Rättssekretariatet, Näringsdepartementet

Är du en skicklig, driven och mycket erfaren hovrätts- eller kammarrättsassessor? Har du gedigen erfarenhet av lagstiftningsarbete och goda chefs- och ledarskapserfarenheter? Då kan du vara Näringsdepartementets nya rättschef.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som rättschef svarar du för att förslag till lagar och andra författningar utarbetas och du vakar över lagenlighet, följdriktighet samt enhetlighet vid beredning av lagstiftningsärenden. Du svarar också för slutlig granskning av lagrådsremisser, propositioner och förslag till lagar och andra författningar. Du samordnar inom Regeringskansliet anmälningar och rapportering av statsstöd till EU-kommissionen.
Tillsammans med expeditionschefen har du det övergripande ansvaret för kvalitetsarbetet i departementet.
Vidare biträder du statssekreterarna med ledning och styrning av verksamheten i departementet. Du leder departementets rättssekretariat och har personalansvar för den enhetschef som finns i sekretariatet. Du ingår i Regeringskansliets nätverk för rättschefer.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.

Din bakgrund
Du är hovrätts- eller kammarrättsassessor och har dokumenterat goda chefs- och ledarskapserfarenheter. Du har gedigen erfarenhet av lagstiftningsarbete samt erfarenhet av arbete i Regeringskansliet. Vidare är du van vid att företräda en verksamhet i olika sammanhang samt har goda språkkunskaper i svenska och engelska. Du har mycket goda kunskaper om lagstiftningsprocessen, statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt insikt i hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation och förstår därmed politikens krav.
Vi ser gärna att du har kunskap om något av Näringsdepartementets ansvarsområden och kunskaper i EU-rätt.

Dina egenskaper
För att lyckas i rollen som rättschef behöver du svara mot mycket högt ställda krav på juridisk yrkesskicklighet. Du är noggrann samt har mycket god analytisk förmåga och mycket gott omdöme, även när tempot är högt. Vidare har du hög integritet och en stor personlig mognad. Du har mycket väl utvecklad kommunikativ förmåga samt mycket god språklig analytisk förmåga och producerar texter med hög kvalitet. Du har god förmåga att leda, utveckla och motivera kvalificerade medarbetare kombinerat med mycket god förmåga att strukturera, organisera, prioritera samt sätta mål och tidsramar. Det är viktigt att du har mycket god samarbetsförmåga och förmåga att samordna olika intressen samt är lösningsinriktad.

Övrigt
Tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat förordnande som rättschef i fem år. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om befattningen och vad vi erbjuder, kontakta statssekreterare Stina Billinger eller HR-ansvarig Sofia Tillfors på 08-405 10 00. Fackliga kontaktpersoner är Susanne Adlercreutz för SACO och Tobias Tengström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsten men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 21 augusti 2022.

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Näringsdepartementet, som är ett av elva departement, har ansvar för frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional tillväxt.