Befattning Sista ansökningsdag
Handläggare - Arbeta med olika sakfrågor inom universitets- och högskoleområdet 2023-12-06 2023-12-06
Justitiedepartementet söker en EU-samordnare 2023-12-28 2023-12-28
Handläggare - arbeta med prognoser 2023-12-15 2023-12-15
Ekonomiadministratör 2023-12-17 2023-12-17
Biträdande utredningssekreterare till kansliet för Expertgruppen för biståndsanalys 2023-12-19 2023-12-19
Handläggare - arbeta med strategiska frågor inom strålsäkerhetsområdet 2023-12-12 2023-12-12
Handläggare med ansvar för fiskepolitiska frågor 2023-12-11 2023-12-11
Handläggare med ansvar för budget- och statsstödsfrågor 2023-12-11 2023-12-11
Jurist med ansvar för förvaltningsärenden och vissa rennäringsfrågor 2023-12-11 2023-12-11
Handläggare-arbeta med innovations-och forskningsfinansieringsfrågor 2023-12-17 2023-12-17
Handläggare för arbete med arbetsrätt och arbetsmiljörätt 2023-12-11 2023-12-11
RK Säkerhet söker sektionschef till sektionen för departementssäkerhet 2023-12-10 2023-12-10
Handläggare för arbete med kriminalpolitisk analys och uppföljning 2023-12-17 2023-12-17
Rättssakkunnig - medverka i Justitiedepartementets lagstiftningsarbete 2023-12-11 2023-12-11
Gruppchef för folkhälsa, tandvård, psykisk hälsa och psykiatri 2023-12-10 2023-12-10
Gruppchef för smitt- och hälsoskydd 2023-12-10 2023-12-10
Kvalificerad jurist/rättssakkunnig till Utbildningsdepartementet 2023-12-11 2023-12-11
Junior jurist till kansliet för EU-rättsliga frågor 2023-12-01 2023-12-01
Presskommunikatör till Socialdepartementet 2023-12-04 2023-12-04
Intresseannons - utredningssekreterare till Socialdepartementets utredningar 2024-01-31 2024-01-31
Utredningssekreterare till översyn av jordförvärvslagen 2023-12-04 2023-12-04
Intresseannons – utredningssekreterare till Socialförsäkringsenheten, Socialdepartementets utredningar 2023-12-31 2023-12-31
Transportråd - företräd svenska intressen på transportpolitiska området i Bryssel 2023-12-04 2023-12-04
Jurist – arbeta med internationella civil- och familjerättsliga ärenden 2023-12-03 2023-12-03
Kommunikatör – delta i Försvarsdepartementets kommunikationsarbete 2023-12-01 2023-12-01