Befattning Sista ansökningsdag
Budgetsamordnare – samordna och utveckla budgetarbetet för samhällets digitalisering 2021-05-23 2021-05-23
Handläggare - samordning av Utrikesförvaltningens budgetprocess och verksamhetsplanering - utveckla och effektivistera UF:s verksamhet 2021-05-26 2021-05-26
Handläggare - arbeta med nationella och internationella polisfrågor 2021-05-23 2021-05-23
Redovisningsekonom- arbeta med statsredovisning i Regeringskansliet 2021-05-20 2021-05-20
Myndighetshandläggare – arbeta med styrning och uppföljning av Ekonomistyrningsverket 2021-05-23 2021-05-23
Handläggare – en eller flera EU-samordnare som vill bidra i det svenska EU-arbetet 2021-05-19 2021-05-19
Handläggare - samordna och utveckla departementets arbete med statsbudgeten 2021-05-25 2021-05-25
HR-handläggare - driva arbetsmiljö- och hälsofrämjande frågor i Regeringskansliet 2021-05-16 2021-05-16
Handläggare - arbeta i sekretariatet för Sveriges ordförandeskap i International Holocaust Remembrance Alliance 2021-05-18 2021-05-18
Redovisningsekonom med intresse för anläggningstillgångar 2021-05-23 2021-05-23
Erfarna ekonomer – arbeta med kommunalekonomiska frågor 2021-05-24 2021-05-24
Administratörer – arbeta med stöd och service 2021-05-17 2021-05-17
Handläggare - arbeta med frågor som rör internationellt försvarsmaterielsamarbete och exportstöd 2021-05-23 2021-05-23
Intresseanmälan till Council of Europe Access Info Group (Tromsökonventionen) 2021-05-16 2021-05-16
Enhetschef - led och utveckla medarbetare och arbetet inom stora delar av rättsväsendet vid en ny enhet 2021-05-16 2021-05-16
Handläggare inom naturvård, biologisk mångfald och friluftsliv 2021-05-16 2021-05-16
Kommunikatör – arbeta med att kommunicera Kulturdepartementets alla frågor 2021-05-12 2021-05-12
Rättssakkunnig/kvalificerad jurist 2021-05-11 2021-05-11
Handläggare - arbeta med forskning och utveckling om kritiska teknologier 2021-05-16 2021-05-16
Regeringskansliets it-enhet söker teknisk systemförvaltare till teamet för plattformen Pega Infinity 2021-05-23 2021-05-23
Regeringskansliets it-enhet söker it-arkitekter 2021-05-23 2021-05-23
Regeringskansliets it-enhet söker en teknisk systemförvaltare för Exchange 2021-05-23 2021-05-23
Regeringskansliets it-enhet söker en teknisk systemförvaltare för Skype 2021-05-23 2021-05-23
Rättssakkunnig/erfaren jurist - arbeta med rättsliga frågor som rör det militära försvaret av Sverige 2021-05-12 2021-05-12