Granskningskansliet, Statsrådsberedningen
Är du en skicklig jurist som vill arbeta med lagstiftning i händelsernas centrum? Vi kan erbjuda ett meningsfullt arbete där du bidrar till samhällsutvecklingen. 

Din arbetsdag. Sveriges morgondag. 
Som jurist hos oss får du en central roll i lagstiftningsarbetet där du arbetar med att regeringens lagförslag ska hålla hög kvalitet. Arbetet ställer höga krav på juridisk skicklighet och en stor förståelse för de krav som ställs i en politiskt styrd organisation.

Du kommer att vara kontaktperson för några departement och granska förslag till lagrådsremisser, propositioner, kommittédirektiv och andra texter. Arbetet förutsätter en bred juridisk kunskap och en förmåga att snabbt sätta sig in i nya ämnesområden. Arbetet sker i samarbete med språkexperterna på kansliet. I ditt arbete ingår också att ge råd till departementen och svara på frågor. Arbetet är självständigt och ansvarsfullt, men kännetecknas också av mycket samarbete, både inom kansliet och med handläggare och chefer på departementen.

Granskningskansliet verkar för hög juridisk och språklig kvalitet i all lagstiftning som tas fram i Regeringskansliet. Kansliet svarar också för hanteringen av Svensk författningssamling, Regeringskansliets rättsdatabaser och för Regeringskansliets kontakter med Lagrådet.

Granskningskansliet har cirka 20 medarbetare varav hälften är jurister. Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Vi söker dig som är hovrätts- eller kammarrättsassessor alternativt jurist med flerårig erfarenhet av annat kvalificerat juridiskt arbete som är likvärdigt. Du behöver ha mycket goda juridiska kunskaper och om du har erfarenhet av lagstiftningsarbetet i Regeringskansliet är det meriterande. Erfarenhet av liknande arbete i riksdagen, kommittéväsendet eller annan statlig verksamhet är också meriterande. 

Dina egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du ha en mycket god förmåga att ta egna initiativ, arbeta självständigt och på kort tid sätta dig in i nya ämnesområden. Du behöver också ha en mycket god samarbetsförmåga. Granskningsarbetet sker till stor del inom tidsatta ramar. Du behöver kunna prioritera och arbeta snabbt med bibehållen hög kvalitet och noggrannhet, men också behålla lugnet i stressade situationer. Som jurist på Granskningskansliet är gott omdöme och god analytisk förmåga ett krav. Du behöver ha engagemang för kvalitet i lagstiftning och intresse för ett klart och begripligt språk. Du måste kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift.

Övrigt
Tjänsten är tidsbegränsad till ett år.
 Start omgående. För dig som är hovrätts- eller kammarrättsassessor erbjuder vi ett ettårsförordnande som rättssakkunnig. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta kanslichef Mikael Kullberg på 08-405 34 96. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Emelie Hasselblad på 08-405 16 16. Fackliga kontaktpersoner är Sofia Kamps för Saco och Sofia Wretler Meurke för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 14 augusti 2022

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Statsrådsberedningen leder och samordnar arbetet i Regeringskansliet.