Befattning Sista ansökningsdag
HR-ansvarig på Regeringskansliet 2022-06-06 2022-06-06
Kommunikatör – arbeta med utvecklingen av den interna kommunikationen 2022-06-01 2022-06-01
Budgetsamordnare -att arbeta med budget- och myndighetsstyrning 2022-05-29 2022-05-29
Rättssakkunnig / kvalificerad jurist - arbeta med juridiska frågor på Infrastrukturdepartementet 2022-06-08 2022-06-08
Gruppchef och översättare – ansvara för Utrikesdepartementets språktjänst och arbeta med översättning till svenska 2022-06-07 2022-06-07
Möteskoordinator- samordna möten under Sveriges ordförandeskap i EU 2023 2022-07-06 2022-07-06
Handläggare - bidra till arbetet med att utveckla den civila beredskapen 2022-06-06 2022-06-06
Rättssakkunnig - arbeta med nationell lagstiftning och EU-rätt 2022-06-01 2022-06-01
Rättschef och chef för rättssekretariatet - led och ansvara för departementets lagstiftningsarbete 2022-06-08 2022-06-08
Bidra till rekryteringsarbetet i Regeringskansliet 2022-06-08 2022-06-08
HR-generalist - arbeta brett med HR-frågor med inriktning lönebildning 2022-06-06 2022-06-06
Tekniker - bidra till ett effektivt mötesstöd 2022-06-05 2022-06-05
Enhetschef - ansvar för jämställdhetsfrågor 2022-06-06 2022-06-06
Handläggare – arbeta med forskningspolitik inom hälsa och life science 2022-06-02 2022-06-02
Assistent – ge kvalificerat administrativt stöd till chefer och medarbetare på rättssekretariatet 2022-06-08 2022-06-08
Säkerhetsanalytiker– arbeta med utveckling av Regeringskansliets SOC 2022-06-03 2022-06-03
Enhetsassistent – ge kvalificerat stöd till Infrastrukturdepartementet 2022-06-08 2022-06-08
WHO-samordnare - samordna Socialdepartementets internationella arbete för WHO 2022-06-05 2022-06-05
Enhetsassistenter – arbeta med löpande administration och ge kvalitativt stöd till enheten 2022-05-31 2022-05-31
Huvudman- led arbetet med styrningen på informationssäkerhetsområdet 2022-06-07 2022-06-07
Specialist inom digitalisering – var med och forma digitaliseringspolitiken 2022-05-30 2022-05-30
Specialist inom förvaltningens digitalisering och offentliga digitala tjänster 2022-05-30 2022-05-30
Presskommunikatör, Socialdepartementet 2022-05-29 2022-05-29
Översättare svenska till engelska - inför och under det svenska EU-ordförandeskapet (fr o m 221101) 2022-05-31 2022-05-31
Översättare engelska till svenska – inför och under det svenska EU-ordförandeskap (fr o m 221101) 2022-05-31 2022-05-31
Översättare svenska till franska - inför och under det svenska EU-ordförandeskapet (fr o m 220801) 2022-05-31 2022-05-31
Översättare svenska till engelska - inför och under det svenska ordförandeskapet (fr o m 220801) 2022-05-31 2022-05-31
Intresseannons - kvalificerad utredningssekreterare till Socialdepartementets utredningar 2022-06-10 2022-06-10
Arbeta med utvecklingen av samhällets digitalisering, e-handel och digitala plattformar 2022-06-07 2022-06-07
Säkerhetshandläggare - arbeta med analys och bedömning vid säkerhetsskyddad upphandling 2022-06-02 2022-06-02
Handläggare - arbeta med juridiska frågor på gruv- och mineralområdet 2022-06-03 2022-06-03
Arbeta som teknisk koordinator för media 2022-06-17 2022-06-17
Assistent - ge kvalificerat stöd till den politiska ledningen 2022-05-31 2022-05-31
Erfaren jurist - arbeta med statlig arbetsrätt och förvaltningsfrågor 2022-05-29 2022-05-29
Myndighetshandläggare med ansvar för budgetsamordning – arbeta brett med myndighetsstyrning och budgetfrågor 2022-05-30 2022-05-30
Myndighetshandläggare - till enheten för marknad och konkurrens 2022-05-30 2022-05-30
Intresseannonsering - Utredningssekreterare till Justitiedepartementets utredningar 2022-05-31 2022-05-31
Utredningssekreterare - arbeta med utredningar inom skatteområdet 2022-06-01 2022-06-01