Befattning Sista ansökningsdag
Rättssakkunnig/kvalificerad jurist - utveckla det rättsliga arbetet i Utrikesdepartementet 2020-08-31 2020-08-31
Rättschef – leda och ansvara för departementets lagstiftningsarbete 2020-08-26 2020-08-26
Rättssakkunnig - arbeta med lagstiftning inom energi och digitalisering 2020-08-24 2020-08-24
Assistent – arbeta med löpande administration och ge kvalitativt stöd 2020-08-17 2020-08-17
Handläggare - bidra i arbetet med regeringens globala högnivåmöte i Stockholm 2022 2020-08-24 2020-08-24
Handläggare - Bidra med kvalitativt stöd till regeringens klimatkollegium 2020-08-20 2020-08-20
Handläggare - bidra till internationellt straffrättsligt samarbete 2020-08-30 2020-08-30
Gruppchef – led och utveckla verksamheten i Regeringskansliets säkerhetscentral 2020-08-16 2020-08-16
Enhetschef - bidra till att förverkliga regeringens politik inom medier och demokrati 2020-08-23 2020-08-23
Assistent - ge kvalificerat stöd och bidra till effektiva administrativa rutiner 2020-08-21 2020-08-21
Nätverkstekniker - specialist inom avancerade nätverksmiljöer 2020-08-31 2020-08-31
Handläggare - var med och utveckla krisberedskapen och det civila försvaret 2020-08-23 2020-08-23
It-infrastrukturarkitekt – driv utvecklingen av Regeringskansliets It-infrastruktur 2020-08-19 2020-08-19
Handläggare - delta i utvecklingen av polisens internationella arbete 2020-08-14 2020-08-14
Handläggare - arbeta med säkerhetsrelaterade frågor vid polisenheten 2020-08-14 2020-08-14