Finansdepartementet
Har du ett brett samhällsintresse och är intresserad av att bidra till debatten? Som vår nya medarbetare kan vi erbjuda dig en stimulerande arbetsmiljö där du tillsammans med andra får arbeta med intressanta och mångfacetterade frågor. 

Din arbetsdag. Sveriges morgondag
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) är organiserad som en kommitté (Fi 2007:03) med uppdrag att bredda och fördjupa underlaget för framtida finanspolitiska och samhällsekonomiska avgöranden. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade studier. I anslutning till att rapporterna publiceras anordnas seminarier. Expertgruppens kansli svarar för den löpande verksamheten. Information om ESO:s verksamhet finns också på www.eso.expertgrupp.se.

Hantera och ta ansvar för ett antal ESO-rapporter, från framtagande av projektförslag till färdigställande av rapport, samt arbeta för att sprida rapportens innehåll i olika fora

I arbetet ingår att identifiera lämpliga författare (forskare och andra experter) och uppslag till ESO-rapporter genom kontinuerlig omvärldsbevakning och egna initiativ och efterforskningar. Arbetet innebär löpande kontakt med rapportförfattare, ledamöter i ESO:s styrelse och deltagare i projektens referensgrupper. Inför publiceringar ingår att arbeta för att rapporterna blir läsvänliga, korrekta och förståeliga. I samband med publiceringarna anordnas ofta seminarier. I dessa fall ingår planering av upplägg och genomförande av seminariet, t.ex. genom att identifiera och bjuda in relevanta personer att kommentera och diskutera rapportens innehåll osv. Vid vissa tillfällen ordnas seminarier på ett tema utan rapport - då ingår planering och genomförande av dessa. Även andra typer av kommunikationsinsatser förekommer och är något vi avser utveckla ytterligare.
ESO:s rapporter spänner över ett brett fält av samhällsekonomiska frågor och arbetet utförs i nära samarbete med övriga i ESO:s kansli.
Beroende på intresse finns vissa möjligheter för utredningssekreterare att skriva hela, eller delar av, ESO-rapporter.

Din bakgrund
Vi söker dig som har akademisk examen inom nationalekonomi eller annan samhällsvetenskap. Det är meriterande med forskarbakgrund inom nämnda områden. Du har erfarenhet av eget kvalificerat utredningsarbete och av projektledning. Det är meriterande om du har arbetat med att sprida forskningsresultat i olika typer av kommunikationskanaler. Du har god kunskap om olika samhällsekonomiska sakfrågor och är orienterad i olika samhällsvetenskapliga metoder. Det är meriterande med god kunskap i engelska. 

Dina egenskaper
Du har god förmåga att samarbeta med andra. Du är initiativrik, kan arbeta självständigt och uttrycka dig väl i tal och skrift. De rapporter som ESO publicerar vänder sig bland annat till politiska beslutsfattare, media och allmänhet, vilket innebär högt ställda krav på saklighet och stilistisk kompetens. Du behöver ha ett intresse av att sätta dig in i nya ämnen. 

Övrigt
Tillsvidare, heltid, dock längst till och med att arbetsuppgifterna i expertgruppen är slutförda. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Stockholm. Vi erbjuder ett flexibelt arbetssätt med möjlighet att växla arbete på kontoret med arbete på distans. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta kanslichefen Lena Unemo, 08 405 82 80 (kan dock vara svår att nå v 28-29). Har du frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta HR-handläggare Annika Paulsson under v 31, telefon 08-405 36 79. Fackliga kontaktpersoner är Simon Danielsson för Saco och Lotta Nordqvist för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 10 augusti 2022.

Regeringen kan tillsätta kommittéer/statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller frågeområde. Kommittéernas uppdrag ges i form av ett kommittédirektiv och handlar ofta om att ta fram fakta, analysera dem och lägga fram förslag. Kommittéförordningen sätter ramarna för kommitténs arbete. En kommitté är en egen myndighet som är fristående från regeringen.