Rättssakkunnig – arbeta med lagstiftning inom finansmarknadsområdet
- Finansmarknadsavdelningen, Finansdepartementet

Är du assessor och vill arbeta med lagstiftning inom finansmarknadsområdet? Som rättssakkunnig hos oss får du arbeta med regelutvecklingen inom EU på ett område med snabb utveckling. Vi söker dig som är hovrätts- eller kammarrättsassessor med intresse för finansmarknadsfrågor, hos oss väntar en utvecklande roll i händelsernas centrum.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Finansmarknadsavdelningen ansvarar för att ta fram underlag för regeringens politik vad gäller den finansiella sektorn. Avdelningen arbetar för att förbättra finansmarknadens funktionssätt så att företag och privatpersoner får tillgång till efterfrågade tjänster till bra villkor, samtidigt som den finansiella stabiliteten värnas och högt konsumentskydd upprätthålls. Avdelningen präglas i hög grad av EU:s regleringsagenda och den snabba tekniska utvecklingen på området.

Värdepappersmarknadsenheten är en av tre sakenheter på avdelningen och består av ca 15 personer. Enheten ansvarar för lagstiftningen på värdepappersmarknadsområdet, bl.a. frågor som rör handel med finansiella instrument, fondbolag och värdepappersfonder, marknadsmissbruk, investerarskydd och frågor om clearing och avveckling.

Arbetsuppgifterna är inriktade mot närings- och associationsrättsliga regler på området. Arbetet bedrivs ofta i projektform där jurister och ekonomer tillsammans tar fram förslag till förändringar av svensk finansiell lagstiftning eller svenska ståndpunkter i EU-förhandlingar. Bland uppgifterna ingår också att arbeta fram beslutsunderlag till Finansdepartementets politiska ledning. I arbetet ingår kontakter med andra departement, myndigheter och olika branschföreträdare. Inom ramen för EU-förhandlingar kommer du att ha många internationella kontakter. Under 2021 väntas förslag från EU-kommissionen avseende ändringar av direktivet och förordningen om marknader för finansiella instrument, standard för gröna obligationer och ändringar i regelverk på fondområdet. Exempel på pågående arbetsuppgifter är framtagande av ny lagstiftning avseende gräsrotsfinansiering och krishanteringsramverk för centrala motparter.

Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se 

Din bakgrund
Vi söker dig som är hovrätts- eller kammarrättsassessor och gärna med intresse för finansmarknadsområdet. Har du arbetslivserfarenhet från finansmarknadsområdet som arbetsgivaren bedömer relevant ses det som meriterande.

Som rättssakkunnig hos oss kommer du att få arbeta med alla delarna i lagstiftningen och du har därför med fördel ett stort intresse för lagstiftningsprocessen. Avdelningens stora mängd lagstiftningsärenden ställer krav på att du som rättssakkunnig är en skicklig skribent och att du har en god förmåga till muntliga presentationer på såväl svenska som engelska.

Dina egenskaper
Arbetet ställer höga krav på att du har en god problemlösande analysförmåga, är strukturerad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du är nyfiken på nya rättsområden, arbetssätt och snabbt kan sätta dig in i nya frågor. Du driver processer framåt såväl självständigt som i samarbete med andra. Du är kvalitetsmedveten samtidigt som du har förmåga att arbeta effektivt under tidspress. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
Vi erbjuder två tidsbegränsade anställningar på upp till sex år som rättssakkunnig.

En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Brita Hammar, på 08-405 19 63 eller biträdande enhetschef Rebecca Appelgren, på 08-405 30 13. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Johan Backlund på 08-405 54 36. Fackliga kontaktpersoner är Mikaela Nilsson, Saco, samt Lotta Nordqvist, ST och nås via på Regeringskansliets växel 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 19 april 2021.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Finansdepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för finanspolitiken och frågor som rör finansmarknad, internationellt ekonomiskt samarbete, förvaltningspolitik, län, kommuner och regioner, prognoser och nyckeltal, skatter, spelfrågor, konsumentfrågor samt statens budget.