Befattning Sista ansökningsdag
Assistent - ge administrativt stöd till Utbildningsdepartementets jurister 2019-07-05 2019-07-05
Analytiker - arbeta inom Utbildningsdepartementets ansvarsområden 2019-08-11 2019-08-11
Administratör – ge kvalificerat stöd till Utrikesdepartementets jurister 2019-07-02 2019-07-02
Handläggare – arbeta nationellt och internationellt med transportfrågor 2019-07-02 2019-07-02
Ekonomiskt råd – förhandla EU:s budget och andra finansiella frågor 2019-07-14 2019-07-14
Assistent till statssekreterare 2019-07-07 2019-07-07
Rättssakkunniga - arbeta med rättsliga frågor som rör det militära försvaret av Sverige 2019-06-23 2019-06-23
Handläggare - bidra i arbetet med miljöprövningsfrågor 2019-06-26 2019-06-26
Erfaren jurist/rättssakkunnig – arbeta med rättsliga frågor i Utrikesdepartementet 2019-06-27 2019-06-27
Handläggare - arbeta med innovation och forskning 2019-08-01 2019-08-01
Erfaren ekonom – arbeta och utveckla arbetet med intern styrning och kontroll på UD 2019-06-30 2019-06-30
Enhetschef - led arbetet inom universitets- och högskoleområdet 2019-07-01 2019-07-01
Assistent till kultur- och demokratiministern 2019-06-30 2019-06-30
Jurist – arbeta med EU:s fria rörlighet för tjänster 2019-07-05 2019-07-05
Controller - ansvara för strategiska sakanslag, budgetprocess och samordning av bidragshantering 2019-06-26 2019-06-26
Personalspecialist- delta i utvecklingen av personalarbetet på Justitiedepartementet 2019-06-23 2019-06-23
Redovisning/Personalekonom- med intresse för utveckling 2019-07-10 2019-07-10
Säkerhetshandläggare - samordna och driv arbetet med säkerhetsskyddsanalys 2019-06-24 2019-06-24
Servertekniker- bidra med din kompetens i en global It-miljö 2019-08-05 2019-08-05
Handläggare för säkerhetsfrågor 2019-06-30 2019-06-30
Kulturråd till Peking - främja kultursamarbetet mellan Sverige och Kina 2019-06-30 2019-06-30
Projektledare som vill arbeta med ombyggnad och samordning av hyresgästprojekt 2019-07-31 2019-07-31
Systemadministratör – arbeta med drift och support av Regeringskansliets webbplatser 2019-06-30 2019-06-30
Nationalekonom eller statistiker med inriktning mot programmering – arbeta med utveckling av prognosberäkningar 2019-06-19 2019-06-19
Enhetsassistent - ge kvalificerat stöd och säkerställa effektiva administrativa rutiner 2019-06-19 2019-06-19
Handläggare för informationssäkerhet 2019-06-24 2019-06-24
Teknisk specialist mobilitetsplattformar - var med och utforma vår fortsatta digitalisering 2019-06-23 2019-06-23