Befattning Sista ansökningsdag
Kulturråd till Washington - främja kultursamarbetet mellan Sverige och USA 2020-02-06 2020-02-06
Rättssakkunnig – arbeta inom finansmarknadsområdet 2020-02-06 2020-02-06
Jurist - utveckla statens styrning av kommunsektorn 2020-01-31 2020-01-31
Bibliotekarie - stötta Regeringskansliets medarbetare med informationsförsörjning 2020-01-28 2020-01-28
Handläggare – vill du arbeta med EU:s handelsrelation med Storbritannien efter brexit? 2020-01-22 2020-01-22
Gruppchef – bidra till handläggningen av klagomål mot Sverige inför Europadomstolen och FN:s kommittéer för mänskliga rättigheter 2020-01-27 2020-01-27
Verksamhetsadministratör - arbeta med ekonomi och administration 2020-01-26 2020-01-26
Kanslichef - ansvara för juridisk och språklig kvalitetskontroll av all lagstiftning 2020-01-30 2020-01-30
Handläggare - arbeta med bostadspolitiska frågor 2020-01-31 2020-01-31
Arbetsmarknadsråd med placering vid Sveriges ständiga representation i Genève 2020-01-20 2020-01-20