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Vidare har du erfarenhet av arbete med makroekonomiska eller finansiella frågor. Erfarenhet av arbete i Regeringskansliet, internationellt ekonomiskt samarbete, bankanalys eller samordnande arbetsuppgifter är meriterande. Det krävs goda kunskaper i makroekonomi eller finansiell ekonomi och mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift. 

Dina egenskaper
Du stimuleras av en verksamhet där problemlösning står i fokus. Du är därför analytisk, strukturerad och kan uttrycka komplicerade samband på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Det är viktigt att du både kan initiera och självständigt ta ansvar för arbetsuppgifter och processer inom ditt ansvarsområde. Ett flexibelt förhållningssätt och en god förmåga att samarbeta med andra är också förutsättningar för att klara tjänsten. Du är en stabil person som trivs med att tidvis arbeta i högt tempo. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
Anställningarna är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast efter överenskommelse. 
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Vi kan komma att använda oss av arbetsprov och färdighetstester i urvalsarbetet.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Daniel Sunesson som är enhetschef, på telefon 08-405 20 17. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Annika Paulsson på 08-405 36 79. Fackliga kontaktpersoner är Simon Danielsson för Saco och Lotta Nordqvist för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 14 augusti 2022.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för finanspolitiken och frågor som rör finansmarknad, internationellt ekonomiskt samarbete, förvaltningspolitik, län, kommuner och regioner, prognoser och nyckeltal, skatter, spelfrågor, konsumentfrågor samt statens budget.