Befattning Sista ansökningsdag
Handläggare - arbeta med den strategiska planen för den framtida jordbrukspolitiken 2019-09-29 2019-09-29
Diplomat – sök diplomatprogrammet och var med och utveckla Sveriges relationer med omvärlden 2019-10-11 2019-10-11
Enhetschef – led arbetet inom kulturarv och livsmiljö 2019-10-06 2019-10-06
Handläggare - arbeta med att skapa goda ramvillkor för företag och företagare 2019-09-29 2019-09-29
Personalhandläggare – arbeta med rekrytering och intern rotation av personal vid UD:s personalenhet 2019-10-05 2019-10-05
Administratör - ge professionellt stöd i ärendehantering 2019-09-27 2019-09-27
Jurist/rättssakkunnig - arbeta med lagstiftning inom skatteområdet 2019-09-30 2019-09-30
Administrativ chef – led det administrativa arbetet på Utbildningsdepartementet 2019-09-26 2019-09-26
Handläggare - arbeta med konsulära frågor med hela världen som ditt arbetsfält 2019-09-28 2019-09-28
Nationalekonom stabilitetsrådet - arbeta med frågor kring finansiell stabilitet 2019-09-22 2019-09-22
Lantbruksråd - arbeta i Rom med jordbruks- och livsmedelsfrågor 2019-09-27 2019-09-27
Chef – leda och driva arbetet inom enheten för marknad och konkurrens 2019-09-27 2019-09-27
Kommunikationschef – utveckla och led kommunikationsarbetet i Kulturdepartementet 2019-09-22 2019-09-22
Handläggare - arbeta med att utveckla det svenska försvaret 2019-09-29 2019-09-29
Sektionschef - samordna och driv strategiska frågor inom Arkiv- och registratursektionen 2019-09-25 2019-09-25
Handläggare - arbeta med frågor som rör bostadspolitik och bostadsförsörjning 2019-09-25 2019-09-25