Vill du arbeta med skatteekonomiska frågor inom ramen för det statliga utredningsväsendet, Statens Offentliga Utredningar, SOU? Som utredningssekreterare bidrar du till samhällsutvecklingen och möter utvecklande utmaningar.

Arbetsuppgifter
Regeringen tillsätter kommittéer/statliga utredningar för att utreda särskilda frågor eller frågeområden. Kommittéernas uppdrag ges i form av ett kommittédirektiv och handlar ofta om att ta fram fakta, analysera dem och lägga fram förslag. Kommittéförordningen sätter ramarna för kommitténs arbete. En kommitté är en egen myndighet som är fristående från regeringen.

I rollen som utredningssekreterare kommer du att arbeta med att ta fram underlag och analyser som ligger till grund för de förslag som övervägs inom ramen för utredningens arbete. Ditt huvuduppdrag är att analysera hur förändrade skatteregler påverkar samhällsekonomisk effektivitet och offentliga finanser. I arbetet kommer du att möta utvecklande utmaningar, bidra till samhällsutvecklingen och samarbeta med högt kvalificerade medarbetare.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom nationalekonomi eller annan samhällsvetenskaplig inriktning, gärna med forskarbakgrund. Arbetslivserfarenhet av självständigt kvalificerat utredningsarbete är ett krav. Du har ett brett samhällsintresse och har god förmåga att samarbeta med andra, samtidigt som du är initiativrik och kan arbeta självständigt. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska. De betänkanden som är resultatet av utredningsarbetet publiceras och vänder sig bl.a. till politiska beslutsfattare, media och allmänhet. Detta innebär högt ställda krav på saklighet och stilistisk kompetens. Du är en kvalitetsmedveten person med analytisk och kreativ förmåga. Du trivs med att arbeta i en verksamhet som kännetecknas av hög kompetens och fokus på leverans.

Övrigt
Det är flera utredningar som kommer att tillsättas varför det också finns behov av flera utredningssekreterare. Tidpunkt och omfattning för anställning kan variera mellan utredningar. Tillträde innan tiden för intresseanmälan går ut kan bli aktuellt.

Som utredningssekreterare får du en tidsbegränsad anställning inom ramen för Löne- och förmånsavtal för sakkunniga (specialister) inom Regeringskansliet.

En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer, kontakta Henrik Hammar, chef för skatteekonomiska enheten på skatte- och tullavdelningen vid Finansdepartementet, telefon 08-405 13 54. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 31 augusti 2022.

Regeringen kan tillsätta kommittéer/statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller frågeområde. Kommittéernas uppdrag ges i form av ett kommittédirektiv och handlar ofta om att ta fram fakta, analysera dem och lägga fram förslag. Kommittéförordningen sätter ramarna för kommitténs arbete. En kommitté är en egen myndighet som är fristående från regeringen.