Befattning Sista ansökningsdag
HR-specialist, Arbetsmiljö 2022-01-02 2022-01-02
Rättssakkunniga - arbeta med rättsliga frågor inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområden 2022-01-07 2022-01-07
Enhetschef - led arbetet på enheten för inkomstskatt och socialavgifter 2021-12-21 2021-12-21
Handläggare - delta i utvecklingen av polisens internationella arbete 2021-12-27 2021-12-27
Teamledare/It-nära förvaltningsledare 2022-01-09 2022-01-09
Kvalificerad jurist (gruppchef) – led och utveckla processföringen av klagomål mot Sverige inför Europadomstolen och FN:s kommittéer för mänskliga rättigheter 2021-12-15 2021-12-15
Biträdande direktör till Europeiska utvecklingsbanken (EBRD) 2021-12-13 2021-12-13
Handläggare - arbeta med naturvård och biologisk mångfald 2021-12-12 2021-12-12
Säkerhetssamordnare - stötta, stärk och utveckla säkerhetsarbetet i Regeringskansliet 2021-12-20 2021-12-20
Jurist - arbeta med handläggning av vissa förvaltningsärenden 2022-01-07 2022-01-07
HR-handläggare – arbeta med rekrytering 2021-12-12 2021-12-12
Rättssakkunnig – arbeta med lagstiftning inom finansmarknadsområdet 2021-12-13 2021-12-13
Utredningssekreterare - arbeta med utredningen om kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring 2021-12-10 2021-12-10
Registrator - ge kvalitativt verksamhetsstöd till departementen 2021-12-12 2021-12-12
Arkivarie för utvecklande visstidsanställning på Regeringskansliet 2021-12-12 2021-12-12
Huvudsekreterare - arbeta med utredningen om kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring 2021-12-10 2021-12-10
Handläggare möteslogistik - förbered och genomför globalt FN-möte om miljö-, klimat och hållbar utveckling 2021-12-08 2021-12-08
Jurist - ansvara för det fortsatta arbetet med svenska vaccinavtal i internationell kontext 2021-12-12 2021-12-12
Möteskoordinator- arbeta i en mötesintensiv verksamhet 2021-12-10 2021-12-10
Systemadministratör till teamet för Exchange/Skype/Digitala möten 2021-12-10 2021-12-10
Säkerhetshandläggare – samordna och ansvara för säkerhetsfrågor för möten under Sveriges ordförandeskap i EU 2023 2021-12-13 2021-12-13
Controller - samordna och utveckla enheten för global agendas bidragshantering och budgetprocess 2021-12-08 2021-12-08
Tre nätverkstekniker till Regeringskansliet 2021-12-10 2021-12-10
Spontanansökan till Regeringskansliets it-enhet 2022-01-31 2022-01-31