Befattning Sista ansökningsdag
Säkerhetshandläggare – arbeta med funktionalitet och säkerhetsmässiga anpassningar 2022-12-16 2022-12-16
IT-tekniker- arbeta med nätsäkerhet 2022-12-12 2022-12-12
Rättssakkunnig – arbeta med rättsliga frågor i Statsrådsberedningen 2022-12-04 2022-12-04
Intresseanmälan - arbeta som utredningssekreterare i Infrastrukturdepartementets utredningar 2022-12-15 2022-12-15
Innovations- och forskningsråd Seoul 2022-12-18 2022-12-18
Innovations- och forskningsråd Brasilia 2022-12-18 2022-12-18
Koordinator till HR-enheten 2022-12-05 2022-12-05
Direktör – led arbetet på valkretskontoret vid EBRD i London 2022-12-18 2022-12-18
Enhetsadministratör - arbeta med administration i vår ekonomiverksamhet 2022-12-11 2022-12-11
Teknisk systemförvaltare Applikationer 2022-12-06 2022-12-06
Handläggare - att arbeta med jämställdhetsfrågor 2022-12-05 2022-12-05
Handläggare – arbeta med universitets- och högskolefrågor 2022-11-30 2022-11-30
Assistent - arbeta brett med administrativt stöd 2022-12-05 2022-12-05
Handläggare-arbeta med EU:s sammanhållningspolitik och tillväxtpolitik 2022-12-07 2022-12-07
Handläggare - arbeta med arbetsrätt och arbetsmiljö 2022-11-30 2022-11-30
Handläggare – arbeta med gymnasie- och vuxenutbildning 2022-11-30 2022-11-30
Handläggare - bidra till internationellt straffrättsligt samarbete 2022-11-30 2022-11-30
Intresseanmälan - arbeta som utredningssekreterare i Kulturdepartementets utredningar 2022-12-11 2022-12-11
It-projektledare till Regeringskansliets IT-enhet 2022-12-06 2022-12-06
Projektledare it-infrastruktur och säkerhet 2022-12-06 2022-12-06
Handläggare – arbeta med överklaganden inom transportinfrastruktur 2022-12-11 2022-12-11